เนื้อเพลง Angel or Devil คำอ่านไทย Nomeansno

Joy….
(จอย)

Phone you mom, you’re human
(โฟน ยู มัม , ยัวร์ ฮิ๊วแมน)
Don’t play dumb, you’re human
(ด้อนท์ เพลย์ ดัมบ , ยัวร์ ฮิ๊วแมน)
I know that you are anxiuos
(ไอ โนว์ แดท ยู อาร์ anxiuos)
You want more than this
(ยู ว้อนท โม แฑ็น ดิส)

Clean your mess, you’re human
(คลีน ยุร เมซ , ยัวร์ ฮิ๊วแมน)
Get undressed, you’re human
(เก็ท อันดเรซ , ยัวร์ ฮิ๊วแมน)
I know you’re embarressed
(ไอ โนว์ ยัวร์ embarressed)
Pale and hairless
(เพล แอนด์ แฮรัด)

Step right up folks and join the fun
(สเท็พ ไร๊ท อั๊พ โฟล้ค แซน จอย เดอะ ฟัน)
See the amazing ape with his opposable thumb
(ซี ดิ อะเมสอิง เอพ วิธ ฮิส opposable ทรั๊มบ์)
You’ll be shocked, amazed, even horrified
(โยว บี ช๊อค , อะแม๊ซฺ , อี๊เฝ่น ฮอริไฟ)
That so much can be so compramised
(แดท โซ มัช แคน บี โซ compramised)

Little monkeys making money
(ลิ๊ทเทิ่ล มั๊งคี่ เมคอิง มั๊นนี่)
Naked monkey looking funny
(เน๊คเค่ด มั๊งคี่ ลุคอิง ฟันนิ)
Mighty males are strong and free
(ไมทอิ เมล แซร์ สทรอง แอนด์ ฟรี)
Female monkey, not so lucky
(ฟี๊เมล มั๊งคี่ , น็อท โซ ลัคคิ)
Rocking monkeys, funky monkeys
(รอคกิง มั๊งคี่ , ฟังคิ มั๊งคี่)
Monkeys sticking other mnkeys
(มั๊งคี่ สติ๊กคิง อ๊อเธ่อร์ mnkeys)
Monkeys wrong or monkeys right
(มั๊งคี่ รอง ออ มั๊งคี่ ไร๊ท)
Mostly flexing monkey might
(โมซทลิ เฟรคซิง มั๊งคี่ ไมท)
Humans
(ฮิ๊วแมน)

Now you’ve lost your Eden
(นาว ยู๊ฟ ล็อซท ยุร อีเดน)
There is no returning
(แดร์ อีส โน รีเทินนิง)
It stares up and out at you
(อิท สแทร์ อั๊พ แอนด์ เอ๊าท แอ็ท ยู)
It’s not for you
(อิทซ น็อท ฟอร์ ยู)

I dn’t care, I’m human
(ไอ dnt แคร์ , แอม ฮิ๊วแมน)
I’m too scared, I’m human
(แอม ทู ซคา , แอม ฮิ๊วแมน)
I know you want peace of mind
(ไอ โนว์ ยู ว้อนท พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
To be with your kind
(ทู บี วิธ ยุร ไคนด์)

You won’t believe your eyes
(ยู ว็อนท บีลี๊ฝ ยุร อาย)
A cranium of unparalled size
(อะ คเรเนียม อ็อฝ unparalled ไซ๊ซ)
Immaculate if ill conceived
(อิแมคอิวลิท อิ๊ฟ อิลล ค็อนซีฝ)
A sight not to be believed
(อะ ไซ๊ท น็อท ทู บี บีลี๊ฝ)

Little monkey making money…
(ลิ๊ทเทิ่ล มั๊งคี่ เมคอิง มั๊นนี่)

I like other humans
(ไอ ไล๊ค อ๊อเธ่อร์ ฮิ๊วแมน)
They’re so very human
(เดรว โซ เฝ๊รี่ ฮิ๊วแมน)
I know that it’s obvious
(ไอ โนว์ แดท อิทซ อ๊อบเฝียส)
We’re all just like this
(เวีย ออล จั๊สท ไล๊ค ดิส)
Only human
(โอ๊นลี่ ฮิ๊วแมน)

Wake up screaming in the middle of the night
(เว้ค อั๊พ ซครีมอิง อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
Felt a chill and had a terrible fright
(เฟ็ลท ดา ชิล แอนด์ แฮ็ด อะ เท๊อริเบิ้ล ไฟร๊ท)
Thought I saw a devil or an angel in the night
(ธอท ไอ ซอว์ อะ เด๊ฝิ้ล ออ แอน แอ๊งเจล อิน เดอะ ไน๊ท)
Was I wrong or was I right?
(วอส ซาย รอง ออ วอส ซาย ไร๊ท)
Could it be me, I’ve been walking in my sleep
(เคิด ดิท บี มี , แอฝ บีน วอคกิง อิน มาย สลี๊พ)
Mumbling to the secrets that I keep
(Mumblings ทู เดอะ ซี๊เขร็ท แดท ไอ คี๊พ)
Was I wrong or was I right?
(วอส ซาย รอง ออ วอส ซาย ไร๊ท)
Thought I saw a devil or an angel in the night
(ธอท ไอ ซอว์ อะ เด๊ฝิ้ล ออ แอน แอ๊งเจล อิน เดอะ ไน๊ท)

Thought I saw a devil or an angel in the night
(ธอท ไอ ซอว์ อะ เด๊ฝิ้ล ออ แอน แอ๊งเจล อิน เดอะ ไน๊ท)
Woke up screaming, had a terrible fright
(โวค อั๊พ ซครีมอิง , แฮ็ด อะ เท๊อริเบิ้ล ไฟร๊ท)
Was I wrong or was I right
(วอส ซาย รอง ออ วอส ซาย ไร๊ท)
Thought I saw a devil or an angel in the night
(ธอท ไอ ซอว์ อะ เด๊ฝิ้ล ออ แอน แอ๊งเจล อิน เดอะ ไน๊ท)
I hope I am wrong but I know i’m right
(ไอ โฮพ ไอ แอ็ม รอง บั๊ท ไอ โนว์ แอม ไร๊ท)
Thought I saw a devil or an angel in the night
(ธอท ไอ ซอว์ อะ เด๊ฝิ้ล ออ แอน แอ๊งเจล อิน เดอะ ไน๊ท)
Hope I am wrong but I know i’m right
(โฮพ ไอ แอ็ม รอง บั๊ท ไอ โนว์ แอม ไร๊ท)
Thought I saw a devil or an angel in the night
(ธอท ไอ ซอว์ อะ เด๊ฝิ้ล ออ แอน แอ๊งเจล อิน เดอะ ไน๊ท)

Saw you in a dram and your eyes were brigt
(ซอว์ ยู อิน อะ ดแร็ม แอนด์ ยุร อาย เวอ brigt)
Stark, staring mad with a terrible light
(ซทาค , ซแทริง แม้ด วิธ อะ เท๊อริเบิ้ล ไล๊ท)
Everything you said, well it didn’t sound right
(เอ๊วี่ติง ยู เซ็ด , เวลล อิท ดิ๊นอิน ซาวน์ด ไร๊ท)
And the way you grined it was a terrible sight
(แอนด์ เดอะ เวย์ ยู กริน ดิท วอส ซา เท๊อริเบิ้ล ไซ๊ท)
Could it be me, I’ve been walking in my sleep
(เคิด ดิท บี มี , แอฝ บีน วอคกิง อิน มาย สลี๊พ)
Laughing and a grinning at hte people that I meet
(ลาฟอิง แอนด์ อะ กรีนนิ่ง แอ็ท hte พี๊เพิ่ล แดท ไอ มี๊ท)
Was I wrong or was I right?
(วอส ซาย รอง ออ วอส ซาย ไร๊ท)
Thought I saw a devil or an angel in the night
(ธอท ไอ ซอว์ อะ เด๊ฝิ้ล ออ แอน แอ๊งเจล อิน เดอะ ไน๊ท)

Thought I saw a devil or an angel in the night
(ธอท ไอ ซอว์ อะ เด๊ฝิ้ล ออ แอน แอ๊งเจล อิน เดอะ ไน๊ท)
Woke up screaming, had a terrible fright
(โวค อั๊พ ซครีมอิง , แฮ็ด อะ เท๊อริเบิ้ล ไฟร๊ท)
Everything you said, well it didn’t sound right
(เอ๊วี่ติง ยู เซ็ด , เวลล อิท ดิ๊นอิน ซาวน์ด ไร๊ท)
Thought I saw a devil or an angel in the night
(ธอท ไอ ซอว์ อะ เด๊ฝิ้ล ออ แอน แอ๊งเจล อิน เดอะ ไน๊ท)
I hope I am wrong but I know i’m right
(ไอ โฮพ ไอ แอ็ม รอง บั๊ท ไอ โนว์ แอม ไร๊ท)
Thought I saw a devil or an angel in the night
(ธอท ไอ ซอว์ อะ เด๊ฝิ้ล ออ แอน แอ๊งเจล อิน เดอะ ไน๊ท)
Hope I am wrong but I know i’m right
(โฮพ ไอ แอ็ม รอง บั๊ท ไอ โนว์ แอม ไร๊ท)
Thought I saw a devil or an angel in the night
(ธอท ไอ ซอว์ อะ เด๊ฝิ้ล ออ แอน แอ๊งเจล อิน เดอะ ไน๊ท)

Was I wrong or was I right?
(วอส ซาย รอง ออ วอส ซาย ไร๊ท)
Thought I saw a devil or an angel in the night
(ธอท ไอ ซอว์ อะ เด๊ฝิ้ล ออ แอน แอ๊งเจล อิน เดอะ ไน๊ท)
Spread it’s wing an then it took flight
(สเพร๊ด อิทซ วิง แอน เด็น หนิด ทุค ฟไลท)
Thought I saw a devil or an angel in the night
(ธอท ไอ ซอว์ อะ เด๊ฝิ้ล ออ แอน แอ๊งเจล อิน เดอะ ไน๊ท)
I hope I am wrong but I know i’m right
(ไอ โฮพ ไอ แอ็ม รอง บั๊ท ไอ โนว์ แอม ไร๊ท)
Thought I saw a devil or an angel in the night
(ธอท ไอ ซอว์ อะ เด๊ฝิ้ล ออ แอน แอ๊งเจล อิน เดอะ ไน๊ท)
Hope I am wrong but I know i’m right
(โฮพ ไอ แอ็ม รอง บั๊ท ไอ โนว์ แอม ไร๊ท)
Thought I saw a devil or an angel in the night
(ธอท ไอ ซอว์ อะ เด๊ฝิ้ล ออ แอน แอ๊งเจล อิน เดอะ ไน๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Angel or Devil คำอ่านไทย Nomeansno

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น