เนื้อเพลง Big Willie Style คำอ่านไทย Will Smith

[this one goes out to all the big willies]
([ ดิส วัน โกซ เอ๊าท ทู ออล เดอะ บิ๊ก วิลลี ])

Verse 1: Will Smith
(เฝิซ 1 : วิล ซมิธ)

big Will the high roller
(บิ๊ก วิล เดอะ ไฮฮ โรลเลอะ)
strolling through with an entoruage
(สโตวลิง ทรู วิธ แอน entoruage)
hard to camaflouge when you livin’ this large
(ฮาร์ด ทู camaflouge เว็น ยู ลีฝอิน ดิส ลาร์จ)
I be smooth like debarge with a five car garage
(ไอ บี สมู๊ธ ไล๊ค debarge วิธ อะ ไฟฝ คารํ กะราฉ)
out for the night with my squad and we be flossin’ down the fifteen
(เอ๊าท ฟอร์ เดอะ ไน๊ท วิธ มาย ซคว็อด แอนด์ วี บี ฟอสซิน เดาน เดอะ ฟีฟทีน)
my whole auroa gleamin’
(มาย โฮล auroa กรีมอิน)
who that kid in the green v
(ฮู แดท คิด อิน เดอะ กรีน วี)
envy brother schemin’
(เอนฝิ บร๊าเท่อรํ สคริมมิน)
I ain’t thinkin’ bout them
(ไอ เอน ติ้งกิน เบาท เด็ม)
racing chicks in the pink b.m.
(เรสซิ่ง ชิค ซิน เดอะ พิ๊งค บี เอ็ม)
with my speakers tweakin’
(วิธ มาย ซพีคเออะ ทวีกิน)
freakin’ off this weekend
(ฟริกคิน ออฟฟ ดิส วี๊คเกน)
in Las Vegas boss players all across the board move makers and shakers
(อิน ลาส ฝีกะ บอส เพย์เยอร์ ซอร์ อะคร๊อส เดอะ บอร์ด มู๊ฝ เมคเออะ แซน เชเกอร์)
money can’t break us but the places it can take us
(มั๊นนี่ แค็นท เบร๊ค อัซ บั๊ท เดอะ เพลส ซิท แคน เท้ค อัซ)
big will in the limelight rhyme tight
(บิ๊ก วิล อิน เดอะ ไลม์ไลท์ ไรม ไท๊ท)
and we gon’ have some fun tonight
(แอนด์ วี ก็อน แฮ็ฝ ซัม ฟัน ทูไน๊ท)

Chorus: Will Smith
(ค๊อรัส : วิล ซมิธ)
now how we do it
(นาว ฮาว วี ดู อิท)
[you know it’s Big Willie style baby]
([ ยู โนว์ อิทซ บิ๊ก วิลลี สไทล์ เบ๊บี้ ])
now how we doin’ it
(นาว ฮาว วี โดย หนิด)
[you know it’s Big Willie style]
([ ยู โนว์ อิทซ บิ๊ก วิลลี สไทล์ ])
repeat
(รีพี๊ท)

Verse 2: Will Smith
(เฝิซ 2 : วิล ซมิธ)

I’m in a five star casino shuttin’ crap tables down [boom]
(แอม อิน อะ ไฟฝ สทาร์ คะซิโน ชัทดิน แครพ เท๊เบิ้ล เดาน [ บูม ])
non bettin’ willie watchers standin’ around
(นอน เบิ๊ดดิน วิลลี watchers แสตนดิน อะราวนฺดฺ)
strictly millionaire status you can feel the eyes lookin’ at us
(ซทรีคลิ มิลเลี่ยนแนร์ สเท๊ทัซ ยู แคน ฟีล ดิ อาย ลุคกิน แอ็ท อัซ)
how bad they wanna be us [parlay]
(ฮาว แบ้ด เด วอนนา บี อัซ [ parlay ])
Charlie Mack got my back with his eyes on my stack
(ชาร์ริ แมกคฺ ก็อท มาย แบ็ค วิธ ฮิส อาย ออน มาย ซแท็ค)
brothers don’t know how to act when you drive a four-five black
(บร๊าเท่อรํ ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู แอ๊คท เว็น ยู ไดร๊ฝ อะ โฟ ไฟฝ แบล๊ค)
people stop and stare havin’ drinks at the bar
(พี๊เพิ่ล สท๊อพ แอนด์ สแทร์ เฮฝวิน ดริ๊งค แอ็ท เดอะ บาร์)
a round for everybody with these big willie cards
(อะ ราวนด ฟอร์ เอวี่บอดี้ วิธ ฑิส บิ๊ก วิลลี ค้าร์ด)
from civllians to stars they wanna know who we are
(ฟรอม civllians ทู สทาร์ เด วอนนา โนว์ ฮู วี อาร์)
it’s me big Will Nas Escobar J.L. Omar
(อิทซ มี บิ๊ก วิล นาส Escobar เจ แอล Omar)
carry money bags collect the chips then we all quick to exit
(แค๊รรี่ มั๊นนี่ แบ๊ก คอลเล๊คท เดอะ ชิพ เด็น วี ออล ควิค ทู เอ๊กสิท)

Chorus
(ค๊อรัส)

Verse 3: Left Eye
(เฝิซ 3 : เล๊ฟท อาย)

It’s Left Eye with a tight crew
(อิทซ เล๊ฟท อาย วิธ อะ ไท๊ท ครู)
representin’ like it’s ladies night
(เรพพรีเซนทิน ไล๊ค อิทซ เลดิส ไน๊ท)
comin’ right through
(คัมอิน ไร๊ท ทรู)
don’t be spiteful
(ด้อนท์ บี ซไพทฟุล)
plus an eyeful
(พลัส แอน ไอฟุล)
sportin’ hot pink
(sportin ฮอท พิ๊งค)
rocks in the link
(ร๊อค ซิน เดอะ ลิ๊งค)
in the drop with a mink
(อิน เดอะ ดรอพ วิธ อะ มิงค)
like my —— don’t stink
(ไล๊ค มาย ด้อนท์ ซทิงค)
got you in the palm with a bomb like Sadamm
(ก็อท ยู อิน เดอะ พาล์ม วิธ อะ บอมบฺ ไล๊ค Sadamm)
blowing up spots then runnin’ off with the pot
(โบลวิง อั๊พ สพอท เด็น รูนนิน ออฟฟ วิธ เดอะ พ๊อท)
Left Eye ready for action
(เล๊ฟท อาย เร๊ดี้ ฟอร์ แอคฌัน)
the main attraction
(เดอะ เมน แอ็ทแรคฌัน)
I’m in the fast lane passin’
(แอม อิน เดอะ ฟาสท เลน passin)
breakin’ you down like fractions
(เบรกกิ้น ยู เดาน ไล๊ค แฟร๊คชั่น)
while we be rappin’ about things that really happen
(ไวล์ วี บี แรพปิน อะเบ๊าท ทริง แดท ริแอ็ลลิ แฮ๊พเพ่น)
big willie style Philly style let’s make it happen
(บิ๊ก วิลลี สไทล์ ฟิวลี่ สไทล์ เล็ท เม้ค อิท แฮ๊พเพ่น)
with mademouselle from gezals to versace
(วิธ mademouselle ฟรอม gezals ทู เวอร์ซาดชี)
with a sweet smell
(วิธ อะ สวี้ท สเมลล์)
this female leadin’ the posse
(ดิส ฟี๊เมล leadin เดอะ พอซซิ)
got jokes like Cosby
(ก็อท โจ้ก ไล๊ค Cosby)
in the lots where the cars be
(อิน เดอะ ล็อท แวร์ เดอะ คารํ บี)
with no apologies it’s Left Eye
(วิธ โน อโพโลไจซ์ อิทซ เล๊ฟท อาย)
big Will let the champagne spill
(บิ๊ก วิล เล็ท เดอะ แฌ็มเพน สพิลล)
is it a mans thing for real
(อีส ซิท อะ แมน ทริง ฟอร์ เรียล)
can us girls roll wit yall
(แคน อัซ เกิร์ล โรลล วิท ยอล)
what the deal
(ว๊อท เดอะ ดีล)

Chorus
(ค๊อรัส)

Verse 4: Will Smith
(เฝิซ 4 : วิล ซมิธ)
well now it’s lookin’ like a car show
(เวลล นาว อิทซ ลุคกิน ไล๊ค เก คารํ โชว์)
convoys and whips on the strip
(ค๊อนฝอย แซน ฮวิพ ออน เดอะ ซทริพ)
pullin’ up in the six makin’ brothers sick
(พลูลิน อั๊พ อิน เดอะ ซิกซ์ เมกิน บร๊าเท่อรํ ซิ๊ค)
for real
(ฟอร์ เรียล)
big Will household name
(บิ๊ก วิล household เนม)
entertainer
(เอนเทอะเทนเออะ)
gold handle cane and matchin’ gators
(โกลด์ แฮ๊นเดิ้ล แคน แอนด์ แมทชิน เกเดอร์)
swervin’ lane
(swervin เลน)
in pole position rolling deep like a co-malition
(อิน โพล โพซิ๊ชั่น โรลลิง ดี๊พ ไล๊ค เก โค malition)
in soul poisition and can rock a whole convention
(อิน โซล poisition แอนด์ แคน ร๊อค กา โฮล คอนเฝ๊นชั่น)
movie screens to the club scene
(มูวี่ สครีน ทู เดอะ คลับ ซีน)
my whole crew lookin’ clean
(มาย โฮล ครู ลุคกิน คลีน)
shine with a diamond gleam
(ไชน์ วิธ อะ ได๊ม่อนดํ กลีม)
step above where the players be
(สเท็พ อะโบ๊ฝ แวร์ เดอะ เพย์เยอร์ บี)
don’t hate me
(ด้อนท์ เฮท มี)
one is where they rate me
(วัน อีส แวร์ เด เหรท มี)
lately you could find me
(เลทลิ ยู เคิด ไฟนด์ มี)
behind the door marked V.I.P.
(บีฮายน์ เดอะ ดอร์ ม๊าร์ค วี ไอ พี)
eating grapes under the A.C.
(อีสดิง เกร๊พ อั๊นเด้อร ดิ อะ ซี)
big willie style is how we do it
(บิ๊ก วิลลี สไทล์ อีส ฮาว วี ดู อิท)

Chorus
(ค๊อรัส)

[this one goes out to all the big willies]
([ ดิส วัน โกซ เอ๊าท ทู ออล เดอะ บิ๊ก วิลลี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Willie Style คำอ่านไทย Will Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น