เนื้อเพลง Macedonia Hotel คำอ่านไทย Bryan Scary

Yeah there was music in the way that you walked
(เย่ แดร์ วอส มิ๊วสิค อิน เดอะ เวย์ แดท ยู ว๊อล์ค)
When you walked through the hall by the Stable Gang
(เว็น ยู ว๊อล์ค ทรู เดอะ ฮอลล์ บาย เดอะ สเท๊เบิ้ล แก๊ง)
They saw you coming and they let down their hair
(เด ซอว์ ยู คัมอิง แอนด์ เด เล็ท เดาน แดร์ แฮร์)
And were there at your party on Saturday
(แอนด์ เวอ แดร์ แอ็ท ยุร พ๊าร์ที่ ออน แซทเออะดิ)
And they studied the paintings you have on the wall
(แอนด์ เด ซทัดอิด เดอะ เพนทิง ยู แฮ็ฝ ออน เดอะ วอลล์)
And all your style
(แอนด์ ออล ยุร สไทล์)
So if you’re fresh out of mind and you can’t find yourself
(โซ อิ๊ฟ ยัวร์ เฟรช เอ๊าท อ็อฝ ไมนด์ แอนด์ ยู แค็นท ไฟนด์ ยุรเซลฟ)
Chances are you’re taken by the kids of Macedonia Hotel
(แช้นซํ แซร์ ยัวร์ เทคเอ็น บาย เดอะ คิด อ็อฝ Macedonia โฮเท็ล)

Yeah there was music in the way that you ran
(เย่ แดร์ วอส มิ๊วสิค อิน เดอะ เวย์ แดท ยู แร็น)
When they crammed all your stuff in their overcoats
(เว็น เด crammed ออล ยุร สทั๊ฟฟ อิน แดร์ โอเฝอะโคท)
But in your age you found yourself out of breath
(บั๊ท อิน ยุร เอจ ยู เฟานด ยุรเซลฟ เอ๊าท อ็อฝ บรี๊ทฺรฺ)
While the kids took your pace and your every note
(ไวล์ เดอะ คิด ทุค ยุร เพซ แอนด์ ยุร เอ๊เฝอร์รี่ โน๊ท)
Now there’s a gap in the clouds where the sun used to shine
(นาว แดร์ ซา แก๊พ อิน เดอะ คลาวดํ แวร์ เดอะ ซัน ยู๊ส ทู ไชน์)
But the sun’s lost its spells
(บั๊ท เดอะ ซัน ล็อซท อิทซ สเพลล)
” Cause we’re fresh out of mind and we can’t find ourselves
(” ค๊อส เวีย เฟรช เอ๊าท อ็อฝ ไมนด์ แอนด์ วี แค็นท ไฟนด์ เอารเซลฝส)
We’ll strip you to the bone and take your skin to Macedonia Hotel! ”
(เวลล ซทริพ ยู ทู เดอะ โบน แอนด์ เท้ค ยุร สกิน ทู Macedonia โฮเท็ล ! “)
Macedonia Hotel, I remember well, how you used to play
(Macedonia โฮเท็ล , ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เวลล , ฮาว ยู ยู๊ส ทู เพลย์)
In the little hotel by the river
(อิน เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล โฮเท็ล บาย เดอะ ริ๊เฝ่อร์)
You played by the river, but the river’s met the bay
(ยู เพลย์ บาย เดอะ ริ๊เฝ่อร์ , บั๊ท เดอะ ริ๊เฝ่อร์ เม็ท เดอะ เบย์)

Yeah there was music in the way that you fell
(เย่ แดร์ วอส มิ๊วสิค อิน เดอะ เวย์ แดท ยู เฟ็ล)
And were trampled upon by a thousand fans
(แอนด์ เวอ แทรมเปิล อุพอน บาย อะ เธ๊าซั่นด แฟน)
You saw them running to the Global Hotel
(ยู ซอว์ เด็ม รันนิง ทู เดอะ กโลบแอ็ล โฮเท็ล)
With the vacancies taking the promised land
(วิธ เดอะ vacancies เทคอิง เดอะ พรอมอิซ แลนด์)
And a mealtime is eating the ones who came before – stirred up well
(แอนด์ อะ mealtime อีส อีสดิง ดิ วัน ฮู เคม บีฟอร์ stirred อั๊พ เวลล)
So if you’re lost in the city that can’t find itself
(โซ อิ๊ฟ ยัวร์ ล็อซท อิน เดอะ ซิ๊ที่ แดท แค็นท ไฟนด์ อิทเซลฟ)
Chances are you’ve rolled into the jaws of Macedonia Hotel
(แช้นซํ แซร์ ยู๊ฟ โรลล อิ๊นทู เดอะ จอ อ็อฝ Macedonia โฮเท็ล)

There’s no way out!!!
(แดร์ โน เวย์ เอ๊าท ! ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Macedonia Hotel คำอ่านไทย Bryan Scary

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น