เนื้อเพลง Planet Telex คำอ่านไทย Radiohead

You can force it but it will not come
(ยู แคน ฟอร์ซ อิท บั๊ท ดิธ วิล น็อท คัม)
You can taste it but it will not form
(ยู แคน เท๊ซท อิท บั๊ท ดิธ วิล น็อท ฟอร์ม)
You can crush it but it’s always here
(ยู แคน ครัช อิท บั๊ท อิทซ ออลเว เฮียร)
You can crush it but it’s always near
(ยู แคน ครัช อิท บั๊ท อิทซ ออลเว เนียร์)
Chasing you home saying
(เชซิง ยู โฮม เซอิง)
Everything is broken
(เอ๊วี่ติง อีส บโรเค็น)
Everyone is broken
(เอ๊วี่วัน อีส บโรเค็น)

You can force it but it will stay stung
(ยู แคน ฟอร์ซ อิท บั๊ท ดิธ วิล สเทย์ ซทัง)
You can crush it as dry as a bone
(ยู แคน ครัช อิท แอส ดราย แอส ซา โบน)
You can walk it home straight from school
(ยู แคน ว๊อล์ค อิท โฮม สเทร๊ท ฟรอม สคูล)
You can kiss it, you can break all the rules
(ยู แคน คิซ ซิท , ยู แคน เบร๊ค ออล เดอะ รูล)
But still…
(บั๊ท สทิลล)
Everything is broken
(เอ๊วี่ติง อีส บโรเค็น)
Everyone is broken
(เอ๊วี่วัน อีส บโรเค็น)

Everyone is, everyone is broken
(เอ๊วี่วัน อีส , เอ๊วี่วัน อีส บโรเค็น)
Everyone is, everything is broken
(เอ๊วี่วัน อีส , เอ๊วี่ติง อีส บโรเค็น)

Why can’t you forget?
(วาย แค็นท ยู ฟอร์เก๊ท)
Why can’t you forget?
(วาย แค็นท ยู ฟอร์เก๊ท)
Why can’t you forget?
(วาย แค็นท ยู ฟอร์เก๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Planet Telex คำอ่านไทย Radiohead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น