เนื้อเพลง Nothing on You คำอ่านไทย Tyrese

How many times have I called you,
(ฮาว เมนอิ ไทม์ แฮ็ฝ ไอ คอลลํ ยู ,)
Checking in when I knew I’d be late,
(เช็คติ้ง อิน เว็น นาย นยู อาย บี เหลท ,)
And how many times did invite you around,
(แอนด์ ฮาว เมนอิ ไทม์ ดิด อินไฝ๊ท ยู อะราวนฺดฺ ,)
Knowing they’d be all in my face,
(โนอิง เดยฺ บี ออล อิน มาย เฟซ ,)
So tell why you trippin girl,
(โซ เทลล วาย ยู ทริพพิน เกิร์ล ,)
About all these different girls,
(อะเบ๊าท ดอร์ ฑิส ดีฟเฟอะเร็นท เกิร์ล ,)
Is that really what you think of me?
(อีส แดท ริแอ็ลลิ ว๊อท ยู ทริ๊งค อ็อฝ มี)
When you got the most important piece of me,
(เว็น ยู ก็อท เดอะ โมซท อิมพอแท็นท พี๊ซ อ็อฝ มี ,)
I could be leaving but I’m not,
(ไอ เคิด บี ลีฝอิงส บั๊ท แอม น็อท ,)
I realize what I got, can’t nobody take your spot
(ไอ รีแอะไลส ว๊อท ไอ ก็อท , แค็นท โนบอดี้ เท้ค ยุร สพอท)

No matter how many places I go,
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว เมนอิ เพลส ซาย โก ,)
I will always call you home,
(ไอ วิล ออลเว คอลลํ ยู โฮม ,)
Baby they ain’t got nothing on you
(เบ๊บี้ เด เอน ก็อท นัธอิง ออน ยู)
I know we be fussin, look it’s always something,
(ไอ โนว์ วี บี ฟัสซิน , ลุ๊ค อิทซ ออลเว ซัมติง ,)
But it’s nothing on you
(บั๊ท อิทซ นัธอิง ออน ยู)

If I wanted her I get her,
(อิ๊ฟ ฟาย ว้อนท เฮอ ไอ เก็ท เฮอ ,)
What you’re so much better yeah…
(ว๊อท ยัวร์ โซ มัช เบ๊ทเท่อร์ เย่)
You aint gotta be around,
(ยู เอน กอททะ บี อะราวนฺดฺ ,)
Baby for me to always hold you down,
(เบ๊บี้ ฟอร์ มี ทู ออลเว โฮลด์ ยู เดาน ,)
they ain’t got nothing on you
(เด เอน ก็อท นัธอิง ออน ยู)

Nothin nothin…
(นอทติน นอทติน)
They aint got nothin on you…
(เด เอน ก็อท นอทติน ออน ยู)

She might look like Halle,
(ชี ไมท ลุ๊ค ไล๊ค Halle ,)
But you always steal the scene,
(บั๊ท ยู ออลเว สทีล เดอะ ซีน ,)
And I know you think that I’m not ready,
(แอนด์ ดาย โนว์ ยู ทริ๊งค แดท แอม น็อท เร๊ดี้ ,)
To truly say that you are the one for me,
(ทู ทรูลิ เซย์ แดท ยู อาร์ ดิ วัน ฟอร์ มี ,)
It’s not that I don’t think about it,
(อิทซ น็อท แดท ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ ,)
Girl I might look but I won’t touch,
(เกิร์ล ไอ ไมท ลุ๊ค บั๊ท ไอ ว็อนท ทั๊ช ,)
I’ll never put that sh*t on us,
(อิลล เน๊เฝ่อร์ พุท แดท ฌะ *ที ออน อัซ ,)
Will I ever leave, I doubt it
(วิล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ , ไอ เดาท ดิธ)
Baby you stole my heart,
(เบ๊บี้ ยู ซโทล มาย ฮาร์ท ,)
So I can’t go too far,
(โซ ไอ แค็นท โก ทู ฟาร์ ,)

No matter how many places I go,
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว เมนอิ เพลส ซาย โก ,)
I will always call you home,
(ไอ วิล ออลเว คอลลํ ยู โฮม ,)
They ain’t got nothing on you
(เด เอน ก็อท นัธอิง ออน ยู)
I know we be fussin, look it’s always something,
(ไอ โนว์ วี บี ฟัสซิน , ลุ๊ค อิทซ ออลเว ซัมติง ,)
But it’s nothing on you
(บั๊ท อิทซ นัธอิง ออน ยู)

If I wanted her I get her,
(อิ๊ฟ ฟาย ว้อนท เฮอ ไอ เก็ท เฮอ ,)
But you’re so much better yeah…
(บั๊ท ยัวร์ โซ มัช เบ๊ทเท่อร์ เย่)
You aint gotta be around,
(ยู เอน กอททะ บี อะราวนฺดฺ ,)
Baby for me to always hold you down,
(เบ๊บี้ ฟอร์ มี ทู ออลเว โฮลด์ ยู เดาน ,)
They ain’t got nothing on you
(เด เอน ก็อท นัธอิง ออน ยู)

Nothin nothin…
(นอทติน นอทติน)
They aint got nothin on you
(เด เอน ก็อท นอทติน ออน ยู)

When I was eighteen, I was shallow ??
(เว็น นาย วอส เอทีน , ไอ วอส แชลโล่ว)
Ain’t none of them ever gonna come between us
(เอน นัน อ็อฝ เด็ม เอ๊เฝ่อร์ กอนนะ คัม บีทะวีน อัซ)
Baby I’ve been there before so I understand
(เบ๊บี้ แอฝ บีน แดร์ บีฟอร์ โซ ไอ อั๊นเด้อรสแทนด)
we all make mistakes so don’t judge a man
(วี ออล เม้ค มิสเท้ค โซ ด้อนท์ จั๊ดจ อะ แมน)

Baby they ain’t got nothing on you
(เบ๊บี้ เด เอน ก็อท นัธอิง ออน ยู)
I know we be fussin, it’s always something,
(ไอ โนว์ วี บี ฟัสซิน , อิทซ ออลเว ซัมติง ,)
But it’s nothing on you
(บั๊ท อิทซ นัธอิง ออน ยู)

If I wanted her I get her,
(อิ๊ฟ ฟาย ว้อนท เฮอ ไอ เก็ท เฮอ ,)
But you’re so much better yeah…
(บั๊ท ยัวร์ โซ มัช เบ๊ทเท่อร์ เย่)
You aint gotta be around,
(ยู เอน กอททะ บี อะราวนฺดฺ ,)
Baby for me to always hold you down,
(เบ๊บี้ ฟอร์ มี ทู ออลเว โฮลด์ ยู เดาน ,)
They ain’t got nothing on you
(เด เอน ก็อท นัธอิง ออน ยู)

Nothin nothin…
(นอทติน นอทติน)
They aint got nothin on you
(เด เอน ก็อท นอทติน ออน ยู)

Baby they ain’t got nothing on you
(เบ๊บี้ เด เอน ก็อท นัธอิง ออน ยู)
I know we be fussin, it’s always something,
(ไอ โนว์ วี บี ฟัสซิน , อิทซ ออลเว ซัมติง ,)
But it’s nothing on you
(บั๊ท อิทซ นัธอิง ออน ยู)
If I wanted it her I get her,
(อิ๊ฟ ฟาย ว้อนท ดิท เฮอ ไอ เก็ท เฮอ ,)
But you’re so much better yeah…
(บั๊ท ยัวร์ โซ มัช เบ๊ทเท่อร์ เย่)
You aint gotta be around,
(ยู เอน กอททะ บี อะราวนฺดฺ ,)
Baby for me to always hold you down,
(เบ๊บี้ ฟอร์ มี ทู ออลเว โฮลด์ ยู เดาน ,)
They ain’t got nothing on you
(เด เอน ก็อท นัธอิง ออน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nothing on You คำอ่านไทย Tyrese

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น