เนื้อเพลง You Get Me คำอ่านไทย Zoegirl

Wonderful
(วันเดอะฟุล)

Is what I percieved
(อีส ว๊อท ไอ เพอร์ซี๊ฝ)
This life would be
(ดิส ไล๊ฟ เวิด บี)
Pain and problem free
(เพน แอนด์ โพร๊เบล่ม ฟรี)
But over time
(บั๊ท โอ๊เฝ่อร ไทม์)
I found reality
(ไอ เฟานด ริแอลอิทิ)
And through it all I see
(แอนด์ ทรู อิท ดอร์ ไอ ซี)
That you’re the only one who gets me
(แดท ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู เก็ท มี)

I may be missunderstood ’cause I wouldn’t ever fake it
(ไอ เมย์ บี missunderstood ค๊อส ไอ วูดดึ่น เอ๊เฝ่อร์ เฟ้ค อิท)
You’re the only one who understands my pain
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู อั๊นเด้อรสแทนด มาย เพน)
Cause you get me
(ค๊อส ยู เก็ท มี)
Doesn’t matter what they do what they think what they say
(ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ว๊อท เด ดู ว๊อท เด ทริ๊งค ว๊อท เด เซย์)
At the end of the day I’m okay anyway
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เดย์ แอม โอเค เอนอิเว)
’cause LORD you get me
(ค๊อส หลอร์ด ยู เก็ท มี)

No more tears
(โน โม เทียร์)
It’s a silent night
(อิทซ ซา ไซ๊เล่นท ไน๊ท)
You’re broken down on fear
(ยัวร์ บโรเค็น เดาน ออน เฟียร์)
’cause you remain in all of me
(ค๊อส ยู รีเมน อิน ออล อ็อฝ มี)
You know me better than I know myself
(ยู โนว์ มี เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น นาย โนว์ ไมเซลฟ)
The key to my security
(เดอะ คีย์ ทู มาย ซิคยูริทิ)
There is no one else who gets me
(แดร์ อีส โน วัน เอ๊ลส ฮู เก็ท มี)

I may be missunderstood ’cause I wouldn’t ever fake it
(ไอ เมย์ บี missunderstood ค๊อส ไอ วูดดึ่น เอ๊เฝ่อร์ เฟ้ค อิท)
You’re the only one who understands my pain
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู อั๊นเด้อรสแทนด มาย เพน)
’cause you get me
(ค๊อส ยู เก็ท มี)
Doesn’t matter what they do what they think what they say
(ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ว๊อท เด ดู ว๊อท เด ทริ๊งค ว๊อท เด เซย์)
At the end of the day I’m okay anyway
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เดย์ แอม โอเค เอนอิเว)
’cause LORD you get me
(ค๊อส หลอร์ด ยู เก็ท มี)

I don’t care what the world may say
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท เดอะ เวิลด เมย์ เซย์)
I hear you calling my name
(ไอ เฮียร ยู คอลลิง มาย เนม)
And I reach for you reach for you
(แอนด์ ดาย รี๊ช ฟอร์ ยู รี๊ช ฟอร์ ยู)
There is nothing that I’d rather do
(แดร์ อีส นัธอิง แดท อาย ร๊าเธ่อร์ ดู)
Than just worship you, LORD
(แฑ็น จั๊สท เวอฌิพ ยู , หลอร์ด)
I’m going to worship you
(แอม โกอิ้ง ทู เวอฌิพ ยู)
Worship you
(เวอฌิพ ยู)

I’m okay [4 times]
(แอม โอเค [ 4 ไทม์ ])
Yeah
(เย่)
I’m okay [6 times]
(แอม โอเค [ 6 ไทม์ ])
Yeah
(เย่)
I’m okay I’m okay
(แอม โอเค แอม โอเค)
Yeah
(เย่)
I’m okay [4 times]
(แอม โอเค [ 4 ไทม์ ])

I may be missunderstood ’cause I wouldn’t ever fake it
(ไอ เมย์ บี missunderstood ค๊อส ไอ วูดดึ่น เอ๊เฝ่อร์ เฟ้ค อิท)
You’re the only one who understands my pain
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู อั๊นเด้อรสแทนด มาย เพน)
’cause you get me
(ค๊อส ยู เก็ท มี)
Doesn’t matter what they do what they think what they say
(ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ว๊อท เด ดู ว๊อท เด ทริ๊งค ว๊อท เด เซย์)
At the end of the day I’m ok anyway
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เดย์ แอม โอเค เอนอิเว)
’cause LORD you get me
(ค๊อส หลอร์ด ยู เก็ท มี)

I may be missunderstood ’cause I wouldn’t ever fake it
(ไอ เมย์ บี missunderstood ค๊อส ไอ วูดดึ่น เอ๊เฝ่อร์ เฟ้ค อิท)
You’re the only one who understands my pain
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู อั๊นเด้อรสแทนด มาย เพน)
’cause you get me
(ค๊อส ยู เก็ท มี)
Doesn’t matter what they do what they think what they say
(ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ว๊อท เด ดู ว๊อท เด ทริ๊งค ว๊อท เด เซย์)
At the end of the day I’m ok anyway
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เดย์ แอม โอเค เอนอิเว)
’cause LORD you get me
(ค๊อส หลอร์ด ยู เก็ท มี)

I’m okay [4 times]
(แอม โอเค [ 4 ไทม์ ])
Yeah
(เย่)
I’m okay [6 times]
(แอม โอเค [ 6 ไทม์ ])
Yeah
(เย่)
I’m okay [2 times]
(แอม โอเค [ 2 ไทม์ ])
Yeah
(เย่)
I’m okay [4 times]
(แอม โอเค [ 4 ไทม์ ])

You understand me
(ยู อั๊นเด้อรสแทนด มี)
So completely
(โซ ค็อมพลีทลี)
Now I am free
(นาว ไอ แอ็ม ฟรี)
LORD you get me
(หลอร์ด ยู เก็ท มี)
[repeat]
([ รีพี๊ท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Get Me คำอ่านไทย Zoegirl

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น