เนื้อเพลง Party for Two. คำอ่านไทย Shania Twain feat Billy Currington

Whoa!
(โว้ว !)
Huh! Huh!
(ฮู ! ฮู !)
[Aww, Baby]
([ อาวว , เบ๊บี้ ])

I’m having me a party
(แอม แฮฝวิ่ง มี อะ พ๊าร์ที่)
[I don’t think I can come]
([ ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ แคน คัม ])
Uh,uh, this ain’t just any kind of party
(อา , อา , ดิส เอน จั๊สท เอ๊นี่ ไคนด์ อ็อฝ พ๊าร์ที่)
[Nah, I think I’ll stay at home]
([ นาห์ , ไอ ทริ๊งค อิลล สเทย์ แอ็ท โฮม ])
Uh, oh, no It’s gonna be really, really hot
(อา , โอ , โน อิทซ กอนนะ บี ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ ฮอท)
[Startin’ to sound good]
([ สตาร์ดิน ทู ซาวน์ด กู๊ด ])
I’m gonna put you on the spot
(แอม กอนนะ พุท ยู ออน เดอะ สพอท)
[Baby, maybe I should]
([ เบ๊บี้ , เมบี ไอ เชิด ])
Yeah, there’ll be lots of one on one
(เย่ , เดอะเรล บี ล็อท อ็อฝ วัน ออน วัน)
[Guess I could be there]
([ เกสส ซาย เคิด บี แดร์ ])
Come on and join the fun
(คัมมอน แอนด์ จอย เดอะ ฟัน)
[What should I wear?]
([ ว๊อท เชิด ดาย แวร์ ])
I’ll tell you that it..
(อิลล เทลล ยู แดท ดิธ)

[BRIDGE:]
([ บริดจ : ])
It doesn’t matter what you wear
(อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู แวร์)
‘Cause it’s only gonna be
(ค๊อส อิทซ โอ๊นลี่ กอนนะ บี)
you and me there [Whoa!]
(ยู แอนด์ มี แดร์ [ โว้ว ! ])

[CHORUS:]
([ ค๊อรัส : ])
I’m having a party
(แอม แฮฝวิ่ง อะ พ๊าร์ที่)
A party for two
(อะ พ๊าร์ที่ ฟอร์ ทู)
Invitin’ nobody
(Invitin โนบอดี้)
Nobody but you
(โนบอดี้ บั๊ท ยู)

You’ll be sexy in your socks
(โยว บี เซคซิ อิน ยุร ซ๊อค)
[We could polish the floors]
([ วี เคิด โพ๊ลิช เดอะ ฟลอร์ ])
In case that anybody knocks
(อิน เค๊ส แดท เอนอิบอดิ น๊อค)
[Let’s lock all the doors]
([ เล็ท ล๊อค ออล เดอะ ดอร์ ])
Yeah, all the things I’m gonna do
(เย่ , ออล เดอะ ทริง แอม กอนนะ ดู)
[I’m gonna do with you]
([ แอม กอนนะ ดู วิธ ยู ])
I wanna try something new
(ไอ วอนนา ธราย ซัมติง นิว)
[I wanna try it, too]
([ ไอ วอนนา ธราย อิท , ทู ])
I tell you that it…
(ไอ เทลล ยู แดท ดิธ)

[BRIDGE:]
([ บริดจ : ])
[It doesn’t matter]
([ อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ])
uh, uh
(อา , อา)
[What I wear]
([ ว๊อท ไอ แวร์ ])
[‘Cause it’s only gonna be]
([ ค๊อส อิทซ โอ๊นลี่ กอนนะ บี ])
You and me there
(ยู แอนด์ มี แดร์)

[CHORUS:]
([ ค๊อรัส : ])
I’m having a party
(แอม แฮฝวิ่ง อะ พ๊าร์ที่)
A party for two [yeah]
(อะ พ๊าร์ที่ ฟอร์ ทู [ เย่ ])
Ain’t invitin’ nobody
(เอน invitin โนบอดี้)
Nobody but you [yeah]
(โนบอดี้ บั๊ท ยู [ เย่ ])
Yeah, you
(เย่ , ยู)

[BRIDGE 2:]
([ บริดจ 2 : ])

[I’m here] You’re there
([ แอม เฮียร ] ยัวร์ แดร์)
[That’s all] we really need
([ แด้ท ซอร์ ] วี ริแอ็ลลิ นี๊ด)
[We’re gonna] We’re gonna party hearty
([ เวอ กอนนะ ] เวีย กอนนะ พ๊าร์ที่ ฮาทิ)
[Just] Just you and me
([ จั๊สท ] จั๊สท ยู แอนด์ มี)
[Don’t] Don’t think about it now
([ ด้อนท์ ] ด้อนท์ ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ นาว)
[Don’t] Don’t even doubt it now
([ ด้อนท์ ] ด้อนท์ อี๊เฝ่น เดาท ดิธ นาว)
[I’m inviting you to a] party for two
([ แอม อินไฝทิง ยู ทู อะ ] พ๊าร์ที่ ฟอร์ ทู)
[Whoa!]
([ โว้ว ! ])

[GUITAR SOLO]
([ กิทา โซ๊โล่ ])
shake it, shake it
(เช้ค อิท , เช้ค อิท)
[Come on baby!]
([ คัมมอน เบ๊บี้ ! ])

Aww, all the things I’m gonna do
(อาวว , ออล เดอะ ทริง แอม กอนนะ ดู)
[I’m gonna do with you]
([ แอม กอนนะ ดู วิธ ยู ])
I’m gonna try something new with you, boy
(แอม กอนนะ ธราย ซัมติง นิว วิธ ยู , บอย)
[I wanna try that, too]
([ ไอ วอนนา ธราย แดท , ทู ])
I’ll tell you that it..
(อิลล เทลล ยู แดท ดิธ)

[BRIDGE:]
([ บริดจ : ])
It doesn’t matter what you wear
(อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู แวร์)
[‘Cause it’s only gonna be]
([ ค๊อส อิทซ โอ๊นลี่ กอนนะ บี ])
It’s only gonna be you and me
(อิทซ โอ๊นลี่ กอนนะ บี ยู แอนด์ มี)
[Awwwww, yeah]
([ Awwwww , เย่ ])

[backing] I’m havin’ a party
([ แบกคิง ] แอม เฮฝวิน อะ พ๊าร์ที่)
[A little bitty party baby]
([ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิดดี พ๊าร์ที่ เบ๊บี้ ])
[backing] A party for two
([ แบกคิง ] อะ พ๊าร์ที่ ฟอร์ ทู)
It’s just me and you
(อิทซ จั๊สท มี แอนด์ ยู)
[That’s right]
([ แด้ท ไร๊ท ])
[backing] Invitin’ noboby
([ แบกคิง ] Invitin noboby)
I ain’t inviting anybody
(ไอ เอน อินไฝทิง เอนอิบอดิ)
[Nobody baby]
([ โนบอดี้ เบ๊บี้ ])
[backing] nobody but you
([ แบกคิง ] โนบอดี้ บั๊ท ยู)
[Chorus [alternating voices, double lyrics]]
([ ค๊อรัส [ alternatings ว๊อยซ์ , ดั๊บเบิ้ล ลีริค ] ])

Come on, Come on
(คัมมอน , คัมมอน)
[Come on, Come on]
([ คัมมอน , คัมมอน ])
Come on, Come on, Come on
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน)
[Come on, Come on, yeah]
([ คัมมอน , คัมมอน , เย่ ])
Come on, Come on
(คัมมอน , คัมมอน)
[Come on, Come on]
([ คัมมอน , คัมมอน ])
Come on, Come on, Come on
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน)
[Come on, Come on, yeah]
([ คัมมอน , คัมมอน , เย่ ])
[Just you and me there]
([ จั๊สท ยู แอนด์ มี แดร์ ])

That was great!
(แดท วอส เกรท !)
[Let’s do it again!]
([ เล็ท ดู อิท อะเกน ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Party for Two. คำอ่านไทย Shania Twain feat Billy Currington

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น