เนื้อเพลง You Raise Me up คำอ่านไทย Charice

When I am down and, oh my soul, so weary;
(เว็น นาย แอ็ม เดาน แอนด์ , โอ มาย โซล , โซ เวียริ 😉
When troubles come and my heart burdened be;
(เว็น ทรั๊บเบิ้ล คัม แอนด์ มาย ฮาร์ท เบ๊อรํเด้น บี 😉
Then, I am still and wait here in the silence,
(เด็น , ไอ แอ็ม สทิลล แอนด์ เว้ท เฮียร อิน เดอะ ไซเล็นซ ,)
Until you come and sit awhile with me.
(อันทิล ยู คัม แอนด์ ซิท อะวายลฺ วิธ มี)

You raise me up, so I can stand on mountains;
(ยู เร้ส มี อั๊พ , โซ ไอ แคน สแทนด์ ออน เม๊าเท่น 😉
You raise me up, to walk on stormy seas;
(ยู เร้ส มี อั๊พ , ทู ว๊อล์ค ออน ซทอมิ ซี 😉
I am strong, when I am on your shoulders;
(ไอ แอ็ม สทรอง , เว็น นาย แอ็ม ออน ยุร โช๊ลเด้อร์ 😉
You raise me up: To more than I can be.
(ยู เร้ส มี อั๊พ : ทู โม แฑ็น นาย แคน บี)

You raise me up, so I can stand on mountains;
(ยู เร้ส มี อั๊พ , โซ ไอ แคน สแทนด์ ออน เม๊าเท่น 😉
You raise me up, to walk on stormy seas;
(ยู เร้ส มี อั๊พ , ทู ว๊อล์ค ออน ซทอมิ ซี 😉
I am strong, when I am on your shoulders;
(ไอ แอ็ม สทรอง , เว็น นาย แอ็ม ออน ยุร โช๊ลเด้อร์ 😉
You raise me up: To more than I can be.
(ยู เร้ส มี อั๊พ : ทู โม แฑ็น นาย แคน บี)

There is no life – no life without its hunger;
(แดร์ อีส โน ไล๊ฟ โน ไล๊ฟ วิธเอ๊าท อิทซ ฮังเกอะ 😉
Each restless heart beats so imperfectly;
(อีช เรซทเล็ซ ฮาร์ท บีท โซ อิมเพอเฟ็คทลิ 😉
But when you come and I am filled with wonder,
(บั๊ท เว็น ยู คัม แอนด์ ดาย แอ็ม ฟิลล วิธ วั๊นเด้อร ,)
Sometimes, I think I glimpse eternity.
(ซัมไทม์ , ไอ ทริ๊งค ไอ กลิมซ อิเทอนิทิ)

You raise me up, so I can stand on mountains;
(ยู เร้ส มี อั๊พ , โซ ไอ แคน สแทนด์ ออน เม๊าเท่น 😉
You raise me up, to walk on stormy seas;
(ยู เร้ส มี อั๊พ , ทู ว๊อล์ค ออน ซทอมิ ซี 😉
I am strong, when I am on your shoulders;
(ไอ แอ็ม สทรอง , เว็น นาย แอ็ม ออน ยุร โช๊ลเด้อร์ 😉
You raise me up: To more than I can be.
(ยู เร้ส มี อั๊พ : ทู โม แฑ็น นาย แคน บี)

I am strong, when I am on your shoulders;
(ไอ แอ็ม สทรอง , เว็น นาย แอ็ม ออน ยุร โช๊ลเด้อร์ 😉
You raise me up: To more than I can be.
(ยู เร้ส มี อั๊พ : ทู โม แฑ็น นาย แคน บี)

You raise me up, so I can stand on mountains;
(ยู เร้ส มี อั๊พ , โซ ไอ แคน สแทนด์ ออน เม๊าเท่น 😉
You raise me up, to walk on stormy seas;
(ยู เร้ส มี อั๊พ , ทู ว๊อล์ค ออน ซทอมิ ซี 😉
I am strong, when I am on your shoulders;
(ไอ แอ็ม สทรอง , เว็น นาย แอ็ม ออน ยุร โช๊ลเด้อร์ 😉
You raise me up: To more than I can be.
(ยู เร้ส มี อั๊พ : ทู โม แฑ็น นาย แคน บี)

You raise me up: To more than I can be.
(ยู เร้ส มี อั๊พ : ทู โม แฑ็น นาย แคน บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Raise Me up คำอ่านไทย Charice

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น