เนื้อเพลง Super Trouper คำอ่านไทย A*Teens

Super Trouper beams are gonna blind me
(ซู๊เพ้อร์ Trouper บีม แซร์ กอนนะ ไบลนฺดฺ มี)
But I won’t feel blue, Like I always do
(บั๊ท ไอ ว็อนท ฟีล บลู , ไล๊ค ไก ออลเว ดู)
‘Cause somewhere in the crowd there’s you
(ค๊อส ซัมแวร์ อิน เดอะ คราวดํ แดร์ ยู)

I was sick and tired of everything
(ไอ วอส ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ อ็อฝ เอ๊วี่ติง)
When I called you last night from Glasgow
(เว็น นาย คอลลํ ยู ล๊าสท ไน๊ท ฟรอม Glasgow)
All I do is eat and sleep and sing
(ออล ไอ ดู อีส อี๊ท แอนด์ สลี๊พ แอนด์ ซิง)
Wishing every show was the last show
(วิชชิ้ง เอ๊เฝอร์รี่ โชว์ วอส เดอะ ล๊าสท โชว์)
[Wishing every show was the last show]
([ วิชชิ้ง เอ๊เฝอร์รี่ โชว์ วอส เดอะ ล๊าสท โชว์ ])
So imagine I was glad to hear you’re coming
(โซ อิมแม๊จิ้น ไอ วอส แกล๊ด ทู เฮียร ยัวร์ คัมอิง)
[Glad to hear you’re coming]
([ แกล๊ด ทู เฮียร ยัวร์ คัมอิง ])
Suddenly I feel all right
(ซั๊ดเด้นลี่ ไอ ฟีล ออล ไร๊ท)
[And suddenly it’s gonna be]
([ แอนด์ ซั๊ดเด้นลี่ อิทซ กอนนะ บี ])
And it’s gonna be so different
(แอนด์ อิทซ กอนนะ บี โซ ดีฟเฟอะเร็นท)
When I’m on the stage tonight
(เว็น แอม ออน เดอะ สเท๊จ ทูไน๊ท)

Chorus :
(ค๊อรัส :)
Tonight the Super Trouper lights are gonna find me
(ทูไน๊ท เดอะ ซู๊เพ้อร์ Trouper ไล๊ท แซร์ กอนนะ ไฟนด์ มี)
Shining like the sun
(ชายนิง ไล๊ค เดอะ ซัน)
[Sup-p-per Troup-p-per]
([ ซัพ พี เพอร์ Troup พี เพอร์ ])
Smiling, having fun
(ซไมลอิง , แฮฝวิ่ง ฟัน)
[Sup-p-per Troup-p-per]
([ ซัพ พี เพอร์ Troup พี เพอร์ ])
Feeling like a number one
(ฟีลอิง ไล๊ค เก นั๊มเบ้อร์ วัน)
Tonight the Super Trouper beams are gonna blind me
(ทูไน๊ท เดอะ ซู๊เพ้อร์ Trouper บีม แซร์ กอนนะ ไบลนฺดฺ มี)
But I won’t feel blue
(บั๊ท ไอ ว็อนท ฟีล บลู)
[Sup-p-per Troup-p-per]
([ ซัพ พี เพอร์ Troup พี เพอร์ ])
Like I always do
(ไล๊ค ไก ออลเว ดู)
[Sup-p-per Troup-p-per]
([ ซัพ พี เพอร์ Troup พี เพอร์ ])
‘Cause somewhere in the crowd there’s you
(ค๊อส ซัมแวร์ อิน เดอะ คราวดํ แดร์ ยู)

Facing twenty thousand of your friends
(เฟซอิง ทเว้นที่ เธ๊าซั่นด อ็อฝ ยุร เฟรน)
How can anyone be so lonely
(ฮาว แคน เอนอิวัน บี โซ โลนลิ)
Part of a success that never ends
(พาร์ท อ็อฝ อะ ซัคเซสส แดท เน๊เฝ่อร์ เอ็นด)
Still I’m thinking about you only
(สทิลล แอม ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู โอ๊นลี่)
[Still I’m thinking about you only]
([ สทิลล แอม ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู โอ๊นลี่ ])
There are moments when I think I’m going crazy
(แดร์ อาร์ โม๊เม้นท เว็น นาย ทริ๊งค แอม โกอิ้ง คเรสิ)
[Think I’m going crazy]
([ ทริ๊งค แอม โกอิ้ง คเรสิ ])
But it’s gonna be alright
(บั๊ท อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท)
[You’ll soon be changing everything]
([ โยว ซูน บี เช้งจิ้นส เอ๊วี่ติง ])
Everything will be so different
(เอ๊วี่ติง วิล บี โซ ดีฟเฟอะเร็นท)
When I’m on the stage tonight
(เว็น แอม ออน เดอะ สเท๊จ ทูไน๊ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

So I’ll be there when you arrive
(โซ อิลล บี แดร์ เว็น ยู อะไร๊ฝ)
The sight of you will prove to me I’m still alive
(เดอะ ไซ๊ท อ็อฝ ยู วิล พรู๊ฝ ทู มี แอม สทิลล อะไล๊ฝ)
And when you take me in your arms
(แอนด์ เว็น ยู เท้ค มี อิน ยุร อาร์ม)
And hold me tight
(แอนด์ โฮลด์ มี ไท๊ท)
I know it’s gonna mean so much tonight
(ไอ โนว์ อิทซ กอนนะ มีน โซ มัช ทูไน๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Super Trouper คำอ่านไทย A*Teens

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น