เนื้อเพลง Battlestar คำอ่านไทย Five

RAP
(แร็พ)
Yo, I’m a Battlestar knight like I’m Jedi,
(โย , แอม มา Battlestar ไนท ไล๊ค แอม Jedi ,)
Rough to the tough,
(รั๊ฟ ทู เดอะ ทั๊ฟ ,)
But I’m sharper than the gleam in your eye.
(บั๊ท แอม ฌาเพอะ แฑ็น เดอะ กลีม อิน ยุร อาย)
Galactic Battlestar, Like I’m ready,
(Galactic Battlestar , ไล๊ค แอม เร๊ดี้ ,)
Ready for the 1, 2 check, Get steady, On your marks.
(เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ 1 , 2 เช็ค , เก็ท สเท๊ดี้ , ออน ยุร ม๊าร์ค)
Set Your best, To throw your hands high, Heads to the sky,
(เซ็ท ยุร เบ๊สท์ , ทู โธรว์ ยุร แฮนด์ ไฮฮ , เฮด ทู เดอะ สกาย ,)
Keep your eyes peeled, Listen for the sign.
(คี๊พ ยุร อาย พีล , ลิ๊สซึ่น ฟอร์ เดอะ ซายน)
I trip stage walk wire, I bring fire, Til I’m done,
(ไอ ทริ๊พ สเท๊จ ว๊อล์ค ไวร์ , ไอ บริง ไฟเออะร , ทิล แอม ดัน ,)
Yo… Cause there can only be one.
(โย ค๊อส แดร์ แคน โอ๊นลี่ บี วัน)

BRIDGE
(บริดจ)
How many times, Does it sound like this?
(ฮาว เมนอิ ไทม์ , โด ซิท ซาวน์ด ไล๊ค ดิส)
Here we come again, The microphone specialists.
(เฮียร วี คัม อะเกน , เดอะ ไมคโระโฟน ซเพฌแอะลิซท)
Action time, Take back the track, Rewind.
(แอคฌัน ไทม์ , เท้ค แบ็ค เดอะ แทร็ค , รีไวนด์)
Sing it for me, One more time.
(ซิง อิท ฟอร์ มี , วัน โม ไทม์)

CHORUS
(ค๊อรัส)
If you feel the force, Throw your hands to the sky,
(อิ๊ฟ ยู ฟีล เดอะ ฟอร์ซ , โธรว์ ยุร แฮนด์ ทู เดอะ สกาย ,)
Put your hands up, Get em’ up, Put your hands up!
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ , เก็ท เอ็ม อั๊พ , พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ !)
If you wanna jump, We can give you what you want,
(อิ๊ฟ ยู วอนนา จั๊มพ , วี แคน กี๊ฝ ยู ว๊อท ยู ว้อนท ,)
Put your hands up, Get em’ up, Put your hands up!.
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ , เก็ท เอ็ม อั๊พ , พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ !)

If you feel the force, Throw your hands to the sky,
(อิ๊ฟ ยู ฟีล เดอะ ฟอร์ซ , โธรว์ ยุร แฮนด์ ทู เดอะ สกาย ,)
Put your hands up, Get em’ up, Put your hands up!
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ , เก็ท เอ็ม อั๊พ , พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ !)
If you wanna jump, We can give you what you want,
(อิ๊ฟ ยู วอนนา จั๊มพ , วี แคน กี๊ฝ ยู ว๊อท ยู ว้อนท ,)
Put your hands up, Get em’ up, Put your hands up!.
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ , เก็ท เอ็ม อั๊พ , พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ !)

RAP
(แร็พ)
I lead the packs, Like Bruce Wayne leads da bats,
(ไอ ลี๊ด เดอะ แพ็ค , ไล๊ค บรูซ เวยอิน ลี๊ด ดา แบท ,)
Rocking top hats with my verbal attacks,
(รอคกิง ท๊อพ แฮ็ท วิธ มาย เฝอแบ็ล แอทแท๊ค ,)
Yo… when I raps… Boogie down.
(โย เว็น นาย แร็พ บูกี เดาน)
Can you hear the bell tower ring when you’re time traveling,
(แคน ยู เฮียร เดอะ เบลล์ เท๊าเว่อร์ ริง เว็น ยัวร์ ไทม์ แทฝเวอลิงค์ ,)
From the funk that I…. bring, Fly with me…
(ฟรอม เดอะ ฟังค แดท ไอ บริง , ฟลาย วิธ มี)
I’ll take you higher, When I’m walking over fire, Come on follow the messiah.
(อิลล เท้ค ยู ไฮเออะ , เว็น แอม วอคกิง โอ๊เฝ่อร ไฟเออะร , คัมมอน ฟ๊อลโล่ว เดอะ เมซซายอา)
I run, jump, skips, over battleships,
(ไอ รัน , จั๊มพ , สคิพ , โอ๊เฝ่อร battleships ,)
Doing lyrical back flips on the stage that I rips.
(ดูอิง ลีริแค็ล แบ็ค ฟลิพ ออน เดอะ สเท๊จ แดท ไอ ริพ)

BRIDGE
(บริดจ)
How many times, Does it sound like this?
(ฮาว เมนอิ ไทม์ , โด ซิท ซาวน์ด ไล๊ค ดิส)
Here we come again, The microphone specialists.
(เฮียร วี คัม อะเกน , เดอะ ไมคโระโฟน ซเพฌแอะลิซท)
Action time, Take back the track, Rewind.
(แอคฌัน ไทม์ , เท้ค แบ็ค เดอะ แทร็ค , รีไวนด์)
Sing it for me, One more time.
(ซิง อิท ฟอร์ มี , วัน โม ไทม์)

CHORUS
(ค๊อรัส)
If you feel the force, Throw your hands to the sky,
(อิ๊ฟ ยู ฟีล เดอะ ฟอร์ซ , โธรว์ ยุร แฮนด์ ทู เดอะ สกาย ,)
Put your hands up, Get em’ up, Put your hands up!
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ , เก็ท เอ็ม อั๊พ , พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ !)
If you wanna jump, We can give you what you want,
(อิ๊ฟ ยู วอนนา จั๊มพ , วี แคน กี๊ฝ ยู ว๊อท ยู ว้อนท ,)
Put your hands up, Get em’ up, Put your hands up!.
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ , เก็ท เอ็ม อั๊พ , พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ !)

If you feel the force, Throw your hands to the sky,
(อิ๊ฟ ยู ฟีล เดอะ ฟอร์ซ , โธรว์ ยุร แฮนด์ ทู เดอะ สกาย ,)
Put your hands up, Get em’ up, Put your hands up!
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ , เก็ท เอ็ม อั๊พ , พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ !)
If you wanna jump, We can give you what you want,
(อิ๊ฟ ยู วอนนา จั๊มพ , วี แคน กี๊ฝ ยู ว๊อท ยู ว้อนท ,)
Put your hands up, Get em’ up, Put your hands up!.
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ , เก็ท เอ็ม อั๊พ , พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ !)

How many times, Does it sound like this?
(ฮาว เมนอิ ไทม์ , โด ซิท ซาวน์ด ไล๊ค ดิส)
Here we come again, The microphone specialists.
(เฮียร วี คัม อะเกน , เดอะ ไมคโระโฟน ซเพฌแอะลิซท)
Action time, Take back the track, Rewind.
(แอคฌัน ไทม์ , เท้ค แบ็ค เดอะ แทร็ค , รีไวนด์)
Sing it for me, One more time.
(ซิง อิท ฟอร์ มี , วัน โม ไทม์)

If you feel the force, Throw your hands to the sky,
(อิ๊ฟ ยู ฟีล เดอะ ฟอร์ซ , โธรว์ ยุร แฮนด์ ทู เดอะ สกาย ,)
Put your hands up, Get em’ up, Put your hands up!
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ , เก็ท เอ็ม อั๊พ , พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ !)
If you wanna jump, We can give you what you want,
(อิ๊ฟ ยู วอนนา จั๊มพ , วี แคน กี๊ฝ ยู ว๊อท ยู ว้อนท ,)
Put your hands up, Get em’ up, Put your hands up!.
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ , เก็ท เอ็ม อั๊พ , พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ !)

If you feel the force, Throw your hands to the sky,
(อิ๊ฟ ยู ฟีล เดอะ ฟอร์ซ , โธรว์ ยุร แฮนด์ ทู เดอะ สกาย ,)
Put your hands up, Get em’ up, Put your hands up!
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ , เก็ท เอ็ม อั๊พ , พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ !)
If you wanna jump, We can give you what you want,
(อิ๊ฟ ยู วอนนา จั๊มพ , วี แคน กี๊ฝ ยู ว๊อท ยู ว้อนท ,)
Put your hands up, Get em’ up, Put your hands up!.
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ , เก็ท เอ็ม อั๊พ , พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ !)

If you feel the force, Throw your hands to the sky,
(อิ๊ฟ ยู ฟีล เดอะ ฟอร์ซ , โธรว์ ยุร แฮนด์ ทู เดอะ สกาย ,)
Put your hands up, Get em’ up, Put your hands up!
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ , เก็ท เอ็ม อั๊พ , พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ !)
If you wanna jump, We can give you what you want,
(อิ๊ฟ ยู วอนนา จั๊มพ , วี แคน กี๊ฝ ยู ว๊อท ยู ว้อนท ,)
Put your hands up, Get em’ up, Put your hands up!.
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ , เก็ท เอ็ม อั๊พ , พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ !)

If you feel the force, Throw your hands to the sky,
(อิ๊ฟ ยู ฟีล เดอะ ฟอร์ซ , โธรว์ ยุร แฮนด์ ทู เดอะ สกาย ,)
Put your hands up, Get em’ up, Put your hands up!
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ , เก็ท เอ็ม อั๊พ , พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ !)
If you wanna jump, We can give you what you want,
(อิ๊ฟ ยู วอนนา จั๊มพ , วี แคน กี๊ฝ ยู ว๊อท ยู ว้อนท ,)
Put your hands up, Get em’ up, Put your hands up!.
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ , เก็ท เอ็ม อั๊พ , พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Battlestar คำอ่านไทย Five

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น