เนื้อเพลง I’m Mad คำอ่านไทย Lil Boosie

[Chorus: x2]
([ ค๊อรัส : x2 ])
Dey Criticize Me [Huh]
(เด ครีทอิไซส มี [ ฮู ])
Dey Talk About Me Bad
(เด ท๊อล์ค อะเบ๊าท มี แบ้ด)
Let Me Tell U Dis B*tch U Dun Made Me Mad
(เล็ท มี เทลล ยู ดิซ บี *tch ยู ดัน เมด มี แม้ด)
Im Mad Im Mad B*tch U Dun Made Me Mad
(แอม แม้ด แอม แม้ด บี *tch ยู ดัน เมด มี แม้ด)
Im Mad Im Mad B*tch U Dun Made Me Mad
(แอม แม้ด แอม แม้ด บี *tch ยู ดัน เมด มี แม้ด)

Dey Criticize Me [Huh]
(เด ครีทอิไซส มี [ ฮู ])
Dey Talk About Me Bad
(เด ท๊อล์ค อะเบ๊าท มี แบ้ด)
Let Me Tell U Dis B*tch U Dun Made Me Mad
(เล็ท มี เทลล ยู ดิซ บี *tch ยู ดัน เมด มี แม้ด)
Im Mad Im Mad B*tch U Dun Made Me Mad
(แอม แม้ด แอม แม้ด บี *tch ยู ดัน เมด มี แม้ด)
Im Mad Im Mad B*tch U Dun Made Me Mad
(แอม แม้ด แอม แม้ด บี *tch ยู ดัน เมด มี แม้ด)

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
Knock Knock Im In Dis B*tch Let Me Get Sum Act Rite.Who It Is At Da Do, B*tch Dis Baby Tracklight. Dey
(น๊อค น๊อค แอม อิน ดิซ บี *tch เล็ท มี เก็ท ซัม แอ๊คท ไรท ฮู อิท อีส แอ็ท ดา ดู , บี *tch ดิซ เบ๊บี้ Tracklight เด)
Critisize Me Talk About Me Like Sum F*ckin Hoes Dey F*ck Mah Name Up With Promos Say I Dont Cum 2 Shows
(Critisize มี ท๊อล์ค อะเบ๊าท มี ไล๊ค ซัม เอฟ *ckin โฮ เด เอฟ *ck Mah เนม อั๊พ วิธ Promos เซย์ ไอ ด้อนท์ คัม 2 โชว์)
But U Got Me F*cked Up So Im Bucked Up And F*cked Up So I Wrote This Song Fa B*tch Made N*ggas Still Got
(บั๊ท ยู ก็อท มี เอฟ *cked อั๊พ โซ แอม บั๊ค อั๊พ แอนด์ เอฟ *cked อั๊พ โซ ไอ โรท ดิส ซ็อง ฟา บี *tch เมด เอ็น *ggas สทิลล ก็อท)
All Switch Played N*gga He Gon Die From Diabeties Thats Wat Dey Said The Way He Livin He Gon End Up Like
(ออล สวิทช์ เพลย์ เอ็น *gga ฮี ก็อน ดาย ฟรอม Diabeties แด้ท วัท เด เซ็ด เดอะ เวย์ ฮี ลีฝอิน ฮี ก็อน เอ็นด อั๊พ ไล๊ค)
His F*ckin Dad Dey Say My Attitude Rude I Need Sum A-D-D So Dey Put On Medication Told Mama To Pray For
(ฮิส เอฟ *ckin แด๊ด เด เซย์ มาย แอ๊ททิจูด รู๊ด ไอ นี๊ด ซัม มา ดี ดี โซ เด พุท ออน เมดดีเคชั่น โทลด มามะ ทู เพรย์ ฟอร์)
Me I Wonder Wat Make ’em Hate On Me My Heart Made Of Gold But No Wim Pissed Off Ready To Cut Dey D*ck Off
(มี ไอ วั๊นเด้อร วัท เม้ค เอ็ม เฮท ออน มี มาย ฮาร์ท เมด อ็อฝ โกลด์ บั๊ท โน Wim พิซ ออฟฟ เร๊ดี้ ทู คัท เด ดี *ck ออฟฟ)
Stick It Up In Dey B*tch Mouth And S*ck It Oh Yeah Im Thuggin Strappin Up In Da Projects Got Me Aint
(สทิ๊ค อิท อั๊พ อิน เด บี *tch เม๊าธ แอนด์ เอส *ck อิท โอ เย่ แอม ตั๊กกิน Strappin อั๊พ อิน ดา โพร๊เจ็คท ก็อท มี เอน)
Scared Of Nothing Keep My Name Up Out Yo Mouth And Be Careful Lil N*gga Or Da F*ckin Ambulance Gon Have
(ซคา อ็อฝ นัธอิง คี๊พ มาย เนม อั๊พ เอ๊าท โย เม๊าธ แอนด์ บี แค๊ร์ฟูล ลิล เอ็น *gga ออ ดา เอฟ *ckin แอ๊มบูแล้นซ์ ก็อน แฮ็ฝ)
To Help U Lil N*gga Man Im Tired Of This Childish Sh*t Gon Get Into Sum Ridah Sh*t Everytime I See U Im
(ทู เฮ้ลพ ยู ลิล เอ็น *gga แมน แอม ไทร์ อ็อฝ ดิส ไชลดิฌ ฌะ *ที ก็อน เก็ท อิ๊นทู ซัม Ridah ฌะ *ที เอ๊รี่ไทม์ ไอ ซี ยู แอม)
Gon Hit U With That Proper B*tch
(ก็อน ฮิท ยู วิธ แดท พร๊อพเพ่อร์ บี *tch)
F*ck It N*gga Bring The Blues Really Aint Got Nuthin To Loose Keep My Name Up Out Yo Mouth And N*gga I
(เอฟ *ck อิท เอ็น *gga บริง เดอะ บลู ริแอ็ลลิ เอน ก็อท นัทติน ทู ลู้ส คี๊พ มาย เนม อั๊พ เอ๊าท โย เม๊าธ แอนด์ เอ็น *gga ไอ)
Aint Gon F*ck Wit U B*tch!
(เอน ก็อน เอฟ *ck วิท ยู บี *tch !)

[Chorus: x2]
([ ค๊อรัส : x2 ])
Dey Criticize Me [Huh]
(เด ครีทอิไซส มี [ ฮู ])
Dey Talk About Me Bad

(เด ท๊อล์ค อะเบ๊าท มี แบ้ด)
Let Me Tell U Dis B*tch U Dun Made Me Mad
(เล็ท มี เทลล ยู ดิซ บี *tch ยู ดัน เมด มี แม้ด)
Im Mad Im Mad B*tch U Dun Made Me Mad
(แอม แม้ด แอม แม้ด บี *tch ยู ดัน เมด มี แม้ด)
Im Mad Im Mad B*tch U Dun Made Me Mad
(แอม แม้ด แอม แม้ด บี *tch ยู ดัน เมด มี แม้ด)

Dey Criticize Me [Huh]
(เด ครีทอิไซส มี [ ฮู ])
Dey Talk About Me Bad
(เด ท๊อล์ค อะเบ๊าท มี แบ้ด)
Let Me Tell U Dis B*tch U Dun Made Me Mad
(เล็ท มี เทลล ยู ดิซ บี *tch ยู ดัน เมด มี แม้ด)
Im Mad Im Mad B*tch U Dun Made Me Mad
(แอม แม้ด แอม แม้ด บี *tch ยู ดัน เมด มี แม้ด)
Im Mad Im Mad B*tch U Dun Made Me Mad
(แอม แม้ด แอม แม้ด บี *tch ยู ดัน เมด มี แม้ด)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
My Sugar Up Im Heated Now Ready To Get Even Now I Dont Talk No Sh*t I Talk My Sh*t Where Theres A Eagle
(มาย ชู๊ก้าร อั๊พ แอม ฮีท นาว เร๊ดี้ ทู เก็ท อี๊เฝ่น นาว ไอ ด้อนท์ ท๊อล์ค โน ฌะ *ที ไอ ท๊อล์ค มาย ฌะ *ที แวร์ แดร์ ซา อี๊เกิ้ล)
Now I Dont Hold Back Sh*t Yea They So Bad B*tch.. Everbody Holla Gutta N*gga Know Thats Had Sh*t.. My
(นาว ไอ ด้อนท์ โฮลด์ แบ็ค ฌะ *ที เย เด โซ แบ้ด บี *tch เอฟเว่อร์บอดี้ ฮอลละ กัดดา เอ็น *gga โนว์ แด้ท แฮ็ด ฌะ *ที มาย)
Baby Mama She Gotta Go She Leave My Son Wit Anybody..She Want Be Needer So Bad But She Give U That Face
(เบ๊บี้ มามะ ชี กอททะ โก ชี ลี๊ฝ มาย ซัน วิท เอนอิบอดิ ชี ว้อนท บี Needer โซ แบ้ด บั๊ท ชี กี๊ฝ ยู แดท เฟซ)
And That Big Ass..My Teachers Talk About Me Bad Everytime I Cut Dey Class Now I F*ck Dey Daughters In Dey
(แอนด์ แดท บิ๊ก อาซ มาย ที๊ชเช่อร ท๊อล์ค อะเบ๊าท มี แบ้ด เอ๊รี่ไทม์ ไอ คัท เด คลาสสํ นาว ไอ เอฟ *ck เด ด๊อเท่อร์ ซิน เด)
Ass Cuz Dey Made Me Mad…All My Friends Who Turned On Me, Dey Like Boosie U Wanna Get High, I Dont Burn
(อาซ คัซ เด เมด มี แม้ด ออล มาย เฟรน ฮู เทิร์น ออน มี , เด ไล๊ค Boosie ยู วอนนา เก็ท ไฮฮ , ไอ ด้อนท์ เบิร์น)
Homie Even Talk About Doggy All Da Time I Heard Yo Cuzin Got Life Plus 99 How He Get Out Cuz He Shot At
(โฮมี อี๊เฝ่น ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดอกกิ ออล ดา ไทม์ ไอ เฮิด โย Cuzin ก็อท ไล๊ฟ พลัส 99 ฮาว ฮี เก็ท เอ๊าท คัซ ฮี ฌ็อท แอ็ท)
All Da Time.. Damn Near Had Me Crown Dey Say I Ratted On Yo, But His Own Blood Ratted On ’em Put That In
(ออล ดา ไทม์ แดมนํ เนียร์ แฮ็ด มี คราวน์ เด เซย์ ไอ Ratted ออน โย , บั๊ท ฮิส โอว์น บลัด Ratted ออน เอ็ม พุท แดท อิน)
Yo Notes But I Kept It Real Wit His Ass,When We Start Makin Dat Cash,When It Went Down, He Changed Thats
(โย โน๊ท บั๊ท ไอ เค็พท ดิธ เรียล วิท ฮิส อาซ , เว็น วี สท๊าร์ท เมกิน แดซ แค๊ช , เว็น หนิด เว็นท เดาน , ฮี เช้งจํ แด้ท)
Why Im Mad..N*gga Thats Why Im Mad..
(วาย แอม แม้ด เอ็น *gga แด้ท วาย แอม แม้ด)

[Chorus: x2]
([ ค๊อรัส : x2 ])
Dey Criticize Me [Huh]
(เด ครีทอิไซส มี [ ฮู ])
Dey Talk About Me Bad
(เด ท๊อล์ค อะเบ๊าท มี แบ้ด)
Let Me Tell U Dis B*tch U Dun Made Me Mad
(เล็ท มี เทลล ยู ดิซ บี *tch ยู ดัน เมด มี แม้ด)
Im Mad Im Mad B*tch U Dun Made Me Mad
(แอม แม้ด แอม แม้ด บี *tch ยู ดัน เมด มี แม้ด)
Im Mad Im Mad B*tch U Dun Made Me Mad
(แอม แม้ด แอม แม้ด บี *tch ยู ดัน เมด มี แม้ด)

Dey Criticize Me [Huh]
(เด ครีทอิไซส มี [ ฮู ])
Dey Talk About Me Bad
(เด ท๊อล์ค อะเบ๊าท มี แบ้ด)
Let Me Tell U Dis B*tch U Dun Made Me Mad
(เล็ท มี เทลล ยู ดิซ บี *tch ยู ดัน เมด มี แม้ด)
Im Mad Im Mad B*tch U Dun Made Me Mad
(แอม แม้ด แอม แม้ด บี *tch ยู ดัน เมด มี แม้ด)
Im Mad Im Mad B*tch U Dun Made Me Mad
(แอม แม้ด แอม แม้ด บี *tch ยู ดัน เมด มี แม้ด)

[Verse 3:]
([ เฝิซ 3 : ])
Dey Killed My Dog And Its Hurtin Me [Owh] Got Me Back On Purple-E. F*ck My Head Up Mo Cuz I Seen ’em Lay
(เด คิลล์ มาย ด้อกก แอนด์ อิทซ ฮาร์ดิน มี [ Owh ] ก็อท มี แบ็ค ออน เพ๊อร์เพิ่ล อี เอฟ *ck มาย เฮด อั๊พ โม คัซ ไอ ซีน เอ็ม เลย์)
Down On Da Murder Scene Now Im Mad As A B*tch Sad As A B*tch. Ready To Get In Some Savage Sh*t Gotta Be
(เดาน ออน ดา เม๊อร์เด้อร์ ซีน นาว แอม แม้ด แอส ซา บี *tch แซ้ด แอส ซา บี *tch เร๊ดี้ ทู เก็ท อิน ซัม แซเหวจ ฌะ *ที กอททะ บี)
Cool Cant Be No Fool Gotta Plan This Sh*t And Damage It..Police Dey Nosey, Dey Askin How Much Bread I
(คูล แค็นท บี โน ฟูล กอททะ แพลน ดิส ฌะ *ที แอนด์ แด๊เหมจ อิท โพลิ๊ซ เด Nosey , เด แอสกิน ฮาว มัช เบร้ด ดาย)
Make, Askin Bout My Watch And Bracelets Deep Inside They Playerhate.. Now Im Mad At Da World Cursin’ Out
(เม้ค , แอสกิน เบาท มาย ว๊อทช แอนด์ บเรซเล็ท ดี๊พ อิ๊นไซด์ เด Playerhate นาว แอม แม้ด แอ็ท ดา เวิลด Cursin เอ๊าท)
Everybody Sumtimes I Take It Out On My Girl But Im Soory..And Im Thinkin Bout My Father And I Got So Much
(เอวี่บอดี้ Sumtimes ซาย เท้ค อิท เอ๊าท ออน มาย เกิร์ล บั๊ท แอม Soory แอนด์ แอม ติ้งกิน เบาท มาย ฟ๊าเท่อร แอนด์ ดาย ก็อท โซ มัช)
Rage And I Kno That He Gon Rise Up Out That Muthaf*ckin’ Grave U Aint Heard..Dey Banned That 50 Movie,
(เร้จ แอนด์ ดาย โน แดท ฮี ก็อน ไร๊ส อั๊พ เอ๊าท แดท Muthaf*ckin เกรฝ ยู เอน เฮิด เด แบ็นด แดท 50 มูวี่ ,)
Get Rich Or Die Tryin..But If Its A Law Then Arnold Swartzinager And Killed All The Time..But He Black So
(เก็ท ริ๊ช ออ ดาย ทายอิน บั๊ท อิ๊ฟ อิทซ ซา ลอว์ เด็น อาร์โนด Swartzinager แอนด์ คิลล์ ออล เดอะ ไทม์ บั๊ท ฮี แบล๊ค โซ)
Its Different, Its A Fact Its Racism..Plus Im Mad Wit Bush Decision What He Gon Do About Terrorism..Need
(อิทซ ดีฟเฟอะเร็นท , อิทซ ซา แฟคท อิทซ Racism พลัส แอม แม้ด วิท บุช ดีซิ๊ชั่น ว๊อท ฮี ก็อน ดู อะเบ๊าท Terrorism นี๊ด)
To Send Sum Nuclear Bombs..Cuz One Day It Aint Gon Cum..Dey Hittin Them Big Cities Im Glad Im From
(ทู เซ็นด ซัม นยูคลิเออะ บอมบฺ คัซ วัน เดย์ อิท เอน ก็อน คัม เด ฮิทดิน เด็ม บิ๊ก ซิดีสฺ แอม แกล๊ด แอม ฟรอม)
Whereim From…..But Im Mad!
(Whereim ฟรอม บั๊ท แอม แม้ด !)

[Chorus: x2]
([ ค๊อรัส : x2 ])
Dey Criticize Me [Huh]
(เด ครีทอิไซส มี [ ฮู ])
Dey Talk About Me Bad
(เด ท๊อล์ค อะเบ๊าท มี แบ้ด)
Let Me Tell U Dis B*tch U Dun Made Me Mad
(เล็ท มี เทลล ยู ดิซ บี *tch ยู ดัน เมด มี แม้ด)
Im Mad Im Mad B*tch U Dun Made Me Mad
(แอม แม้ด แอม แม้ด บี *tch ยู ดัน เมด มี แม้ด)
Im Mad Im Mad B*tch U Dun Made Me Mad
(แอม แม้ด แอม แม้ด บี *tch ยู ดัน เมด มี แม้ด)

Dey Criticize Me [Huh]
(เด ครีทอิไซส มี [ ฮู ])
Dey Talk About Me Bad
(เด ท๊อล์ค อะเบ๊าท มี แบ้ด)
Let Me Tell U Dis B*tch U Dun Made Me Mad
(เล็ท มี เทลล ยู ดิซ บี *tch ยู ดัน เมด มี แม้ด)
Im Mad Im Mad B*tch U Dun Made Me Mad
(แอม แม้ด แอม แม้ด บี *tch ยู ดัน เมด มี แม้ด)
Im Mad Im Mad B*tch U Dun Made Me Mad
(แอม แม้ด แอม แม้ด บี *tch ยู ดัน เมด มี แม้ด)

Im Mad, Im Mad, Im Mad, Im Mad, Im Mad, Im Mad, Im Mad, Im Mad, Im Mad, Im Mad, Im Mad, Im Mad, Im Mad,
(แอม แม้ด , แอม แม้ด , แอม แม้ด , แอม แม้ด , แอม แม้ด , แอม แม้ด , แอม แม้ด , แอม แม้ด , แอม แม้ด , แอม แม้ด , แอม แม้ด , แอม แม้ด , แอม แม้ด ,)
Im Mad, B*tch U Dun Made Me Mad… N*gga!
(แอม แม้ด , บี *tch ยู ดัน เมด มี แม้ด เอ็น *gga !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Mad คำอ่านไทย Lil Boosie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น