เนื้อเพลง The Music of The Night คำอ่านไทย Sarah Brightman

Nighttime sharpens, heightens each sensation
(ไนท์ไทม์ ฌาเพ็น , heightens อีช เซ็นเซฌัน)
Darkness stirs and wakes imagination
(ดาคเน็ซ สเทอร์ แซน เว้ค อิแมจิเนฌัน)
Silently the senses abandon their defences
(ไซเล็นทลิ เดอะ เซ้นส อะแบ๊นดั้น แดร์ ดิเฟนซ)

Slowly, gently, night unfurls its splendour
(ซโลลิ , เจนทลิ , ไน๊ท อันเฟิล อิทซ ซพเลนเดอะ)
Grasp it, sense it, tremulous and tender
(กราซพ อิท , เซ้นส อิท , ทเรมอิวลัซ แซน เท๊นเด้อร์)
Turn your face away from the garish light of day
(เทิร์น ยุร เฟซ อะเวย์ ฟรอม เดอะ แกริฌ ไล๊ท อ็อฝ เดย์)
Turn your face away from cold, unfeeling light
(เทิร์น ยุร เฟซ อะเวย์ ฟรอม โคลด์ , อันฟีลอิง ไล๊ท)
And listen to the music of the night
(แอนด์ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มิ๊วสิค อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)

Close you eyes and surrender to your darkest dreams
(โคลส ยู อาย แซน เซอร์เร๊นเด้อร์ ทู ยุร ดาร์คเนท ดรีม)
Leave all thoughts of the world you knew before
(ลี๊ฝ ออล ธอท อ็อฝ เดอะ เวิลด ยู นยู บีฟอร์)
Close your eyes, let your spirit start to soar
(โคลส ยุร อาย , เล็ท ยุร สพีหริท สท๊าร์ท ทู โซ)
And you’ll live as you’ve never lived before
(แอนด์ โยว ไล้ฝ แอส ยู๊ฟ เน๊เฝ่อร์ ไล้ฝ บีฟอร์)

Softly, deftly, music shall caress you
(ซอฟทลิ , เดฟทลิ , มิ๊วสิค แชลล์ คะเรซ ยู)
Hear it, feel it, secretly possess you
(เฮียร อิท , ฟีล อิท , ซีคเร็ทลิ โพเซสส ยู)
Open up your mind, let your fantasies unwind
(โอ๊เพ่น อั๊พ ยุร ไมนด์ , เล็ท ยุร แฟนตาซีสฺ อันไวนด์)
In this darkness which you know you cannot fight
(อิน ดิส ดาคเน็ซ วิช ยู โนว์ ยู แคนน็อท ไฟ้ท)
The darkness of the music of the night
(เดอะ ดาคเน็ซ อ็อฝ เดอะ มิ๊วสิค อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)

Let your mind start a journey through a strange, new world
(เล็ท ยุร ไมนด์ สท๊าร์ท ดา เจอนิ ทรู อะ สเทร๊งจ , นิว เวิลด)
Leave all thoughts of the world you knew before
(ลี๊ฝ ออล ธอท อ็อฝ เดอะ เวิลด ยู นยู บีฟอร์)
Let your soul take you where you long to go
(เล็ท ยุร โซล เท้ค ยู แวร์ ยู ลอง ทู โก)
Only then can you belong to me
(โอ๊นลี่ เด็น แคน ยู บีลอง ทู มี)

Floating, falling, sweet intoxication
(ฟโลทอิง , ฟ๊อลิง , สวี้ท อินทอคซิเคฌัน)
Touch me, trust me, savour each sensation
(ทั๊ช มี , ทรัสท มี , เซเฝอะ อีช เซ็นเซฌัน)
Let the dream begin, let your darker side give in
(เล็ท เดอะ ดรีม บีกิน , เล็ท ยุร ดาร์คเกอร์ ไซด์ กี๊ฝ อิน)
To the harmony which dreams alone can write
(ทู เดอะ ฮาโมะนิ วิช ดรีม อะโลน แคน ไร๊ท)
The power of the music of the night
(เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ เดอะ มิ๊วสิค อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)

You alone can make my song take flight
(ยู อะโลน แคน เม้ค มาย ซ็อง เท้ค ฟไลท)
Help me make the music of the night
(เฮ้ลพ มี เม้ค เดอะ มิ๊วสิค อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Music of The Night คำอ่านไทย Sarah Brightman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น