เนื้อเพลง Ken Kaniff คำอ่านไทย Eminem

[Ken Kaniff]I’m gonna call this motherf*cker.
([ เค็น Kaniff ] แอม กอนนะ คอลลํ ดิส motherf*cker)
Oh f*ck yeah.
(โอ เอฟ *ck เย่)
Give him a piece of mind. A piece of my ass.
(กี๊ฝ ฮิม มา พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์ อะ พี๊ซ อ็อฝ มาย อาซ)

[Operator]Thank you for waiting. Hello, may I help you.
([ ออพเออะเรเทอะ ] แธ๊งค์ ยู ฟอร์ เวททิง เฮ็ลโล , เมย์ ไอ เฮ้ลพ ยู)

[Ken Kaniff]Oh thank you. I need to make a collect call.
([ เค็น Kaniff ] โอ แธ๊งค์ ยู ไอ นี๊ด ทู เม้ค เก คอลเล๊คท คอลลํ)

[Operator]What number?
([ ออพเออะเรเทอะ ] ว๊อท นั๊มเบ้อร์)

[Ken Kaniff]Oh the number is **6-2***
([ เค็น Kaniff ] โอ เดอะ นั๊มเบ้อร์ อีส **6 2***)

[Operator]At the tone, please say your name.
([ ออพเออะเรเทอะ ] แอ็ท เดอะ โทน , พลีซ เซย์ ยุร เนม)

[Ken Kaniff]Kenneth Kaniff, from Connecticut. Automated piece of sh*t.
([ เค็น Kaniff ] Kenneth Kaniff , ฟรอม Connecticut ออโทะแม็ท พี๊ซ อ็อฝ ฌะ *ที)

[Eminem]Yo.
([ เอมมีนเอม ] โย)

[Ken Kaniff]Hey there, cock boy.
([ เค็น Kaniff ] เฮ แดร์ , ค๊อค บอย)

[Eminem]Who’s this?
([ เอมมีนเอม ] ฮู ดิส)

[Ken Kaniff]This is Ken Kaniff.
([ เค็น Kaniff ] ดิส ซิส เค็น Kaniff)

[Eminem]Who?
([ เอมมีนเอม ] ฮู)

[Ken Kaniff]Ken Kaniff from Connecticut, you little b*tch.
([ เค็น Kaniff ] เค็น Kaniff ฟรอม Connecticut , ยู ลิ๊ทเทิ่ล บี *tch)

[Eminem]From Connecticut? I don’t know nobody in Connecticut.
([ เอมมีนเอม ] ฟรอม Connecticut ไอ ด้อนท์ โนว์ โนบอดี้ อิน Connecticut)

[Ken Kaniff]Yeah, you wanna get a hotel room with me?
([ เค็น Kaniff ] เย่ , ยู วอนนา เก็ท ดา โฮเท็ล รูม วิธ มี)

[Eminem]A hotel room?
([ เอมมีนเอม ] อะ โฮเท็ล รูม)

[Ken Kaniff]Yeah, you want me to lick your ass, Eminem?
([ เค็น Kaniff ] เย่ , ยู ว้อนท มี ทู ลิค ยุร อาซ , เอมมีนเอม)

[Eminem]Yo, who is this, Cage?
([ เอมมีนเอม ] โย , ฮู อีส ดิส , เค้จ)

[Ken Kaniff]You want me to f*ckin melt in your mouth and not in your hand?
([ เค็น Kaniff ] ยู ว้อนท มี ทู เอฟ *ckin เม้ลท อิน ยุร เม๊าธ แอนด์ น็อท อิน ยุร แฮนด์)
Melt in your ass you little cock boy.
(เม้ลท อิน ยุร อาซ ยู ลิ๊ทเทิ่ล ค๊อค บอย)

[Eminem]Yo, shut up you little b*tch.
([ เอมมีนเอม ] โย , ชั๊ท อั๊พ ยู ลิ๊ทเทิ่ล บี *tch)

[Ken Kaniff]Oh, you think I’m lying huh…
([ เค็น Kaniff ] โอ , ยู ทริ๊งค แอม ลายยิง ฮู)

[Eminem]Hahahahahaha
([ เอมมีนเอม ] Hahahahahaha)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ken Kaniff คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น