เนื้อเพลง Call Me คำอ่านไทย Selena

I said a no, no no no no, no no no no, no no no, no no no, no no no
(ไอ เซ็ด อะ โน , โน โน โน โน , โน โน โน โน , โน โน โน , โน โน โน , โน โน โน)
I said a no, no no no no, no no no no, no no no, no no no, no no no
(ไอ เซ็ด อะ โน , โน โน โน โน , โน โน โน โน , โน โน โน , โน โน โน , โน โน โน)
You’ve got me dropping and and a turnin’, cryin’ and a yearnin’ for your love
(ยู๊ฟ ก็อท มี ดรอพพิงส แอนด์ แอนด์ อะ เทินนิน , คายอิน แอนด์ อะ เยียนิน ฟอร์ ยุร ลัฝ)
You’ve got me dropping and and a turnin’, cryin’ and a yearnin’ for your love
(ยู๊ฟ ก็อท มี ดรอพพิงส แอนด์ แอนด์ อะ เทินนิน , คายอิน แอนด์ อะ เยียนิน ฟอร์ ยุร ลัฝ)
Every night I sit and wait for your call on the phone
(เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท ไอ ซิท แอนด์ เว้ท ฟอร์ ยุร คอลลํ ออน เดอะ โฟน)
Can’t you see I’m feelin’ just feelin’ all alone
(แค็นท ยู ซี แอม ฟีลิน จั๊สท ฟีลิน ออล อะโลน)
Call me
(คอลลํ มี)
Why don’t you call me?
(วาย ด้อนท์ ยู คอลลํ มี)
You’ve got me screamin’ and a shoutin’, hollerin’ and a poutin’ for your love
(ยู๊ฟ ก็อท มี สครีมมิน แอนด์ อะ เชาดิน , ฮอร์เลอริน แอนด์ อะ poutin ฟอร์ ยุร ลัฝ)
You’ve got me screamin’ and a shoutin’, hollerin’ and a poutin’ for your love
(ยู๊ฟ ก็อท มี สครีมมิน แอนด์ อะ เชาดิน , ฮอร์เลอริน แอนด์ อะ poutin ฟอร์ ยุร ลัฝ)
Every night I sit and wait for your call on the phone
(เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท ไอ ซิท แอนด์ เว้ท ฟอร์ ยุร คอลลํ ออน เดอะ โฟน)
Can’t you see I’m feelin’ just feelin’ all alone
(แค็นท ยู ซี แอม ฟีลิน จั๊สท ฟีลิน ออล อะโลน)
Call me
(คอลลํ มี)
Why don’t you call me?
(วาย ด้อนท์ ยู คอลลํ มี)
Can’t you see you’re the only guy for me?
(แค็นท ยู ซี ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ กาย ฟอร์ มี)
Even though you broke my heart in two
(อี๊เฝ่น โธ ยู บโรค มาย ฮาร์ท อิน ทู)
Sittin’ ’round the phone
(ซิทดิน ราวนด เดอะ โฟน)
Waitin’ for your call
(เว๊ทดิน ฟอร์ ยุร คอลลํ)
Hopin’ that the phone will ring
(โฮพปิน แดท เดอะ โฟน วิล ริง)
Hopin’ you’ll remember me
(โฮพปิน โยว รีเม๊มเบ่อร์ มี)
Call me
(คอลลํ มี)
You’ve got me screamin’ and a shoutin’, hollerin’ and a poutin’ for your love
(ยู๊ฟ ก็อท มี สครีมมิน แอนด์ อะ เชาดิน , ฮอร์เลอริน แอนด์ อะ poutin ฟอร์ ยุร ลัฝ)
You’ve got me screamin’ and a shoutin’, hollerin’ and a poutin’ for your love
(ยู๊ฟ ก็อท มี สครีมมิน แอนด์ อะ เชาดิน , ฮอร์เลอริน แอนด์ อะ poutin ฟอร์ ยุร ลัฝ)
Every night I sit and wait for your call on the phone
(เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท ไอ ซิท แอนด์ เว้ท ฟอร์ ยุร คอลลํ ออน เดอะ โฟน)
Can’t you see
(แค็นท ยู ซี)
I’m feelin’ just feelin’ all alone
(แอม ฟีลิน จั๊สท ฟีลิน ออล อะโลน)
Call me
(คอลลํ มี)
Why don’t you call me?
(วาย ด้อนท์ ยู คอลลํ มี)
Can’t you see you’re the only guy for me?
(แค็นท ยู ซี ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ กาย ฟอร์ มี)
Even though you broke my heart in two
(อี๊เฝ่น โธ ยู บโรค มาย ฮาร์ท อิน ทู)
Sittin’ ’round the phone
(ซิทดิน ราวนด เดอะ โฟน)
Waitin’ for your call
(เว๊ทดิน ฟอร์ ยุร คอลลํ)
Hopin’ that the phone will ring
(โฮพปิน แดท เดอะ โฟน วิล ริง)
Hopin’ you’ll remember me
(โฮพปิน โยว รีเม๊มเบ่อร์ มี)
Call me
(คอลลํ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Call Me คำอ่านไทย Selena

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น