เนื้อเพลง Work Magic คำอ่านไทย Lloyd Banks feat Young Buck

[LB] I’m gon’ ride! {*repeat 2X*}
([ LB ] แอม ก็อน ไรด์ ! {*รีพี๊ท 2X*})
[LB] They gon’ ride!
([ LB ] เด ก็อน ไรด์ !)
[LB] We all gon’ ride!
([ LB ] วี ออล ก็อน ไรด์ !)

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ๊งค ])
I’ve come from the heart of South Side
(แอฝ คัม ฟรอม เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ เซ๊าธ ไซด์)
Holdin it down for my n*ggaz that died
(โฮดดิน หนิด เดาน ฟอร์ มาย เอ็น *ggaz แดท ดาย)
I gotta dizzy bird on my side
(ไอ กอททะ ดีสสิ เบิร์ด ออน มาย ไซด์)
Pop sh*t and get your whole mouth wired
(พ็อพ ฌะ *ที แอนด์ เก็ท ยุร โฮล เม๊าธ วีเออ)

[Verse One: Lloyd Banks]
([ เฝิซ วัน : ลอยด แบ๊งค ])
Baby that’s right stay off the payroll
(เบ๊บี้ แด้ท ไร๊ท สเทย์ ออฟฟ เดอะ เพย์โรว)
I have n*ggaz scrapin the skin off your face
(ไอ แฮ็ฝ เอ็น *ggaz scrapin เดอะ สกิน ออฟฟ ยุร เฟซ)
with the same sh*t that peel the potatoes
(วิธ เดอะ เซม ฌะ *ที แดท พีล เดอะ โพรเทโดสฺ)
I thank the Lord for my blessings, and I’m glad he gave us
(ไอ แธ๊งค์ เดอะ หลอร์ด ฟอร์ มาย บเลซซิง , แอนด์ แอม แกล๊ด ฮี เกฝ อัซ)
The willpower, and the reflexes of Larry Davis
(เดอะ willpower , แอนด์ เดอะ reflexes อ็อฝ ลาร์ลี่ เดวิส)
You don’t wanna see my block formin
(ยู ด้อนท์ วอนนา ซี มาย บล๊อค formin)
That’s a hundred and one dawgs
(แด้ท ซา ฮั๊นเดร็ด แอนด์ วัน ดาว)
And I don’t mean the ones with the spots on ’em
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ มีน ดิ วัน วิธ เดอะ สพอท ออน เอ็ม)
We’re respected highly
(เวีย เรสเพ๊คท ไฮลิ)
Cause you ain’t gotta practice gymnastics to catch a body
(ค๊อส ยู เอน กอททะ แพร๊คทิ๊ซ จิมแนซทิค ทู แค็ทช อะ บ๊อดี้)
Me and money’s like Whitney, next to Bobby
(มี แอนด์ มั๊นนี่ ไล๊ค วิชนี่ , เน๊กซท ทู บอบบิ)
If I bring all my n*ggaz I need an extra lobby
(อิ๊ฟ ฟาย บริง ออล มาย เอ็น *ggaz ไอ นี๊ด แอน เอ๊กซทร่า ล๊อบบี้)
As soon as you ain’t around Jake, you get your ass whipped
(แอส ซูน แอส ยู เอน อะราวนฺดฺ เจก , ยู เก็ท ยุร อาซ วิพชฺ)
for chips, now that’s the real definition of poundcake
(ฟอร์ ชิพ , นาว แด้ท เดอะ เรียล เดฟินีฌอัน อ็อฝ poundcake)
I got the crown snake, and you can tell when I’m shoppin
(ไอ ก็อท เดอะ คราวน์ สเน๊ค , แอนด์ ยู แคน เทลล เว็น แอม ชอพพิน)
Cause when the mall stampedin you feel the ground shake
(ค๊อส เว็น เดอะ มอลล์ stampedin ยู ฟีล เดอะ กราวนด์ เช้ค)
I got a car I only drive on Thursdays
(ไอ ก็อท ดา คารํ ไอ โอ๊นลี่ ไดร๊ฝ ออน เธิสดิ)
I’m a stunner, Banks blows more cake than birthdays
(แอม มา ซทันเนอะ , แบ๊งค โบลว์ โม เค้ก แฑ็น เบริ์ดเดย์)

[Chorus: Lloyd Banks – repeat 2X]
([ ค๊อรัส : ลอยด แบ๊งค รีพี๊ท 2X ])
Looka here, ain’t nobody ’round here scared
(ลุกคา เฮียร , เอน โนบอดี้ ราวนด เฮียร ซคา)
I’m headed for the top, and I’m almost there
(แอม เฮด ฟอร์ เดอะ ท๊อพ , แอนด์ แอม อ๊อลโมสท แดร์)
Oh yeah! Shiny sh*t right here
(โอ เย่ ! ไฌนอิ ฌะ *ที ไร๊ท เฮียร)
I work magic and make you n*ggaz dissapear
(ไอ เวิ๊ร์ค แม๊จิค แอนด์ เม้ค ยู เอ็น *ggaz dissapear)

[Verse Two: Young Buck]
([ เฝิซ ทู : ยัง บั๊ค ])
You know how I gets down, this pound hold six rounds
(ยู โนว์ ฮาว ไอ เก็ท เดาน , ดิส เพานด โฮลด์ ซิกซ์ ราวนด)
I told you I’d be back b*tch, talk that sh*t now!
(ไอ โทลด ยู อาย บี แบ็ค บี *tch , ท๊อล์ค แดท ฌะ *ที นาว !)
You hear that fo’-fifth sound, duck when I spit rounds
(ยู เฮียร แดท โฟ ฟิฟธ ซาวน์ด , ดั๊ค เว็น นาย ซพิท ราวนด)
Cause this ain’t Beverly Hills, you in the Bricks now
(ค๊อส ดิส เอน เบฝเวอรี ฮิลล์ , ยู อิน เดอะ บริ๊ค นาว)
We ain’t got sh*t down here but dope and guns for sale
(วี เอน ก็อท ฌะ *ที เดาน เฮียร บั๊ท โดพ แอนด์ กัน ฟอร์ เซล)
You get your head cracked, then n*ggaz don’t run and tell
(ยู เก็ท ยุร เฮด แคร๊ค , เด็น เอ็น *ggaz ด้อนท์ รัน แอนด์ เทลล)
It’s like we sell crack, get caught head back to jail
(อิทซ ไล๊ค วี เซลล์ แคร๊ค , เก็ท คอท เฮด แบ็ค ทู เจล)
We on that ” F*ck the Police ” sh*t, we’re livin in hell
(วี ออน แดท ” เอฟ *ck เดอะ โพลิ๊ซ ” ฌะ *ที , เวีย ลีฝอิน อิน เฮ็ลล)
You better guard your grill homey and stand your ground
(ยู เบ๊ทเท่อร์ การ์ด ยุร กริลล์ โฮมี แอนด์ สแทนด์ ยุร กราวนด์)
These bullets burn, they hit whoever’s standin around
(ฑิส บัลเล่ เบิร์น , เด ฮิท ฮูเอฝเออะ แสตนดิน อะราวนฺดฺ)
I never learned, even after I took a couple shots
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เลิร์น , อี๊เฝ่น แอ๊ฟเท่อร ไอ ทุค กา คั๊พเพิ่ล ฌ็อท)
I just got me some Band-Aids, and bought a couple glocks
(ไอ จั๊สท ก็อท มี ซัม แบนด์ เอด , แอนด์ บอท ดา คั๊พเพิ่ล คล็อก)
Had to go on a rampage, and hit a couple blocks
(แฮ็ด ทู โก ออน อะ แร๊มเผจ , แอนด์ ฮิท ดา คั๊พเพิ่ล บล๊อค)
Once they hear that 12 gauge, that’s when the trouble stops
(วั๊นซ เด เฮียร แดท 12 เกจ , แด้ท เว็น เดอะ ทรั๊บเบิ้ล สท๊อพ)
If it’s beef then I’m ready to ride
(อิ๊ฟ อิทซ บี๊ฟ เด็น แอม เร๊ดี้ ทู ไรด์)
Just come to Ca$hville, you can find me on the South Side
(จั๊สท คัม ทู Ca$hville , ยู แคน ไฟนด์ มี ออน เดอะ เซ๊าธ ไซด์)
Motherf*cker!
(Motherf*cker !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Three: Lloyd Banks]
([ เฝิซ ทรี : ลอยด แบ๊งค ])
Now I ain’t from Michigan, but I’m in the Fab Five
(นาว ไอ เอน ฟรอม Michigan , บั๊ท แอม อิน เดอะ แฟรบ ไฟฝ)
You know, Yayo and 50, Buck and Game, you know my f*ckin name
(ยู โนว์ , Yayo แอนด์ 50 , บั๊ค แอนด์ เกม , ยู โนว์ มาย เอฟ *ckin เนม)
Whether the truck or train, my mind stuck on the grind
(ฮเวทเออะ เดอะ ทรั๊ค ออ เทรน , มาย ไมนด์ ซทัค ออน เดอะ ไกรนด)
Cussin without a line, a lot of s*ckers came
(Cussin วิธเอ๊าท ดา ไลน์ , อะ ล็อท อ็อฝ เอส *ckers เคม)
Yeah you talkin sh*t, but we can all tell he ass
(เย่ ยู ทอคกิ่น ฌะ *ที , บั๊ท วี แคน ออล เทลล ฮี อาซ)
Jazz and black his eyes like the R. Kelly mass
(แจ็ส แอนด์ แบล๊ค ฮิส อาย ไล๊ค เดอะ อาร์ เคลลี่ มาซ)
You gotta blast me yo, cause the Louisville’ll
(ยู กอททะ บลาสทํ มี โย , ค๊อส เดอะ Louisvillell)
have your head lookin like the top of a pistachio
(แฮ็ฝ ยุร เฮด ลุคกิน ไล๊ค เดอะ ท๊อพ อ็อฝ อะ pistachio)
The young gunner with the raspy flow
(เดอะ ยัง กันเนอะ วิธ เดอะ แรซปี โฟลว์)
Got every boyfriend, thinkin they girlfriend’s a nasty ho
(ก็อท เอ๊เฝอร์รี่ บอยเฟรน , ติ้งกิน เด เกลิลเฟรน ซา นาซทิ โฮ)
My heart laugh and it’s small, maybe it’s cause
(มาย ฮาร์ท ล๊าฟ แอนด์ อิทซ สมอลล์ , เมบี อิทซ ค๊อส)
my grandpop dropped, right after the ball
(มาย grandpop ดร็อพ , ไร๊ท แอ๊ฟเท่อร เดอะ บอล)
Banks hops out, bulletproof this, bulletproof that
(แบ๊งค ฮ็อพ เอ๊าท , บอลเลดพรูฝ ดิส , บอลเลดพรูฝ แดท)
Bulletproof snorkel, when you hot, they hawk you
(บอลเลดพรูฝ ซนอเค็ล , เว็น ยู ฮอท , เด ฮอค ยู)
I got the hood on my shoulder, chain big as a boulder
(ไอ ก็อท เดอะ ฮุด ออน มาย โช๊ลเด้อร์ , เชน บิ๊ก แอส ซา โบลเดอะ)
The 3-5-7 tucker, motherf*cker!
(เดอะ 3 5 7 tucker , motherf*cker !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ๊งค ])
Geah, haha.. motherf*cker! I’m here, yeah!
(Geah , ฮาฮา motherf*cker ! แอม เฮียร , เย่ !)
Lloyd Banks, G-g-g, G-g-g, G-g-g, G-g-g, G-g-g
(ลอยด แบ๊งค , จี จี จี , จี จี จี , จี จี จี , จี จี จี , จี จี จี)
G-Unit!!! Money by any means, n*gga
(จี ยูนิท ! ! ! มั๊นนี่ บาย เอ๊นี่ มีน , เอ็น *gga)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Work Magic คำอ่านไทย Lloyd Banks feat Young Buck

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น