เนื้อเพลง Tease Me คำอ่านไทย 3T

Written by Taryll Jackson and Gerald B.
(วึ้น บาย Taryll แจคสัน แอนด์ Gerald บี)

We can do it nice and slow…
(วี แคน ดู อิท ไน๊ซ์ แอนด์ สโลว์)

It’s six o’clock
(อิทซ ซิกซ์ โอคล็อก)
It’s getting dark
(อิทซ เกดดดิ้ง ด๊าร์ค)
And we’re all alone
(แอนด์ เวีย ออล อะโลน)
So dim the lights
(โซ ดิม เดอะ ไล๊ท)
Lock the door
(ล๊อค เดอะ ดอร์)
Baby, come one…
(เบ๊บี้ , คัมมอนe)

‘Cause I’ve waited for this moment
(ค๊อส แอฝ เว้ท ฟอร์ ดิส โม๊เม้นท)
For so long
(ฟอร์ โซ ลอง)
I don’t want just anybody
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท จั๊สท เอนอิบอดิ)
Who wants to get it on
(ฮู ว้อนท ทู เก็ท ดิธ ออน)
I don’t think that
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค แดท)
I can hold my feelings
(ไอ แคน โฮลด์ มาย ฟีลอิง)
Back no more
(แบ็ค โน โม)
So baby please stop
(โซ เบ๊บี้ พลีซ สท๊อพ)
Ooh it’s getting hot
(อู้ อิทซ เกดดดิ้ง ฮอท)
Girl you better not
(เกิร์ล ยู เบ๊ทเท่อร์ น็อท)
Why you always wanna tease me
(วาย ยู ออลเว วอนนา ทีส มี)

I don’t wanna waste some time
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวซท ซัม ไทม์)
So bring your body close to mine
(โซ บริง ยุร บ๊อดี้ โคลส ทู ไมน์)
We can do it nice and slow
(วี แคน ดู อิท ไน๊ซ์ แอนด์ สโลว์)
And easy
(แอนด์ อีสอิ)
I don’t wanna waste some time
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวซท ซัม ไทม์)
So baby just let it all unwild
(โซ เบ๊บี้ จั๊สท เล็ท ดิธ ดอร์ unwild)
Girl don’t tease me
(เกิร์ล ด้อนท์ ทีส มี)

Girl it’s time
(เกิร์ล อิทซ ไทม์)
Relax your mind
(รีแหล๊ก ยุร ไมนด์)
Unplug the phone
(อันพลัก เดอะ โฟน)
Come a little closer baby
(คัม อะ ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอร์ เบ๊บี้)
Don’t be afraid
(ด้อนท์ บี อะเฟรด)
Let me show you the way to my love
(เล็ท มี โชว์ ยู เดอะ เวย์ ทู มาย ลัฝ)
Come on
(คัมมอน)

‘Cause I need somebody
(ค๊อส ไอ นี๊ด ซัมบอดี้)
To love me all night long
(ทู ลัฝ มี ออล ไน๊ท ลอง)
I don’t want just anybody
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท จั๊สท เอนอิบอดิ)
Who wants to get it on
(ฮู ว้อนท ทู เก็ท ดิธ ออน)
I don’t think that
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค แดท)
I can hold my feelings anymore
(ไอ แคน โฮลด์ มาย ฟีลอิง แอนนี่มอ)
So baby please stop
(โซ เบ๊บี้ พลีซ สท๊อพ)
Ooh it’s getting hot
(อู้ อิทซ เกดดดิ้ง ฮอท)
Girl you better not
(เกิร์ล ยู เบ๊ทเท่อร์ น็อท)
Why you always wanna tease me
(วาย ยู ออลเว วอนนา ทีส มี)

I don’t wanna waste some time
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวซท ซัม ไทม์)
So bring your body close to mine
(โซ บริง ยุร บ๊อดี้ โคลส ทู ไมน์)
We can do it nice and slow
(วี แคน ดู อิท ไน๊ซ์ แอนด์ สโลว์)
And easy
(แอนด์ อีสอิ)
I don’t wanna waste some time
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวซท ซัม ไทม์)
So baby just let it all unwild
(โซ เบ๊บี้ จั๊สท เล็ท ดิธ ดอร์ unwild)
Girl don’t tease me
(เกิร์ล ด้อนท์ ทีส มี)

Why you wanna tease
(วาย ยู วอนนา ทีส)
Don’t tease me
(ด้อนท์ ทีส มี)
Why you wanna tease
(วาย ยู วอนนา ทีส)
Tease, tease me
(ทีส , ทีส มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tease Me คำอ่านไทย 3T

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น