เนื้อเพลง The 3 R’s คำอ่านไทย Jack Johnson

Three it’s a magic number
(ทรี อิทซ ซา แม๊จิค นั๊มเบ้อร์)
Yes it is, it’s a magic number
(เย็ซ ซิท อีส , อิทซ ซา แม๊จิค นั๊มเบ้อร์)
Because two times three is six
(บิคอส ทู ไทม์ ทรี อีส ซิกซ์)
And three times six is eighteen
(แอนด์ ทรี ไทม์ ซิกซ์ อีส เอทีน)
And the eighteenth letter in the alphabet is R
(แอนด์ ดิ เอทีนธ เล็ทเท่อร์ อิน ดิ แอลฟะเบ็ท อีส อาร์)
We’ve got three R’s we’re going to talk about today
(หวีบ ก็อท ทรี Rs เวีย โกอิ้ง ทู ท๊อล์ค อะเบ๊าท ทูเดย์)
We’ve got to learn to
(หวีบ ก็อท ทู เลิร์น ทู)
Reduce, Reuse, Recycle
(รีดิ๊ว , Reuse , Recycle)
Reduce, Reuse, Recycle
(รีดิ๊ว , Reuse , Recycle)
Reduce, Reuse, Recycle
(รีดิ๊ว , Reuse , Recycle)
Reduce, Reuse, Recycle
(รีดิ๊ว , Reuse , Recycle)
If you’re going to the market to buy some juice
(อิ๊ฟ ยัวร์ โกอิ้ง ทู เดอะ ม๊าร์เก๊ต ทู บาย ซัม จู้ยซ)
You’ve got to bring your own bags and you learn to reduce your waste
(ยู๊ฟ ก็อท ทู บริง ยุร โอว์น แบ๊ก แซน ยู เลิร์น ทู รีดิ๊ว ยุร เวซท)
And if your brother or your sister’s got some cool clothes
(แอนด์ อิ๊ฟ ยุร บร๊าเท่อรํ ออ ยุร ซิ๊สเท่อร์ ก็อท ซัม คูล คโลฑ)
You could try them on before you buy some more of those
(ยู เคิด ธราย เด็ม ออน บีฟอร์ ยู บาย ซัม โม อ็อฝ โฑส)
Reuse, we’ve got to learn to reuse
(Reuse , หวีบ ก็อท ทู เลิร์น ทู reuse)
And if the first two R’s don’t work out
(แอนด์ อิ๊ฟ เดอะ เฟิร์สท ทู Rs ด้อนท์ เวิ๊ร์ค เอ๊าท)
And if you’ve got to make some trash
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู๊ฟ ก็อท ทู เม้ค ซัม ทแร็ฌ)
Don’t throw it out
(ด้อนท์ โธรว์ อิท เอ๊าท)
Recycle, we’ve got to learn to recycle,
(Recycle , หวีบ ก็อท ทู เลิร์น ทู recycle ,)
We’ve got to learn to
(หวีบ ก็อท ทู เลิร์น ทู)
Reduce, Reuse, Recycle
(รีดิ๊ว , Reuse , Recycle)
Reduce, Reuse, Recycle
(รีดิ๊ว , Reuse , Recycle)
Reduce, Reuse, Recycle
(รีดิ๊ว , Reuse , Recycle)
Reduce, Reuse, Recycle
(รีดิ๊ว , Reuse , Recycle)
Because three it’s a magic number
(บิคอส ทรี อิทซ ซา แม๊จิค นั๊มเบ้อร์)
Yes it is, it’s a magic number
(เย็ซ ซิท อีส , อิทซ ซา แม๊จิค นั๊มเบ้อร์)
3, 3, 3
(3 , 3 , 3)
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36
(3 , 6 , 9 , 12 , 15 , 18 , 21 , 24 , 27 , 30 , 33 , 36)
33, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, and
(33 , 30 , 27 , 24 , 21 , 18 , 15 , 12 , 9 , 6 , แอนด์)
3, it’s a magic number
(3 , อิทซ ซา แม๊จิค นั๊มเบ้อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The 3 R’s คำอ่านไทย Jack Johnson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น