เนื้อเพลง Do One คำอ่านไทย Gomez

As soon as we arrived I expressed my concern,
(แอส ซูน แอส วี อะไร๊ฝ ดาย เอ็กซเพรส มาย คอนเซิร์น ,)
I might have known I should, should have learned,
(ไอ ไมท แฮ็ฝ โนน นาย เชิด , เชิด แฮ็ฝ เลิร์น ,)
Faded photos, a fool at each turn,
(แฟ็ด โฟโท , อะ ฟูล แอ็ท อีช เทิร์น ,)
It seemed to me this trip, that we have been burned.
(อิท ซีม ทู มี ดิส ทริ๊พ , แดท วี แฮ็ฝ บีน เบิร์น)

Find me some time, to find a way out of here,
(ไฟนด์ มี ซัม ไทม์ , ทู ไฟนด์ อะ เวย์ เอ๊าท อ็อฝ เฮียร ,)
I’d be inclined to walk my way home,
(อาย บี อิ๊นไคลน์ ทู ว๊อล์ค มาย เวย์ โฮม ,)
Find me a plane, I’ll fly my way out of here,
(ไฟนด์ มี อะ เพลน , อิลล ฟลาย มาย เวย์ เอ๊าท อ็อฝ เฮียร ,)
We were so blind to come here at all.
(วี เวอ โซ ไบลนฺดฺ ทู คัม เฮียร แอ็ท ดอร์)

Along came insomnia,
(อะลอง เคม อินซอมเนียะ ,)
As if this week wasn’t dragging on enough,
(แอส อิ๊ฟ ดิส วี๊ค วอสซึ้น แดรกกิ้ง ออน อีน๊าฟ ,)
One might reflect upon a me
(วัน ไมท รีเฟล็คท อุพอน อะ มี)
It was such a relief to leave this ride on and on.
(อิท วอส ซัช อะ ริลีฟ ทู ลี๊ฝ ดิส ไรด์ ออน แอนด์ ออน)

Find me some time, to find away out of here,
(ไฟนด์ มี ซัม ไทม์ , ทู ไฟนด์ อะเวย์ เอ๊าท อ็อฝ เฮียร ,)
I’d be inclined to walk my way home,
(อาย บี อิ๊นไคลน์ ทู ว๊อล์ค มาย เวย์ โฮม ,)
Find me a plane, I’ll fly my way out of here,
(ไฟนด์ มี อะ เพลน , อิลล ฟลาย มาย เวย์ เอ๊าท อ็อฝ เฮียร ,)
We were so blind to come here at all.
(วี เวอ โซ ไบลนฺดฺ ทู คัม เฮียร แอ็ท ดอร์)

No way out
(โน เวย์ เอ๊าท)
No way out
(โน เวย์ เอ๊าท)
No way out for me, and the girl.
(โน เวย์ เอ๊าท ฟอร์ มี , แอนด์ เดอะ เกิร์ล)

Find me some time, to find away out of here,
(ไฟนด์ มี ซัม ไทม์ , ทู ไฟนด์ อะเวย์ เอ๊าท อ็อฝ เฮียร ,)
I’d be inclined to walk my way home,
(อาย บี อิ๊นไคลน์ ทู ว๊อล์ค มาย เวย์ โฮม ,)
Find me a plane, I’ll fly my way out of here,
(ไฟนด์ มี อะ เพลน , อิลล ฟลาย มาย เวย์ เอ๊าท อ็อฝ เฮียร ,)
We were so blind to come here at all.
(วี เวอ โซ ไบลนฺดฺ ทู คัม เฮียร แอ็ท ดอร์)

Find me some time, to find away out of here,
(ไฟนด์ มี ซัม ไทม์ , ทู ไฟนด์ อะเวย์ เอ๊าท อ็อฝ เฮียร ,)
I’d be inclined to walk my way home,
(อาย บี อิ๊นไคลน์ ทู ว๊อล์ค มาย เวย์ โฮม ,)
Buy me a plane and I’ll fly my way outta here,
(บาย มี อะ เพลน แอนด์ อิลล ฟลาย มาย เวย์ เอ๊าตา เฮียร ,)
We were so blind.
(วี เวอ โซ ไบลนฺดฺ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do One คำอ่านไทย Gomez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น