เนื้อเพลง Shorty Gotta Fat Ass คำอ่านไทย Fat Joe

Well it’s Friday night, I’m in a club with a crew just maxing
(เวลล อิทซ ฟไรดิ ไน๊ท , แอม อิน อะ คลับ วิธ อะ ครู จั๊สท แม๊กซิง)
Cuties and booties and yo I’m ready for action
(คิวดี แซน บูดี แซน โย แอม เร๊ดี้ ฟอร์ แอคฌัน)
Cause Fat Joe doesn’t go to clubs for his health
(ค๊อส แฟท โจ ดัสอินท โก ทู คลับ ฟอร์ ฮิส เฮ็ลธ)
It’s too many skins, so every man for himself
(อิทซ ทู เมนอิ สกิน , โซ เอ๊เฝอร์รี่ แมน ฟอร์ ฮิมเซลฟ)
I got me a Sex on the Beach from the bar
(ไอ ก็อท มี อะ เซ็กซ ออน เดอะ บีช ฟรอม เดอะ บาร์)
I know this girl was looking at me from afar
(ไอ โนว์ ดิส เกิร์ล วอส ลุคอิง แอ็ท มี ฟรอม อะฟา)
Plus she with a crew, they all got it going on
(พลัส ชี วิธ อะ ครู , เด ออล ก็อท ดิธ โกอิ้ง ออน)
She came over and asked me if my name was John
(ชี เคม โอ๊เฝ่อร แอนด์ อาสคฺ มี อิ๊ฟ มาย เนม วอส จอน)
I said, ” Yeah, John Doe, so what’s it to you? ”
(ไอ เซ็ด , ” เย่ , จอน โด , โซ ว๊อท ซิท ทู ยู “)
She said ” Sorry yo, I just thought I knew you ”
(ชี เซ็ด ” ซ๊อรี่ โย , ไอ จั๊สท ธอท ไอ นยู ยู “)
She walked away dissed because I had dropped the bomb
(ชี ว๊อล์ค อะเวย์ ดิซพฺ บิคอส ไอ แฮ็ด ดร็อพ เดอะ บอมบฺ)
I felt bad so I reached out and snatched her arm
(ไอ เฟ็ลท แบ้ด โซ ไอ รี๊ช เอ๊าท แอนด์ ซแน็ช เฮอ อาร์ม)
I pulled her back, gave her my apologies
(ไอ พูลล เฮอ แบ็ค , เกฝ เฮอ มาย อโพโลไจซ์)
She accepts it, but now she starts to follow me
(ชี แอ๊คเซพท ซิท , บั๊ท นาว ชี สท๊าร์ท ทู ฟ๊อลโล่ว มี)
Watching where I’m going, seeing who I know
(วัทชิง แวร์ แอม โกอิ้ง , ซีอิง ฮู ไอ โนว์)
Once she saw the Gucci, she said ” Oh, that’s Fat Joe ”
(วั๊นซ ชี ซอว์ เดอะ กู๊ซชี่ , ชี เซ็ด ” โอ , แด้ท แฟท โจ “)
I could hear the conversation, Shorty was digging me
(ไอ เคิด เฮียร เดอะ คอนเฝอะเซฌัน , ชอร์ทดิง วอส ดีกกิง มี)
No way she was igging me, ayo she was big on me
(โน เวย์ ชี วอส iggings มี , เอโย ชี วอส บิ๊ก ออน มี)
Throughout the night she remained in my eyesight
(ธรูเอาท เดอะ ไน๊ท ชี รีเมน อิน มาย อายไซทฺ)
My man Black Caese was telling me ” Yo she’s fly, right? ”
(มาย แมน แบล๊ค Caese วอส เทลลิง มี ” โย ชี ฟลาย , ไร๊ท “)
No that the jam is over there’s no need to front
(โน แดท เดอะ แจม อีส โอ๊เฝ่อร แดร์ โน นี๊ด ทู ฟร๊อนท)
Cause she’s leaving out the club and I’m right behind her
(ค๊อส ชี ลีฝอิงส เอ๊าท เดอะ คลับ แอนด์ แอม ไร๊ท บีฮายน์ เฮอ)
Now we in the deli b*tt naked catching wreck at last
(นาว วี อิน เดอะ deli บี *tt เน๊คเค่ด แคชอิง เร๊ค แกท ล๊าสท)
Cause shorty gotta fat ass
(ค๊อส ชอร์ทดิง กอททะ แฟท อาซ)

Shorty gotta fat ass [Repeat 3x]
(ชอร์ทดิง กอททะ แฟท อาซ [ รีพี๊ท 3x ])
She got a big fat…
(ชี ก็อท ดา บิ๊ก แฟท)

Driving in my Five on the live side of town
(ดรายวิง อิน มาย ไฟฝ ออน เดอะ ไล้ฝ ไซด์ อ็อฝ ทาวน์)
One of those days I just wanna ride around
(วัน อ็อฝ โฑส เดย์ ซาย จั๊สท วอนนา ไรด์ อะราวนฺดฺ)
With three deep, me Diamond D, and Peep
(วิธ ทรี ดี๊พ , มี ได๊ม่อนดํ ดี , แอนด์ พีพ)
[Who’s Peep?] That’s my man that be whipping the white jeeps
([ ฮู พีพ ] แด้ท มาย แมน แดท บี วิบพิง เดอะ ไว๊ท จีพ)
So bust it, I hit Fordham road in the town
(โซ บัซท ดิธ , ไอ ฮิท Fordham โร้ด อิน เดอะ ทาวน์)
Cause I’m riffing in the front fool, Luther Vandross
(ค๊อส แอม riffings อิน เดอะ ฟร๊อนท ฟูล , ลูเตอร์ แวนดอสส)
Never too much, and what did I see?
(เน๊เฝ่อร์ ทู มัช , แอนด์ ว๊อท ดิด ดาย ซี)
Honeygrip had a little too much for me
(Honeygrip แฮ็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทู มัช ฟอร์ มี)
Diamond said ” Damn! ” Peep said ” I know her! ”
(ได๊ม่อนดํ เซ็ด ” แดมนํ ! ” พีพ เซ็ด ” ไอ โนว์ เฮอ ! “)
Yeah right, whatever, I’m still pulling over
(เย่ ไร๊ท , ฮว็อทเอฝเออะ , แอม สทิลล พลูลิง โอ๊เฝ่อร)
Hey mamita, Spanish I’m assuming
(เฮ เมมมีด้า , ซแพนอิฌ แอม แอ็ซยูมอิง)
A Spanish caught wreck and that ass was booming
(อะ ซแพนอิฌ คอท เร๊ค แอนด์ แดท อาซ วอส บูมมิง)
I couldn’t see her face cause she wouldn’t turn around
(ไอ คูดซึ่น ซี เฮอ เฟซ ค๊อส ชี วูดดึ่น เทิร์น อะราวนฺดฺ)
Peep is out the window staring Five-O down [Bo bo bo!]
(พีพ อีส เอ๊าท เดอะ วิ๊นโด้ว ซแทริง ไฟฝ โอ เดาน [ โบ โบ โบ ! ])
Chill with that, cause I wanna stop and chat
(ชิล วิธ แดท , ค๊อส ไอ วอนนา สท๊อพ แอนด์ แชท)
Like a diplomat, yo you’re f*cking up my rep
(ไล๊ค เก ดิ๊พโพแมท , โย ยัวร์ เอฟ *คิง อั๊พ มาย เร็พ)
She wouldn’t turn around so I reached for her pelvis
(ชี วูดดึ่น เทิร์น อะราวนฺดฺ โซ ไอ รี๊ช ฟอร์ เฮอ เพลฝิซ)
She turned around, ugly hound dog, and I felt this [God damn!]
(ชี เทิร์น อะราวนฺดฺ , อั๊กลี่ เฮานด ด้อกก , แอนด์ ดาย เฟ็ลท ดิส [ ก๊อด แดมนํ ! ])
Money grip was ugly, I had to find out at last
(มั๊นนี่ กริพ วอส อั๊กลี่ , ไอ แฮ็ด ทู ไฟนด์ เอ๊าท แอ็ท ล๊าสท)
But shorty had a fat ass
(บั๊ท ชอร์ทดิง แฮ็ด อะ แฟท อาซ)

Shorty gotta fat ass [Repeat 3x]
(ชอร์ทดิง กอททะ แฟท อาซ [ รีพี๊ท 3x ])
She got a big fat…
(ชี ก็อท ดา บิ๊ก แฟท)

No need to be ill come all out my face
(โน นี๊ด ทู บี อิลล คัม ออล เอ๊าท มาย เฟซ)
But the name is Fat Joe and in love I got good taste
(บั๊ท เดอะ เนม อีส แฟท โจ แอนด์ อิน ลัฝ ไอ ก็อท กู๊ด เท๊ซท)
Big b*tts come a dime a dozen in New York
(บิ๊ก บี *tts คัม อะ ไดม อะ ดออเซน อิน นิว ยอค)
I couldn’t help but notice when I watch you walk
(ไอ คูดซึ่น เฮ้ลพ บั๊ท โน๊ทิซ เว็น นาย ว๊อทช ยู ว๊อล์ค)
You got the booming system and I don’t mean sound
(ยู ก็อท เดอะ บูมมิง ซิ๊สเท่ม แอนด์ ดาย ด้อนท์ มีน ซาวน์ด)
I want to smack it up, flip it, and rub it down
(ไอ ว้อนท ทู ซแม็ค อิท อั๊พ , ฟลิพ อิท , แอนด์ รับ อิท เดาน)
I know girls try to say I’m living foul
(ไอ โนว์ เกิร์ล ธราย ทู เซย์ แอม ลีฝอิง เฟาล)
But you know you can’t trust a big but and a smile
(บั๊ท ยู โนว์ ยู แค็นท ทรัสท ดา บิ๊ก บั๊ท แอนด์ อะ สไมล์)
I’m not concerned with the n*ggas in your past
(แอม น็อท คอนเซิร์น วิธ เดอะ เอ็น *ggas ซิน ยุร พาสท์)
But straight up and down, shorty gotta fat ass
(บั๊ท สเทร๊ท อั๊พ แอนด์ เดาน , ชอร์ทดิง กอททะ แฟท อาซ)

Shorty gotta fat ass [Repeat 3x]
(ชอร์ทดิง กอททะ แฟท อาซ [ รีพี๊ท 3x ])
She got a biiiiiig…
(ชี ก็อท ดา biiiiiig)

Shorty gotta fat ass [Repeat 3x]
(ชอร์ทดิง กอททะ แฟท อาซ [ รีพี๊ท 3x ])
She got a biiiig, ha ha
(ชี ก็อท ดา biiiig , ฮา ฮา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shorty Gotta Fat Ass คำอ่านไทย Fat Joe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น