เนื้อเพลง S.O.S. (Let The Music Play) คำอ่านไทย Jordin Sparks

[S-S-S-S]
([ เอส เอส เอส เอส ])
[S-S-S-S-] S.O.S
([ เอส เอส เอส เอส ] เอส โอ เอส)
[S-S-S-S-] S.O.S
([ เอส เอส เอส เอส ] เอส โอ เอส)

Whats up girlfriend
(ว๊อท อั๊พ เกลิลเฟรน)
Somethings goin on
(ซัมติง โกอิน ออน)
You got a look about you
(ยู ก็อท ดา ลุ๊ค อะเบ๊าท ยู)
Tell me what’s wrong
(เทลล มี ว๊อท รอง)
[Is that your] boyfriend?
([ อีส แดท ยุร ] บอยเฟรน)
Handsome with that girl on the floor
(แฮ๊นซั่ม วิธ แดท เกิร์ล ออน เดอะ ฟลอร์)
We gotta dance now
(วี กอททะ แด๊นซ์ นาว)
Time to show our weapons of choice
(ไทม์ ทู โชว์ เอ๊า เว๊พ่อน อ็อฝ ช๊อยซํ)

[BRIDGE]
([ บริดจ ])
[S-S-S-S-] S.O.S
([ เอส เอส เอส เอส ] เอส โอ เอส)
Is All I Need to send
(อีส ซอร์ ไอ นี๊ด ทู เซ็นด)
Just A Little Text
(จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เท๊กซท์)
I’m Calling All The Girls
(แอม คอลลิง ออล เดอะ เกิร์ล)
[F-F-F-F-] F.Y.I
([ เอฟ เอฟ เอฟ เอฟ ] เอฟ วาย ไอ)
You Know its not the end
(ยู โนว์ อิทซ น็อท ดิ เอ็นด)
Don’t take it lying down
(ด้อนท์ เท้ค อิท ลายยิง เดาน)
No crying now it’s your world
(โน คไรอิง นาว อิทซ ยุร เวิลด)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])
Let The Music Play
(เล็ท เดอะ มิ๊วสิค เพลย์)
You Wont Get Away
(ยู ว็อนท เก็ท อะเวย์)
Just Get the Groove
(จั๊สท เก็ท เดอะ กรูฝ)
And then he’ll come back to you again
(แอนด์ เด็น เฮ็ลล คัม แบ็ค ทู ยู อะเกน)
[Let it Play!]
([ เล็ท ดิธ เพลย์ ! ])
Let the music play
(เล็ท เดอะ มิ๊วสิค เพลย์)
He wont get away
(ฮี ว็อนท เก็ท อะเวย์)
This groove he cant ignore
(ดิส กรูฝ ฮี แค็นท อิกโน)
He wont leave you anymore
(ฮี ว็อนท ลี๊ฝ ยู แอนนี่มอ)
[Let it Play!]
([ เล็ท ดิธ เพลย์ ! ])

S.O.S
(เอส โอ เอส)
[S-S-S-S-] S.O.S
([ เอส เอส เอส เอส ] เอส โอ เอส)
S.O.S
(เอส โอ เอส)

That crazy chick
(แดท คเรสิ ชิค)
Don’t know who she’s messin’ with
(ด้อนท์ โนว์ ฮู ชี เมซซิน วิธ)
Look in her eyes
(ลุ๊ค อิน เฮอ อาย)
She’s mentally undressing him
(ชี เมนแท็ลลิ อันเดรสซิ่ง ฮิม)
[Now Listen] girlfriend
([ นาว ลิ๊สซึ่น ] เกลิลเฟรน)
Lets step back right now
(เล็ท สเท็พ แบ็ค ไร๊ท นาว)
Better get your hands off
(เบ๊ทเท่อร์ เก็ท ยุร แฮนด์ ออฟฟ)
[Yeah] ‘Cos we’ about to get down
([ เย่ ] คอซ วี อะเบ๊าท ทู เก็ท เดาน)

[BRIDGE 2]
([ บริดจ 2 ])
[S-S-S-S-] S.O.S
([ เอส เอส เอส เอส ] เอส โอ เอส)
I’m calling out again
(แอม คอลลิง เอ๊าท อะเกน)
Just a little text
(จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เท๊กซท์)
And you’re surrounded by your girls
(แอนด์ ยัวร์ เซอร์ราวนด์ บาย ยุร เกิร์ล)
[F-F-F-F-] F.Y.I know how its gonna end
([ เอฟ เอฟ เอฟ เอฟ ] เอฟ วาย ไอ โนว์ ฮาว อิทซ กอนนะ เอ็นด)
Wont take it lying down
(ว็อนท เท้ค อิท ลายยิง เดาน)
No crying now it’s your world
(โน คไรอิง นาว อิทซ ยุร เวิลด)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])
Let The Music Play
(เล็ท เดอะ มิ๊วสิค เพลย์)
You Wont Get Away
(ยู ว็อนท เก็ท อะเวย์)
Just Get the Groove
(จั๊สท เก็ท เดอะ กรูฝ)
And then he’ll come back to you again
(แอนด์ เด็น เฮ็ลล คัม แบ็ค ทู ยู อะเกน)
[Let it Play!]
([ เล็ท ดิธ เพลย์ ! ])
Let the music play
(เล็ท เดอะ มิ๊วสิค เพลย์)
He wont get away
(ฮี ว็อนท เก็ท อะเวย์)
This groove he cant ignore
(ดิส กรูฝ ฮี แค็นท อิกโน)
He wont leave you anymore
(ฮี ว็อนท ลี๊ฝ ยู แอนนี่มอ)

Let The Music Play
(เล็ท เดอะ มิ๊วสิค เพลย์)
You Wont Get Away
(ยู ว็อนท เก็ท อะเวย์)
Just Get the Groove [S-S-S-S-S.O.S]
(จั๊สท เก็ท เดอะ กรูฝ [ เอส เอส เอส เอส เอส โอ เอส ])
And then he’ll come back to you again
(แอนด์ เด็น เฮ็ลล คัม แบ็ค ทู ยู อะเกน)
[Let it Play!]
([ เล็ท ดิธ เพลย์ ! ])
Let the music play
(เล็ท เดอะ มิ๊วสิค เพลย์)
He wont get away
(ฮี ว็อนท เก็ท อะเวย์)
This groove he cant ignore [S-S-S-S-S.O.S]
(ดิส กรูฝ ฮี แค็นท อิกโน [ เอส เอส เอส เอส เอส โอ เอส ])
He wont leave you anymore
(ฮี ว็อนท ลี๊ฝ ยู แอนนี่มอ)
[Let it Play!]
([ เล็ท ดิธ เพลย์ ! ])

Get it on, no one stands a chance
(เก็ท ดิธ ออน , โน วัน สแทนด์ ซา แช้นซํ)
Can’t get enough and when we start to dance
(แค็นท เก็ท อีน๊าฟ แอนด์ เว็น วี สท๊าร์ท ทู แด๊นซ์)
Come with me now
(คัม วิธ มี นาว)
Gonna shake it down [S-S-S-S-S.O.S]
(กอนนะ เช้ค อิท เดาน [ เอส เอส เอส เอส เอส โอ เอส ])
Just blow it up
(จั๊สท โบลว์ อิท อั๊พ)
Gonna hit the ground
(กอนนะ ฮิท เดอะ กราวนด์)
[Hit the ground!]
([ ฮิท เดอะ กราวนด์ ! ])
Get it on no one stands a chance
(เก็ท ดิธ ออน โน วัน สแทนด์ ซา แช้นซํ)
Can’t get enough [Ohwoah]
(แค็นท เก็ท อีน๊าฟ [ Ohwoah ])
And when we start to dance
(แอนด์ เว็น วี สท๊าร์ท ทู แด๊นซ์)
Come with me now
(คัม วิธ มี นาว)
Gonna shake it down [S-S-S-S-S.O.S]
(กอนนะ เช้ค อิท เดาน [ เอส เอส เอส เอส เอส โอ เอส ])
Just blow it up
(จั๊สท โบลว์ อิท อั๊พ)
Gonna hit the ground
(กอนนะ ฮิท เดอะ กราวนด์)
[Hit the ground!]
([ ฮิท เดอะ กราวนด์ ! ])

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])
Let The Music Play
(เล็ท เดอะ มิ๊วสิค เพลย์)
You Wont Get Away
(ยู ว็อนท เก็ท อะเวย์)
Just Get the Groove [S-S-S-S-S.O.S]
(จั๊สท เก็ท เดอะ กรูฝ [ เอส เอส เอส เอส เอส โอ เอส ])
And then he’ll come back to you again [he’ll come back to you ohwoah]
(แอนด์ เด็น เฮ็ลล คัม แบ็ค ทู ยู อะเกน [ เฮ็ลล คัม แบ็ค ทู ยู ohwoah ])
Let the music play
(เล็ท เดอะ มิ๊วสิค เพลย์)
He wont get away [get away]
(ฮี ว็อนท เก็ท อะเวย์ [ เก็ท อะเวย์ ])
This groove he cant ignore [S-S-S-S-S.O.S]
(ดิส กรูฝ ฮี แค็นท อิกโน [ เอส เอส เอส เอส เอส โอ เอส ])
He wont leave you anymore
(ฮี ว็อนท ลี๊ฝ ยู แอนนี่มอ)
[Let it Play!]
([ เล็ท ดิธ เพลย์ ! ])
Let The Music Play
(เล็ท เดอะ มิ๊วสิค เพลย์)
You Wont Get Away [S-S-S-S-S.O.S]
(ยู ว็อนท เก็ท อะเวย์ [ เอส เอส เอส เอส เอส โอ เอส ])
Just Get the Groove
(จั๊สท เก็ท เดอะ กรูฝ)
And then he’ll come back to you again
(แอนด์ เด็น เฮ็ลล คัม แบ็ค ทู ยู อะเกน)
[Let it Play!]
([ เล็ท ดิธ เพลย์ ! ])
Let the music play
(เล็ท เดอะ มิ๊วสิค เพลย์)
He wont get away [S-S-S-S-S.O.S]
(ฮี ว็อนท เก็ท อะเวย์ [ เอส เอส เอส เอส เอส โอ เอส ])
This groove he cant ignore
(ดิส กรูฝ ฮี แค็นท อิกโน)
He wont leave you anymore
(ฮี ว็อนท ลี๊ฝ ยู แอนนี่มอ)
[Let it Play!]
([ เล็ท ดิธ เพลย์ ! ])
Let The Music Play
(เล็ท เดอะ มิ๊วสิค เพลย์)
You Wont Get Away [S-S-S-S-S.O.S]
(ยู ว็อนท เก็ท อะเวย์ [ เอส เอส เอส เอส เอส โอ เอส ])
Just Get the Groove
(จั๊สท เก็ท เดอะ กรูฝ)
And then he’ll come back to you again
(แอนด์ เด็น เฮ็ลล คัม แบ็ค ทู ยู อะเกน)
[No No No]
([ โน โน โน ])
Let the music play
(เล็ท เดอะ มิ๊วสิค เพลย์)
He wont get away [S-S-S-S-S.O.S]
(ฮี ว็อนท เก็ท อะเวย์ [ เอส เอส เอส เอส เอส โอ เอส ])
This groove he cant ignore
(ดิส กรูฝ ฮี แค็นท อิกโน)
He wont leave you anymore
(ฮี ว็อนท ลี๊ฝ ยู แอนนี่มอ)
[Let it Play!]
([ เล็ท ดิธ เพลย์ ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง S.O.S. (Let The Music Play) คำอ่านไทย Jordin Sparks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น