เนื้อเพลง Freakin’ It คำอ่านไทย Will Smith

Uh, uh
(อา , อา)
I’m bout to freak this
(แอม เบาท ทู ฟรี๊ค ดิส)
Ha, ha, ha, ha
(ฮา , ฮา , ฮา , ฮา)
What? What? What? What?
(ว๊อท ว๊อท ว๊อท ว๊อท)
Uh, Big Will, uh I’m bout to freak this
(อา , บิ๊ก วิล , อา แอม เบาท ทู ฟรี๊ค ดิส)
What you want me to freak this>
(ว๊อท ยู ว้อนท มี ทู ฟรี๊ค ดิส >)
Just peep it while I freak this,
(จั๊สท พีพ อิท ไวล์ ไอ ฟรี๊ค ดิส ,)
Aight, aight
(ไอชฺ , ไอชฺ)

I’m bout to freak this full out the king of the hill
(แอม เบาท ทู ฟรี๊ค ดิส ฟูล เอ๊าท เดอะ คิง อ็อฝ เดอะ ฮิลล์)
Big Will keepin’ it real knees in da grill
(บิ๊ก วิล คริพปิน หนิด เรียล นี ซิน ดา กริลล์)
The whole set all locked down, making you flock down,
(เดอะ โฮล เซ็ท ดอร์ ล๊อค เดาน , เมคอิง ยู ฟล๊อค เดาน ,)
Where I’m at they here my rap,
(แวร์ แอม แอ็ท เด เฮียร มาย แร็พ ,)
I be that cat to set trends
(ไอ บี แดท แค๊ท ทู เซ็ท เทร็นด)
Where y’all at
(แวร์ ยอล แอ็ท)
On the corner with your friends
(ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ วิธ ยุร เฟรน)
Heard you screamin about cream in your rap kid
(เฮิด ยู สครีมมิน อะเบ๊าท ครีม อิน ยุร แร็พ คิด)
Yo my last check for Wild Wild West came on a flat bed
(โย มาย ล๊าสท เช็ค ฟอร์ ไวลด์ ไวลด์ เว๊สท เคม ออน อะ แฟลท เบ๊ด)
Once and for all lets get this straight
(วั๊นซ แอนด์ ฟอร์ ออล เล็ท เก็ท ดิส สเทร๊ท)
How you measure a rapper what make an MC great
(ฮาว ยู เม๊เช่อร์ อะ แรพเพอ ว๊อท เม้ค แอน เอมซี เกรท)
Is it the sales? 20 mill
(อีส ซิท เดอะ เซล 20 มิลล์)
Is it the cars? Bentley’s
(อีส ซิท เดอะ คารํ เบนลี่)
Is it the women? Jada
(อีส ซิท เดอะ วีมเอิน Jada)
Is it the money? Please
(อีส ซิท เดอะ มั๊นนี่ พลีซ)
Mr. Clean yet the fact remain
(มีซเทอะ คลีน เย๊ท เดอะ แฟคท รีเมน)
Got girls that don’t speak English screamin’ my name
(ก็อท เกิร์ล แดท ด้อนท์ สพี๊ค อีงกลิฌ สครีมมิน มาย เนม)
All you rappers yellin’ bout who you put in a hearse
(ออล ยู แรพเพอ เยลลิน เบาท ฮู ยู พุท อิน อะ เฮิซ)
Do me a favor write one verse without a curse
(ดู มี อะ เฟเฝอะ ไร๊ท วัน เฝิซ วิธเอ๊าท ดา เคอร์ส)

I’m bout to freak this [yeah, yeah]
(แอม เบาท ทู ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
What you want me to freak this? [yeah, yeah]
(ว๊อท ยู ว้อนท มี ทู ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
Don’t sleep I’mma freak this [yeah, yeah]
(ด้อนท์ สลี๊พ แอมมา ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
Yo it’s smooth when I freak this [yeah, yeah]
(โย อิทซ สมู๊ธ เว็น นาย ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
Lay back I’m bout to freak this [yeah, yeah]
(เลย์ แบ็ค แอม เบาท ทู ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
Peep this while I freak this [yeah, yeah]
(พีพ ดิส ไวล์ ไอ ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
Lay on back I’m bout to freak this [yeah, yeah]
(เลย์ ออน แบ็ค แอม เบาท ทู ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
What you want me to freak this? [yeah, yeah]
(ว๊อท ยู ว้อนท มี ทู ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])

I don’t wanna see y’all sittin around
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ซี ยอล ซิทดิน อะราวนฺดฺ)
Don’t wanna see y’all sittin around
(ด้อนท์ วอนนา ซี ยอล ซิทดิน อะราวนฺดฺ)
I don’t wanna see y’all sittin around
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ซี ยอล ซิทดิน อะราวนฺดฺ)
Don’t wanna see y’all sittin around
(ด้อนท์ วอนนา ซี ยอล ซิทดิน อะราวนฺดฺ)

Aight one more ‘gain deja vu
(ไอชฺ วัน โม เกน เดชา vu)
Up the chart yo y’all see the way I flew
(อั๊พ เดอะ ชาร์ท โย ยอล ซี เดอะ เวย์ ไอ ฟลู)
Can’t nobody do this the way I do
(แค็นท โนบอดี้ ดู ดิส เดอะ เวย์ ไอ ดู)
You like how I freaky freak this say I do [I do]
(ยู ไล๊ค ฮาว ไอ ฟรีคกี้ ฟรี๊ค ดิส เซย์ ไอ ดู [ ไอ ดู ])
Haters sick of the hits like the witch of the west nobody wicked as this
(เฮเดอ ซิ๊ค อ็อฝ เดอะ ฮิท ไล๊ค เดอะ วิทช อ็อฝ เดอะ เว๊สท โนบอดี้ วิค แอส ดิส)
I read in Rap Pages they refer to me as soft
(ไอ รี๊ด อิน แร็พ เพจ เด รีเฟอร์ ทู มี แอส ซ๊อฟท)
Yeah, more like Microsoft
(เย่ , โม ไล๊ค ไมคโระซ๊อฟท)
Will Gates of the rap game
(วิล เกท อ็อฝ เดอะ แร็พ เกม)
Quintessential mega maniac what’s my rap name
(Quintessential เมกอะ เมเนียค ว๊อท มาย แร็พ เนม)
Big Will I’m the man
(บิ๊ก วิล แอม เดอะ แมน)
Not conceded I’m as good as I say I am
(น็อท คอนซี๊ด แอม แอส กู๊ด แอส ซาย เซย์ ไอ แอ็ม)
Dang, diggy, dang, da-dang, da-dang, diggy, diggy
(แดง , ดิ๊กกี้ , แดง , ดา แดง , ดา แดง , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้)
Back with the Trackmasters
(แบ็ค วิธ เดอะ Trackmasters)
The bang, jiggy, jiggy
(เดอะ แบง , เจคกี้ , เจคกี้)
Yo, every time I shoot I score
(โย , เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ชู๊ท ไอ สคอร์)
So many awards I can start Grammy chess board
(โซ เมนอิ อะหวอร์ด ซาย แคน สท๊าร์ท แกรมมี่ เชสส บอร์ด)

I’m bout to freak this [yeah, yeah]
(แอม เบาท ทู ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
What you want me to freak this? [yeah, yeah]
(ว๊อท ยู ว้อนท มี ทู ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
Don’t sleep I’m gonna freak this [yeah, yeah]
(ด้อนท์ สลี๊พ แอม กอนนะ ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
You know you like this when I freak this [yeah, yeah]
(ยู โนว์ ยู ไล๊ค ดิส เว็น นาย ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
Watch me I’m bout to freak this [yeah, yeah]
(ว๊อทช มี แอม เบาท ทู ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
What you want me to freak this? [yeah, yeah]
(ว๊อท ยู ว้อนท มี ทู ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
Don’t sleep I’m gonna freak this [yeah, yeah]
(ด้อนท์ สลี๊พ แอม กอนนะ ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
Yo it’s smooth when I freak this [yeah, yeah]
(โย อิทซ สมู๊ธ เว็น นาย ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])

Uh I’m bout to freak this
(อา แอม เบาท ทู ฟรี๊ค ดิส)
I’m bout to freak this
(แอม เบาท ทู ฟรี๊ค ดิส)
I’m bout to freak this
(แอม เบาท ทู ฟรี๊ค ดิส)
Tone and Poke lace tha track
(โทน แอนด์ โพค เลซ ท่า แทร็ค)
I lace the rap, Jeff do the cut
(ไอ เลซ เดอะ แร็พ , เจฟ ดู เดอะ คัท)
Yeah what, Rob do the mix, tape to JL
(เย่ ว๊อท , ร๊อบ ดู เดอะ มิกซ์ , เท๊พ ทู JL)
Then Tommy Mattola put it on sell
(เด็น ทอมมิ Mattola พุท ดิธ ออน เซลล์)
Then come da moment of truth
(เด็น คัม ดา โม๊เม้นท อ็อฝ ทรู๊ธ)
Hot off the press to the DJ booth
(ฮอท ออฟฟ เดอะ เพรส ทู เดอะ ดีเจ บูธ)
[Ay yo here it comes y’all that brand new Will Smith cut]
([ ไอ โย เฮียร อิท คัม ยอล แดท แบรนดฺ นิว วิล ซมิธ คัท ])
As soon as it drop watch the phones blow up!
(แอส ซูน แอส ซิท ดรอพ ว๊อทช เดอะ โฟน โบลว์ อั๊พ !)
BOOM then ship a mill
(บูม เด็น ชิพ อะ มิลล์)
Quick to the store
(ควิค ทู เดอะ สโทร์)
What sold out?
(ว๊อท โซลด เอ๊าท)
When y’all gettin more
(เว็น ยอล เกดดิน โม)
Finally get it, bump the track
(ไฟแน็ลลิ เก็ท ดิธ , บั๊มพํ เดอะ แทร็ค)
Then come the multi-platinum plaque
(เด็น คัม เดอะ มัลทิ พแลทนัม พแล็ค)
Now I’m gonna leave it up to you
(นาว แอม กอนนะ ลี๊ฝ อิท อั๊พ ทู ยู)
I bang the hits out just for you
(ไอ แบง เดอะ ฮิท เอ๊าท จั๊สท ฟอร์ ยู)
And then my dream come true
(แอนด์ เด็น มาย ดรีม คัม ทรู)
[This year’s American Music Award goes to]
([ ดิส เยียร์ อะเมริแค็น มิ๊วสิค อะหวอร์ด โกซ ทู ])
Huh, thank you
(ฮู , แธ๊งค์ ยู)

I’m bout to freak this [yeah, yeah]
(แอม เบาท ทู ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
What you want me to freak this? [yeah, yeah]
(ว๊อท ยู ว้อนท มี ทู ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
Yo you know I’m bout to freak this [yeah, yeah]
(โย ยู โนว์ แอม เบาท ทู ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
Oh you like when I freak this [yeah, yeah]
(โอ ยู ไล๊ค เว็น นาย ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
Don’t sleep I’m gonna freak this [yeah, yeah]
(ด้อนท์ สลี๊พ แอม กอนนะ ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
What you want me to freak this? [yeah, yeah]
(ว๊อท ยู ว้อนท มี ทู ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
Girl you know I’m bout to freak this [yeah, yeah]
(เกิร์ล ยู โนว์ แอม เบาท ทู ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
Yo peep it while I freak this [yeah, yeah]
(โย พีพ อิท ไวล์ ไอ ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
Ain’t no way I gotta freak this [yeah, yeah]
(เอน โน เวย์ ไอ กอททะ ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
Yo you like how I freak this [yeah, yeah]
(โย ยู ไล๊ค ฮาว ไอ ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
Yo check this style when I freak this [yeah, yeah]
(โย เช็ค ดิส สไทล์ เว็น นาย ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
Look at when I freak this [yeah, yeah]
(ลุ๊ค แกท เว็น นาย ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
Yo you know I’m gonna freak this [yeah, yeah]
(โย ยู โนว์ แอม กอนนะ ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
Don’t sleep I’m gonna freak this [yeah, yeah]
(ด้อนท์ สลี๊พ แอม กอนนะ ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
What you want me to freak this? [yeah, yeah]
(ว๊อท ยู ว้อนท มี ทู ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
Big Will just freak this [yeah, yeah]
(บิ๊ก วิล จั๊สท ฟรี๊ค ดิส [ เย่ , เย่ ])
Ha, ha
(ฮา , ฮา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Freakin’ It คำอ่านไทย Will Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น