เนื้อเพลง Night Shift…Stir It up คำอ่านไทย O.A.R. (Of A Revolution)

It’s 3 a.m. and i wanna go to bed
(อิทซ 3 อะ เอ็ม แอนด์ ดาย วอนนา โก ทู เบ๊ด)
I got a lady runnin’ through my head
(ไอ ก็อท ดา เล๊ดี้ รูนนิน ทรู มาย เฮด)
Ran out of money, looking for a night shift
(แร็น เอ๊าท อ็อฝ มั๊นนี่ , ลุคอิง ฟอร์ รา ไน๊ท ชิฟท์)
It’s 3 a.m. and i want to go to bed
(อิทซ 3 อะ เอ็ม แอนด์ ดาย ว้อนท ทู โก ทู เบ๊ด)

I know this lady, way down in my country
(ไอ โนว์ ดิส เล๊ดี้ , เวย์ เดาน อิน มาย คั๊นทรี่)
She is so pretty that my eyes throw disguises at me
(ชี อีส โซ พริ๊ทที่ แดท มาย อาย โธรว์ ดิสไก๊ส แอ็ท มี)
An we will sit and wonder ’bout our future
(แอน วี วิล ซิท แอนด์ วั๊นเด้อร เบาท เอ๊า ฟิ๊วเช่อร์)
But now i’m thinkin’ that today sounds fine to me
(บั๊ท นาว แอม ติ้งกิน แดท ทูเดย์ ซาวน์ด ไฟน ทู มี)
Well i’ve been working five days full time
(เวลล แอฝ บีน เวิคกิง ไฟฝ เดย์ ฟูล ไทม์)
Ain’t got no money but everything is goin’ fine
(เอน ก็อท โน มั๊นนี่ บั๊ท เอ๊วี่ติง อีส โกอิน ไฟน)
I’ve been tired in my head,
(แอฝ บีน ไทร์ อิน มาย เฮด ,)
I’ve been tired in my head…
(แอฝ บีน ไทร์ อิน มาย เฮด)

It’s 3 a.m. and i wanna go to bed
(อิทซ 3 อะ เอ็ม แอนด์ ดาย วอนนา โก ทู เบ๊ด)
I got a lady running through my hair
(ไอ ก็อท ดา เล๊ดี้ รันนิง ทรู มาย แฮร์)
Ran out of money, looking for a night shift
(แร็น เอ๊าท อ็อฝ มั๊นนี่ , ลุคอิง ฟอร์ รา ไน๊ท ชิฟท์)
It’s 3 a.m. and i want to go to bed
(อิทซ 3 อะ เอ็ม แอนด์ ดาย ว้อนท ทู โก ทู เบ๊ด)

I know this lady with eyes as blue as the sea
(ไอ โนว์ ดิส เล๊ดี้ วิธ อาย แอส บลู แอส เดอะ ซี)
Now we would sit and stare directly through me
(นาว วี เวิด ซิท แอนด์ สแทร์ ดิเรคทลิ ทรู มี)
And that laugh would take me to my future
(แอนด์ แดท ล๊าฟ เวิด เท้ค มี ทู มาย ฟิ๊วเช่อร์)
Throughout my past, there aint nothin left for me
(ธรูเอาท มาย พาสท์ , แดร์ เอน นอทติน เล๊ฟท ฟอร์ มี)
Well i’ve been working five days full time
(เวลล แอฝ บีน เวิคกิง ไฟฝ เดย์ ฟูล ไทม์)
I’ve got no money but everything is goin’ fine
(แอฝ ก็อท โน มั๊นนี่ บั๊ท เอ๊วี่ติง อีส โกอิน ไฟน)
But i’ve been tired in my head
(บั๊ท แอฝ บีน ไทร์ อิน มาย เฮด)
Well i’ve been tired in my head…
(เวลล แอฝ บีน ไทร์ อิน มาย เฮด)

Its 3 a.m. and i wanna go to bed
(อิทซ 3 อะ เอ็ม แอนด์ ดาย วอนนา โก ทู เบ๊ด)
I got a lady runnin’ through my hair
(ไอ ก็อท ดา เล๊ดี้ รูนนิน ทรู มาย แฮร์)
Ran out of money, looking for a night shift
(แร็น เอ๊าท อ็อฝ มั๊นนี่ , ลุคอิง ฟอร์ รา ไน๊ท ชิฟท์)
It’s 3 a.m., i want to go to bed…
(อิทซ 3 อะ เอ็ม , ไอ ว้อนท ทู โก ทู เบ๊ด)

i feel my lady yea
(ไอ ฟีล มาย เล๊ดี้ เย)
i feel my lady yeaaa
(ไอ ฟีล มาย เล๊ดี้ yeaaa)
i feel my lady tonight my baby come to me
(ไอ ฟีล มาย เล๊ดี้ ทูไน๊ท มาย เบ๊บี้ คัม ทู มี)
and make my mind
(แอนด์ เม้ค มาย ไมนด์)
remind me where i can be
(รีไมนด์ มี แวร์ ไอ แคน บี)
so i can plan out my future
(โซ ไอ แคน แพลน เอ๊าท มาย ฟิ๊วเช่อร์)
But i’ve been thinking five days full time
(บั๊ท แอฝ บีน ติ้งกิง ไฟฝ เดย์ ฟูล ไทม์)
I’ve got no money but everything is goin’ fine
(แอฝ ก็อท โน มั๊นนี่ บั๊ท เอ๊วี่ติง อีส โกอิน ไฟน)
i’ve been tired in my head
(แอฝ บีน ไทร์ อิน มาย เฮด)
i’ve been tired in my head…
(แอฝ บีน ไทร์ อิน มาย เฮด)

Its 3 a.m. and i wanna go to bed
(อิทซ 3 อะ เอ็ม แอนด์ ดาย วอนนา โก ทู เบ๊ด)
I got a lady runnin’ through my head
(ไอ ก็อท ดา เล๊ดี้ รูนนิน ทรู มาย เฮด)
Ran out of money, looking for a night shift
(แร็น เอ๊าท อ็อฝ มั๊นนี่ , ลุคอิง ฟอร์ รา ไน๊ท ชิฟท์)
It’s 3 a.m., i want to go to bed she want in my head
(อิทซ 3 อะ เอ็ม , ไอ ว้อนท ทู โก ทู เบ๊ด ชี ว้อนท อิน มาย เฮด)
just want to rest my head to bed
(จั๊สท ว้อนท ทู เรสท มาย เฮด ทู เบ๊ด)
she wont let me go
(ชี ว็อนท เล็ท มี โก)
oh i want to go
(โอ ไอ ว้อนท ทู โก)

[Ladies and gentleman please welcome to the stage, from bob marleys band, Mr. Jr Marvin!]
([ เลดิส แซน เจนเทิลแมน พลีซ เว้ลคั่ม ทู เดอะ สเท๊จ , ฟรอม บ็อบ มาร์รี แบนด์ , มีซเทอะ Jr มาร์วิน ! ])

Stir it up
(สเทอร์ อิท อั๊พ)
Little darlin stir it up
(ลิ๊ทเทิ่ล ดาร์ลิน สเทอร์ อิท อั๊พ)
We can stir it up
(วี แคน สเทอร์ อิท อั๊พ)
Little darlin stir it up
(ลิ๊ทเทิ่ล ดาร์ลิน สเทอร์ อิท อั๊พ)

It’s been a long long time
(อิทซ บีน อะ ลอง ลอง ไทม์)
Since ive got you on my mind
(ซิ๊นซ แอฝ ก็อท ยู ออน มาย ไมนด์)
Well our work here stir it together every minute
(เวลล เอ๊า เวิ๊ร์ค เฮียร สเทอร์ อิท ทูเก๊ทเธ่อร์ เอ๊เฝอร์รี่ มิ๊หนิท)
Now lets see what we can do honey just me and you
(นาว เล็ท ซี ว๊อท วี แคน ดู ฮั๊นนี่ จั๊สท มี แอนด์ ยู)

So we can stir it up
(โซ วี แคน สเทอร์ อิท อั๊พ)
Little darling stir it up
(ลิ๊ทเทิ่ล ดาร์ลิ่ง สเทอร์ อิท อั๊พ)
We can stir it up
(วี แคน สเทอร์ อิท อั๊พ)
Little darlin stir it up
(ลิ๊ทเทิ่ล ดาร์ลิน สเทอร์ อิท อั๊พ)
stir it up say yeaaa
(สเทอร์ อิท อั๊พ เซย์ yeaaa)

I know this lady, way down in my country
(ไอ โนว์ ดิส เล๊ดี้ , เวย์ เดาน อิน มาย คั๊นทรี่)
She is so pretty that my eyes throw disguises at me
(ชี อีส โซ พริ๊ทที่ แดท มาย อาย โธรว์ ดิสไก๊ส แอ็ท มี)
Now we will sit & we dream about our future
(นาว วี วิล ซิท & วี ดรีม อะเบ๊าท เอ๊า ฟิ๊วเช่อร์)
Now i’m thinkin’ baby doll you look great to me
(นาว แอม ติ้งกิน เบ๊บี้ ดอลล์ ยู ลุ๊ค เกรท ทู มี)

We can stir it up
(วี แคน สเทอร์ อิท อั๊พ)
Little darlin’ stir it up
(ลิ๊ทเทิ่ล ดาร์ลิน สเทอร์ อิท อั๊พ)
We can stir it up
(วี แคน สเทอร์ อิท อั๊พ)
Little darlin’ stir it up
(ลิ๊ทเทิ่ล ดาร์ลิน สเทอร์ อิท อั๊พ)
Stir it up say ladadada
(สเทอร์ อิท อั๊พ เซย์ ลาดาดาดา)
We can stir it if you like if you want my baby
(วี แคน สเทอร์ อิท อิ๊ฟ ยู ไล๊ค อิ๊ฟ ยู ว้อนท มาย เบ๊บี้)
We can stir all night if you want my lady
(วี แคน สเทอร์ ออล ไน๊ท อิ๊ฟ ยู ว้อนท มาย เล๊ดี้)

Quench me when i’m thirsty
(คเว็นช มี เว็น แอม เธิซทิ)
Won’t you cool me down
(ว็อนท ยู คูล มี เดาน)
When im hot
(เว็น แอม ฮอท)
Your reast in me my darling is so tasty
(ยุร reast อิน มี มาย ดาร์ลิ่ง อีส โซ เทซทิ)
And you can surely stir my pot C’MON
(แอนด์ ยู แคน ฌูรลิ สเทอร์ มาย พ๊อท ซีมอน)

Stir it up
(สเทอร์ อิท อั๊พ)
Little darlin’ stir it up
(ลิ๊ทเทิ่ล ดาร์ลิน สเทอร์ อิท อั๊พ)
Stir it up
(สเทอร์ อิท อั๊พ)
Little darlin’ Stir it up
(ลิ๊ทเทิ่ล ดาร์ลิน สเทอร์ อิท อั๊พ)
Stir it up
(สเทอร์ อิท อั๊พ)

Oh my baby wont you stir it up with me
(โอ มาย เบ๊บี้ ว็อนท ยู สเทอร์ อิท อั๊พ วิธ มี)
My life is not complete unless you stir it up with me
(มาย ไล๊ฟ อีส น็อท คอมพลีท อันเล๊ซ ยู สเทอร์ อิท อั๊พ วิธ มี)
I will meet you round the time
(ไอ วิล มี๊ท ยู ราวนด เดอะ ไทม์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Night Shift…Stir It up คำอ่านไทย O.A.R. (Of A Revolution)

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น