เนื้อเพลง You’re My Girl คำอ่านไทย Neil Young

Well I took you for a walk
(เวลล ไอ ทุค ยู ฟอร์ รา ว๊อล์ค)
up on the forest floor,
(อั๊พ ออน เดอะ ฟ๊อเรสท ฟลอร์ ,)
‘Cause I wanted to share some things.
(ค๊อส ไอ ว้อนท ทู แชร์ ซัม ทริง)
But it sure looked to me
(บั๊ท ดิธ ชัวร์ ลุ๊ค ทู มี)
like you’ve been there before,
(ไล๊ค ยู๊ฟ บีน แดร์ บีฟอร์ ,)
It was such a natural thing.
(อิท วอส ซัช อะ แนชแร็ล ทริง)

You’re my girl,
(ยัวร์ มาย เกิร์ล ,)
[My girl]
([ มาย เกิร์ล ])
And you’re showing me now,
(แอนด์ ยัวร์ โชว์วิง มี นาว ,)
Just how grown up you are.
(จั๊สท ฮาว กโรน อั๊พ ยู อาร์)
You’re my girl,
(ยัวร์ มาย เกิร์ล ,)
[My girl]
([ มาย เกิร์ล ])
And I’ll be lettin’ you go someday.
(แอนด์ อิลล บี เลทดิน ยู โก ซัมเดย์)

Please don’t tell me that
(พลีซ ด้อนท์ เทลล มี แดท)
you’re leavin’ me just yet,
(ยัวร์ เลวิน มี จั๊สท เย๊ท ,)
Cause I know I gotta let you go.
(ค๊อส ไอ โนว์ ไอ กอททะ เล็ท ยู โก)
[Let you go]
([ เล็ท ยู โก ])
Please don’t tell me that
(พลีซ ด้อนท์ เทลล มี แดท)
you’re sayin’ goodbye.
(ยัวร์ เซย์อิน กู๊ดบาย)
[Say good bye]
([ เซย์ กู๊ด ไบ ])

Well I lit a candle
(เวลล ไอ ลิท ดา แค๊นเดิ้ล)
on the Fourth of July,
(ออน เดอะ โฟธ อ็อฝ จูไล ,)
But it didn’t bring you home to me.
(บั๊ท ดิธ ดิ๊นอิน บริง ยู โฮม ทู มี)
You went headin’ into summer
(ยู เว็นท เฮดิน อิ๊นทู ซั๊มเม่อร์)
on a natural high,
(ออน อะ แนชแร็ล ไฮฮ ,)
With the world at your feet.
(วิธ เดอะ เวิลด แอ็ท ยุร ฟีท)

It’s your time,
(อิทซ ยุร ไทม์ ,)
[Your time]
([ ยุร ไทม์ ])
And you’re showin’ me now,
(แอนด์ ยัวร์ โชว์วิน มี นาว ,)
Just how grown up you are.
(จั๊สท ฮาว กโรน อั๊พ ยู อาร์)
It’s your time,
(อิทซ ยุร ไทม์ ,)
[Your time]
([ ยุร ไทม์ ])
And I’ll be lettin’ you go someday.
(แอนด์ อิลล บี เลทดิน ยู โก ซัมเดย์)

Please don’t tell me that
(พลีซ ด้อนท์ เทลล มี แดท)
you’re leavin’ me just yet,
(ยัวร์ เลวิน มี จั๊สท เย๊ท ,)
Cause I know I gotta let you go.
(ค๊อส ไอ โนว์ ไอ กอททะ เล็ท ยู โก)
[Let you go]
([ เล็ท ยู โก ])
Please don’t tell me that
(พลีซ ด้อนท์ เทลล มี แดท)
you’re sayin’ goodbye.
(ยัวร์ เซย์อิน กู๊ดบาย)
[Say goodbye]
([ เซย์ กู๊ดบาย ])

We went lookin’ for faith
(วี เว็นท ลุคกิน ฟอร์ เฟท)
on the forest floor,
(ออน เดอะ ฟ๊อเรสท ฟลอร์ ,)
And it showed up everywhere,
(แอนด์ ดิท โชว์ อั๊พ เอวี่แวร์ ,)
In the sun and the water
(อิน เดอะ ซัน แอนด์ เดอะ ว๊อเท่อร)
and the falling leaves,
(แอนด์ เดอะ ฟ๊อลิง ลี๊ฝ ,)
The falling leaves of time.
(เดอะ ฟ๊อลิง ลี๊ฝ อ็อฝ ไทม์)

You’re my girl,
(ยัวร์ มาย เกิร์ล ,)
[My girl]
([ มาย เกิร์ล ])
And you’re showing me now,
(แอนด์ ยัวร์ โชว์วิง มี นาว ,)
Just how grown up you are.
(จั๊สท ฮาว กโรน อั๊พ ยู อาร์)
You’re my girl,
(ยัวร์ มาย เกิร์ล ,)
[My girl]
([ มาย เกิร์ล ])
And I’ll be lettin’ you go someday.
(แอนด์ อิลล บี เลทดิน ยู โก ซัมเดย์)

Please don’t tell me that
(พลีซ ด้อนท์ เทลล มี แดท)
you’re leavin’ me quite yet,
(ยัวร์ เลวิน มี ไคว๊ เย๊ท ,)
Cause I know I gotta let you go.
(ค๊อส ไอ โนว์ ไอ กอททะ เล็ท ยู โก)
Please don’t tell me that
(พลีซ ด้อนท์ เทลล มี แดท)
you’re sayin’ goodbye.
(ยัวร์ เซย์อิน กู๊ดบาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You’re My Girl คำอ่านไทย Neil Young

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น