เนื้อเพลง Whatcha Gonna Do? คำอ่านไทย 2Pac

[Yawn]
([ ยอน ])
[hahaha]
([ ฮาฮาฮา ])
And ugh
(แอนด์ อะ)

I started out dumb
(ไอ สท๊าร์ท เอ๊าท ดัมบ)
Sprung off a hood rat
(ซพรัง ออฟฟ อะ ฮุด แร๊ท)
Listening to the radio
(ลิเซินนิง ทู เดอะ เร๊ดิโอ)
Wishing that I could rap
(วิชชิ้ง แดท ไอ เคิด แร็พ)
But nothing changed
(บั๊ท นัธอิง เช้งจํ)
I was stuck in the game
(ไอ วอส ซทัค อิน เดอะ เกม)
Cause everybody in the industry was f*cking me man
(ค๊อส เอวี่บอดี้ อิน ดิ อิ๊นดัสทรี่ วอส เอฟ *คิง มี แมน)
Listen
(ลิ๊สซึ่น)
I’ve got a scheme
(แอฝ ก็อท ดา สคีม)
Break away do my own thing
(เบร๊ค อะเวย์ ดู มาย โอว์น ทริง)
Drop some conversation
(ดรอพ ซัม คอนเฝอะเซฌัน)
Sit back and let the phone ring
(ซิท แบ็ค แอนด์ เล็ท เดอะ โฟน ริง)
N*ggas they wanna see me rise
(เอ็น *ggas เด วอนนา ซี มี ไร๊ส)
’97 watch me cut these motherf*ckers down to size
(97 ว๊อทช มี คัท ฑิส motherf*ckers เดาน ทู ไซ๊ซ)
And if I catch another case
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย แค็ทช อะน๊าเทร่อร์ เค๊ส)
Lord knows how they hate me
(หลอร์ด โนว์ ฮาว เด เฮท มี)
Got a playa in the court room
(ก็อท ดา พอลเย อิน เดอะ คอร์ท รูม)
Please don’t let them frame me
(พลีซ ด้อนท์ เล็ท เด็ม เฟรม มี)
I’ve been dealt a lot of bad cards
(แอฝ บีน เด็ลท ดา ล็อท อ็อฝ แบ้ด ค้าร์ด)
Living as a thug
(ลีฝอิง แอส ซา ธัก)
Count my blessings
(เค้าทํ มาย บเลซซิง)
Don’t stress in this land with no love
(ด้อนท์ สเทรสส ซิน ดิส แลนด์ วิธ โน ลัฝ)
Maybe if they see me rolling
(เมบี อิ๊ฟ เด ซี มี โรลลิง)
Look at all this green I’m holding
(ลุ๊ค แกท ออล ดิส กรีน แอม โฮลดิง)
I guess that’s why the envious
(ไอ เกสส แด้ท วาย ดิ เอนเฝียซ)
Get their eye swollen
(เก็ท แดร์ อาย ซโวลเล็น)
Hoping the heavenly farther love a hustler
(โฮพปิง เดอะ เฮฝเอ็นลิ ฟาเฑอะ ลัฝ อะ ฮัซเลอะ)
Be the hardest n*gga on earth to ever bust a nut
(บี เดอะ ฮาร์เดท เอ็น *gga ออน เอิร์ทร ทู เอ๊เฝ่อร์ บัซท ดา นัท)
My homies tell me have a heart
(มาย โฮมี เทลล มี แฮ็ฝ อะ ฮาร์ท)
F*ck they feelings
(เอฟ *ck เด ฟีลอิง)
I’ve been trying to make a million since we started
(แอฝ บีน ทไรอิง ทู เม้ค เก มิ๊ลเลี่ยน ซิ๊นซ วี สท๊าร์ท)
We cold hearted
(วี โคลด์ ฮาร์ท)
N*ggas in masks that’ll blast at the task force
(เอ็น *ggas ซิน แมสค แธดิล บลาสทํ แอ็ท เดอะ ท๊าซค ฟอร์ซ)
Empty out my clip
(เอ๊มพที่ เอ๊าท มาย คลิพ)
Time to mash
(ไทม์ ทู แม็ฌ)
They asked for it
(เด อาสคฺ ฟอร์ อิท)
Me Makaveli I’m a motherf*cker
(มี แมกเคอเวลลี่ แอม มา motherf*cker)
We break bread
(วี เบร๊ค เบร้ด)
Now we thug brothers [huhuh]
(นาว วี ธัก บร๊าเท่อรํ [ huhuh ])
N*ggas talk a lot of nonsense
(เอ็น *ggas ท๊อล์ค กา ล็อท อ็อฝ นอนเซ็นซ)
I choose to ignore
(ไอ ชู๊ส ทู อิกโน)
A war
(อะ วอร์)
They ain’t ready for it [huhuh]
(เด เอน เร๊ดี้ ฟอร์ อิท [ huhuh ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Now what cha gonna do? when my n*ggas come for you
(นาว ว๊อท ชา กอนนะ ดู เว็น มาย เอ็น *ggas คัม ฟอร์ ยู)
[What ya gonna do]
([ ว๊อท ยา กอนนะ ดู ])
Now what cha gonna do? when my n*ggas come for you
(นาว ว๊อท ชา กอนนะ ดู เว็น มาย เอ็น *ggas คัม ฟอร์ ยู)
[What ya gonna do]
([ ว๊อท ยา กอนนะ ดู ])
Now what cha gonna do? when my n*ggas come for you
(นาว ว๊อท ชา กอนนะ ดู เว็น มาย เอ็น *ggas คัม ฟอร์ ยู)
[What ya gonna do]
([ ว๊อท ยา กอนนะ ดู ])
Now what cha gonna do? when my n*ggas come for you
(นาว ว๊อท ชา กอนนะ ดู เว็น มาย เอ็น *ggas คัม ฟอร์ ยู)
[What ya gonna do]
([ ว๊อท ยา กอนนะ ดู ])

[Verse 2: Young Noble & Kastro]
([ เฝิซ 2 : ยัง โน๊เบิ้ล & แคสโต ])

My nine is thuglord
(มาย ไนน อีส thuglord)
My mind on my grind
(มาย ไมนด์ ออน มาย ไกรนด)
Outlawz is my heart
(เอ้าหลอด อีส มาย ฮาร์ท)
They shine when I shine
(เด ไชน์ เว็น นาย ไชน์)

My ryhme is my grind
(มาย ริมมี อีส มาย ไกรนด)
My team be on role
(มาย ทีม บี ออน โรล)
Proceed with the onslaught
(โพรซี๊ด วิธ ดิ onslaught)
Indeed they on top
(อินดี๊ด เด ออน ท๊อพ)
They all marks
(เด ออล ม๊าร์ค)
And its an outlaw holocaust
(แอนด์ อิทซ แอน เอาทลอ ฮอลโอะคอซท)

When I got the sawed-off
(เว็น นาย ก็อท เดอะ ซอว์ ออฟฟ)

N*ggas gettin’ halved off
(เอ็น *ggas เกดดิน ฮาฝ ออฟฟ)

Yer, n*gga beware
(Yer , เอ็น *gga บีแวร์)
Stand clear
(สแทนด์ เคลียร์)

This n*gga’s scared
(ดิส เอ็น *ggas ซคา)

Man I don’t really care
(แมน นาย ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แคร์)
I’ve been lost loved [loved]
(แอฝ บีน ล็อซท ลัฝ [ ลัฝ ])
My heart need a hug [hug]
(มาย ฮาร์ท นี๊ด อะ ฮัก [ ฮัก ])
My bite leave blood [blood]
(มาย ไบ้ท์ ลี๊ฝ บลัด [ บลัด ])
Fight with a grudge
(ไฟ้ท วิธ อะ กรัจ)

The life of a thug n*gga, might need gloves
(เดอะ ไล๊ฟ อ็อฝ อะ ธัก เอ็น *gga , ไมท นี๊ด กลัฝ)
But you will never know
(บั๊ท ยู วิล เน๊เฝ่อร์ โนว์)
With a price on your mug
(วิธ อะ ไพร๊ซ์ ออน ยุร มัก)
And fight strips snug right around your hands
(แอนด์ ไฟ้ท ซทริพ ซนัก ไร๊ท อะราวนฺดฺ ยุร แฮนด์)
N*ggas sure you can never grab the mic again
(เอ็น *ggas ชัวร์ ยู แคน เน๊เฝ่อร์ แกร๊บ เดอะ ไมคะ อะเกน)
Dog you f*cking with a grown man
(ด้อกก ยู เอฟ *คิง วิธ อะ กโรน แมน)

And I can’t afford to loose
(แอนด์ ดาย แค็นท แอฟฟอร์ด ทู ลู้ส)
Where we from n*ggas told to do
(แวร์ วี ฟรอม เอ็น *ggas โทลด ทู ดู)
So what cha ya wann’ do?
(โซ ว๊อท ชา ยา wann ดู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Now what cha gonna do? when my n*ggas come for you
(นาว ว๊อท ชา กอนนะ ดู เว็น มาย เอ็น *ggas คัม ฟอร์ ยู)
[What ya gonna do]
([ ว๊อท ยา กอนนะ ดู ])
Now what cha gonna do? when my n*ggas come for you
(นาว ว๊อท ชา กอนนะ ดู เว็น มาย เอ็น *ggas คัม ฟอร์ ยู)
[What ya gonna do]
([ ว๊อท ยา กอนนะ ดู ])
Now what cha gonna do? when my n*ggas come for you
(นาว ว๊อท ชา กอนนะ ดู เว็น มาย เอ็น *ggas คัม ฟอร์ ยู)
[What ya gonna do]
([ ว๊อท ยา กอนนะ ดู ])
Now what cha gonna do? when my n*ggas come for you
(นาว ว๊อท ชา กอนนะ ดู เว็น มาย เอ็น *ggas คัม ฟอร์ ยู)
[What ya gonna do]
([ ว๊อท ยา กอนนะ ดู ])

[Verse 3: Tupac]
([ เฝิซ 3 : ทูแปค ])

Watch me clown
(ว๊อทช มี คลาวนํ)
Give me loving when I’m high
(กี๊ฝ มี ลัฝอิง เว็น แอม ไฮฮ)
I’ma outlaw baby I’ll be thugging ’till I die
(แอมอา เอาทลอ เบ๊บี้ อิลล บี thuggings ทิลล์ ไอ ดาย)
In drop-top double r
(อิน ดรอพ ท๊อพ ดั๊บเบิ้ล อาร์)
Life as a rap star
(ไล๊ฟ แอส ซา แร็พ สทาร์)
Hustle like a crack fiend
(เฮสเซล ไล๊ค เก แคร๊ค ฟีนด)
‘Till they catch me
(ทิลล์ เด แค็ทช มี)
Go ask somebody to your show
(โก อาสคฺ ซัมบอดี้ ทู ยุร โชว์)
Watch them n*ggas out the sight of mah night scope
(ว๊อทช เด็ม เอ็น *ggas เอ๊าท เดอะ ไซ๊ท อ็อฝ mah ไน๊ท สโคพ)
Cooking white dope
(คูคอิง ไว๊ท โดพ)
Got mah n*gga 25 to life stretched out
(ก็อท mah เอ็น *gga 25 ทู ไล๊ฟ สเทร๊ทช เอ๊าท)
Trying to have all the better things in life
(ทไรอิง ทู แฮ็ฝ ออล เดอะ เบ๊ทเท่อร์ ทริง ซิน ไล๊ฟ)
Well Makaveli
(เวลล แมกเคอเวลลี่)
A born leader 10 millimeter
(อะ บอน ลีดเออะ 10 มิลลีมีเดอ)
Changing n*ggas future like a schizophrenic palm reader
(เช้งจิ้นส เอ็น *ggas ฟิ๊วเช่อร์ ไล๊ค เก สกิตโซเฟอนิก พาล์ม รีดเออะ)
Heeds from out the bible I read
(ฮี๊ด ฟรอม เอ๊าท เดอะ ไบบล ไอ รี๊ด)
See the meek shall inherit the earth
(ซี เดอะ มีค แชลล์ อินเฮ๊อหริท ดิ เอิร์ทร)
And the strong will lead
(แอนด์ เดอะ สทรอง วิล ลี๊ด)
Hittin’ weed like it alright
(ฮิทดิน วี ไล๊ค อิท ออลไร๊ท)
I’m in the studio
(แอม อิน เดอะ ซทยูดิโอ)
Making music all night
(เมคอิง มิ๊วสิค ออล ไน๊ท)
My enemies cry whenever I rise
(มาย อียีมีสฺ คราย ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ไร๊ส)
They hated ’till death
(เด แฮ็ท ทิลล์ เด้ท)
Try to beat me out my last breath
(ธราย ทู บีท มี เอ๊าท มาย ล๊าสท บรี๊ทฺรฺ)
What cha gonna do?
(ว๊อท ชา กอนนะ ดู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Now what cha gonna do? when my n*ggas come for you
(นาว ว๊อท ชา กอนนะ ดู เว็น มาย เอ็น *ggas คัม ฟอร์ ยู)
[What ya gonna do]
([ ว๊อท ยา กอนนะ ดู ])
Now what cha gonna do? when my n*ggas come for you
(นาว ว๊อท ชา กอนนะ ดู เว็น มาย เอ็น *ggas คัม ฟอร์ ยู)
[What ya gonna do]
([ ว๊อท ยา กอนนะ ดู ])
Now what cha gonna do? when my n*ggas come for you
(นาว ว๊อท ชา กอนนะ ดู เว็น มาย เอ็น *ggas คัม ฟอร์ ยู)
[What ya gonna do]
([ ว๊อท ยา กอนนะ ดู ])
Now what cha gonna do? when my n*ggas come for you
(นาว ว๊อท ชา กอนนะ ดู เว็น มาย เอ็น *ggas คัม ฟอร์ ยู)
[What ya gonna do]
([ ว๊อท ยา กอนนะ ดู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Whatcha Gonna Do? คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น