เนื้อเพลง Saian คำอ่านไทย RZA feat Ghostface Killah & Saian Supa Crew

[Intro: Sly the Mic Buddah]
([ อินโทร : ซไล เดอะ ไมคะ Buddah ])
Aww, hey, c’est le Saian, Saian, Supa Saian, Supa Saian
(อาวว , เฮ , เซส le Saian , Saian , Supa Saian , Supa Saian)
Got my homie DJ Love, Saian, got my homie, represents, Saian
(ก็อท มาย โฮมี ดีเจ ลัฝ , Saian , ก็อท มาย โฮมี , รีเพรสเซ่นท , Saian)
Sly the Mic Buddah, Saian, ya’ll did did that
(ซไล เดอะ ไมคะ Buddah , Saian , ยอล ดิด ดิด แดท)

[Ghostface Killah]
([ Ghostface Killah ])
This is Ghostface Bakery, ya’ll ain’t cake to me
(ดิส ซิส Ghostface เบคเออะริ , ยอล เอน เค้ก ทู มี)
Pushin’ c*caine, Whitehorse in the city
(พรุซชิน ซี *เคน , Whitehorse อิน เดอะ ซิ๊ที่)
Over Pun and Pac, I cried over Biggie
(โอ๊เฝ่อร พัน แอนด์ แพค , ไอ คราย โอ๊เฝ่อร บิ๊กกี้)
Spazzed out, grab a white b*tch by her titties
(Spazzed เอ๊าท , แกร๊บ อะ ไว๊ท บี *tch บาย เฮอ ไตเติลสฺ)
Rock wallabies, this is Clarkology
(ร๊อค wallabies , ดิส ซิส Clarkology)
You know copy Starky belong wit the triple technology
(ยู โนว์ ค๊อพพี่ Starky บีลอง วิท เดอะ ทริ๊พเพิ่ล เท็คนอลโอะจิ)
Quick wit the pistol, leave you cripple if you lyin’, B.
(ควิค วิท เดอะ พิ๊สท่อล , ลี๊ฝ ยู คลิบเปิล อิ๊ฟ ยู ลายอิน , บี)
Tickle the b*tter soft nipples on the side of me
(ทิกเคิล เดอะ บี *tter ซ๊อฟท นิบเปิล ออน เดอะ ไซด์ อ็อฝ มี)
So muthaf*cka, let me slow that flow down
(โซ muthaf*cka , เล็ท มี สโลว์ แดท โฟลว์ เดาน)
And bang an ol’ mighty hammer like Joe Brown
(แอนด์ แบง แอน ol ไมทอิ แฮ๊มเมอร์ ไล๊ค โจ บราวนํ)
Dust off rounds, surround sound, trey pound
(ดัสท ออฟฟ ราวนด , เซอร์ราวนด์ ซาวน์ด , เทรย์ เพานด)
Put a phat leather head to bed like night gowns
(พุท ดา แฟททฺ เล๊เธ่อร์ เฮด ทู เบ๊ด ไล๊ค ไน๊ท เกาน)
If ya’ll wit me then build, shorty, brothers is real
(อิ๊ฟ ยอล วิท มี เด็น บิ้ลดํ , ชอร์ทดิง , บร๊าเท่อรํ ซิส เรียล)
We true dons, makin’ glass on the cash is on
(วี ทรู ด็อน , เมกิน กล๊าสส ออน เดอะ แค๊ช อีส ออน)
Get my head right and smash yours moms, kid
(เก็ท มาย เฮด ไร๊ท แอนด์ สแม๊ช ยุร มัม , คิด)
So chose me, the b*tch greased my palms
(โซ โชส มี , เดอะ บี *tch กรีซ มาย พาล์ม)

[Feniksi]
([ Feniksi ])
I’m comin’ from Paris city
(แอม คัมอิน ฟรอม แพริซ ซิ๊ที่)
I’m on the residence, so don’t sh*t on me
(แอม ออน เดอะ เร๊สซิเด้นท , โซ ด้อนท์ ฌะ *ที ออน มี)
Like Kool G. Rap I got the Ill Street Blues
(ไล๊ค Kool จี แร็พ ไอ ก็อท ดิ อิลล สทรีท บลู)
You loose, you can rich them out of my shoes
(ยู ลู้ส , ยู แคน ริ๊ช เด็ม เอ๊าท อ็อฝ มาย ชู)
Baby, me and my Crew, we comin’ your way
(เบ๊บี้ , มี แอนด์ มาย ครู , วี คัมอิน ยุร เวย์)
Saian Supa do it everyday, all day [everyday, all day]
(Saian Supa ดู อิท เอวี่เดย์ , ออล เดย์ [ เอวี่เดย์ , ออล เดย์ ])
Don’t fight [don’t fight], just see the light [see the light!]
(ด้อนท์ ไฟ้ท [ ด้อนท์ ไฟ้ท ] , จั๊สท ซี เดอะ ไล๊ท [ ซี เดอะ ไล๊ท ! ])
Wit the sound, RZA, will make it all right
(วิท เดอะ ซาวน์ด , RZA , วิล เม้ค อิท ดอร์ ไร๊ท)

[RZA]
([ RZA ])
BOODOODOODOODOO
(BOODOODOODOODOO)
Grey Goose wit cranberry
(เกรย์ กู๊ส วิท คแรนเบริ)
The raspberry bikini on honey wit the black berry
(เดอะ แรสเบริ บีคอินิ ออน ฮั๊นนี่ วิท เดอะ แบล๊ค เบริ)
Had my eyes bulgin’, plus my pants bulgin’
(แฮ็ด มาย อาย bulgin , พลัส มาย แพ็นท bulgin)
Ready for indulgence, long stroke compulsions
(เร๊ดี้ ฟอร์ อินดัลเจ็นซ , ลอง ซโตรก ค็อมพัลฌัน)
I’m lookin’ for devotion, slow motion
(แอม ลุคกิน ฟอร์ ดิโฝฌัน , สโลว์ โมฌัน)
Tropical potions, Sun and body lotions
(ทรอพอิแค็ล โพฌัน , ซัน แอนด์ บ๊อดี้ โลฌัน)
Sex on the ocean, nine inch explosions
(เซ็กซ ออน ดิ โอ๊เชี่ยน , ไนน อิ้นช์ เอ็คซพโลฉัน)
Had me frozen like the icicle
(แฮ็ด มี โฟ๊เซน ไล๊ค ดิ ไอซิคล)
Big legs like she ride bicycle
(บิ๊ก เล้ก ไล๊ค ชี ไรด์ ไบซิเคิล)
Shorty beefcake known to make my knees shake
(ชอร์ทดิง beefcake โนน ทู เม้ค มาย นี เช้ค)
Sweepstakes, first day at the cheesecake
(Sweepstakes , เฟิร์สท เดย์ แอ็ท เดอะ cheesecake)
Factory, Tony Starks in back of me
(แฟ๊คโทรี่ , โทนี่ ซทาค ซิน แบ็ค อ็อฝ มี)
Sippin’ on pina coladas, twistin’ Daquiris
(ซิบปิ่น ออน พีนา โคลลาดาซ , ทวิซติน Daquiris)
The gold lion is known to hold iron
(เดอะ โกลด์ ไล๊อ้อน อีส โนน ทู โฮลด์ ไอ๊อ้อน)
Rings stuffed with diamonds, Bobby and Supa Saian
(ริง สทั๊ฟฟ วิธ ได๊ม่อนดํ , บอบบิ แอนด์ Supa Saian)

[Sly the Mic Buddah]
([ ซไล เดอะ ไมคะ Buddah ])
Saian, move it on your left
(Saian , มู๊ฝ อิท ออน ยุร เล๊ฟท)
Saian, bring da muthaf*ckin’ ruckus
(Saian , บริง ดา muthaf*ckin ruckus)
C’est l’Saian, Saian, Saian, Supa
(เซส lSaian , Saian , Saian , Supa)

[Vicelow]
([ Vicelow ])
Ya fight le son est fat, เ qui la faute? SAIAN
(ยา ไฟ้ท le ซัน est แฟท , เ คี ลา faute SAIAN)
Vu les statistiques de gars qui veulent test’
(Vu เลซ statistiques ดี gars คี วูเลนทฺ เทสท์)
Et qu’ont du mal เ tater l’esth้tique
(Et quont ดื แม็ล เ tater lesth้tique)
Je me dois de les rendre statiques
(จี มี โดยสฺ ดี เลซ rendre statiques)
S-s c’est qui coq?
(เอส เอส เซส คี coq)
Quiconque qui veut jouer le coq
(Quiconque คี วูท jouer le coq)
Je vaut mille Rocky au mic jusqu’เ Milwaukee
(จี vaut mille รอคคิ โอ ไมคะ jusquเ Milwaukee)
J’lache du lest donc j’attends qu’on me lache de l’estime
(Jlache ดื เล็ซท donc jattends quon มี lache ดี lestime)
Voici l’homme de l’est avec sa dream team
(Voici lhomme ดี เล็ซท แอฝเวค sa ดรีม ทีม)
Tisse sa toile comme Lady Laystee autour des wistitis
(Tisse sa toile ครอม เล๊ดี้ Laystee autour เดะ wistitis)

[Sir Samuel]
([ เซ่อร์ Samuel ])
Pas de mc de bas niveau, v’lเ du nouveau
(เพซ ดี เอมซี ดี bas niveau , vlเ ดื nouveau)
Fout tout le reste dans le caniveau
(Fout เทาทฺ le reste แด็น le caniveau)
Bousille pas ton cerveau car les ondes sont grav้s
(Bousille เพซ ท็อง cerveau คารํ เลซ ondes ซอนทฺ grav้s)
Et tu d้cale ta sono, abattez mes rivaux
(Et ทู d้cale ทา โซโน , abattez เมซ rivaux)
Et t’as peur de rencontrer le reste du commando,
(Et tas peur ดี rencontrer le reste ดื ค็อมมานโด ,)
Ensemble ou en solo
(อันซัมเบิล อู อัง โซ๊โล่)
KLR nous unis, veille sur nous depuis lเ haut
(KLR นู๊ด ยูนิ , veille เซอ นู๊ด depuis lเ โอ้ว)

[Leeroy Kesiah]
([ Leeroy Kesiah ])
J’d้barque sur le projet, j’te baise ou j’grave
(Jd้barque เซอ le projet , jte baise อู jgrave)
ษcartes ton gros der, tes grosses fesses
(ษcartes ท็อง จีอาร์โ der , tes grosses fesses)
Ram่nes tes grosses l่vres, j’te le donne en conseil
(Ram่nes tes grosses l่vres , jte le donne อัง conseil)
Pas des grosses m่res, des grosses ma๎tres
(เพซ เดะ grosses m่res , เดะ grosses ma๎tres)
ภ l’aise poses ta grosse t๊te
(ภ laise โพส ทา grosse t๊te)
Pas de proverbe mais ne cause pas trop prenne de gros projets
(เพซ ดี proverbe มาย ne ค๊อส เพซ ทรอป prenne ดี จีอาร์โ projets)
Pas la prochaine
(เพซ ลา prochaine)
Proj่tes de gros pi่ges dans les gros si่ges
(Proj่tes ดี จีอาร์โ pi่ges แด็น เลซ จีอาร์โ si่ges)
Prot่ges ton fausse air, sans faucettes j’te poss่de
(Prot่ges ท็อง fausse แอร์ , แซน faucettes jte poss่de)
J’te fais une grossesse, pas de probl่me
(Jte fais อัน grossesse , เพซ ดี probl่me)
J’te laisse en chaussettes, j’te croch่tes
(Jte laisse อัง chaussettes , jte croch่tes)
J’ten parle en prochaine en prochaine lettre
(Jten parle อัง prochaine อัง prochaine lettre)
Je matte les proph่tes
(จี แม็ท เลซ proph่tes)

[Sly the Mic Buddah]
([ ซไล เดอะ ไมคะ Buddah ])
Saian, เ dieu mon gros
(Saian , เ dieu มอง จีอาร์โ)
Saian, c’est ca
(Saian , เซส ca)
C’est l’Saian, vas-y mon nig
(เซส lSaian , vas วาย มอง nig)
Saian, c’est l’Saian
(Saian , เซส lSaian)
Saian, c’est l’Saian
(Saian , เซส lSaian)
Saian, c’est Supa
(Saian , เซส Supa)
C’est l’Saian, New York City
(เซส lSaian , นิว ยอค ซิ๊ที่)
Saian, 36 Records
(Saian , 36 เร๊คขอร์ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Saian คำอ่านไทย RZA feat Ghostface Killah & Saian Supa Crew

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น