เนื้อเพลง I’m Still Fly คำอ่านไทย Drake

Yea
(เย)
Alright
(ออลไร๊ท)
Page I hope you don’t mind me just um
(เพจ ไอ โฮพ ยู ด้อนท์ ไมนด์ มี จั๊สท อึม)
Havin a lil fun you know
(เฮฝวิน อะ ลิล ฟัน ยู โนว์)
I know this your joint
(ไอ โนว์ ดิส ยุร จอยนท)
I just always liked this song so I figured
(ไอ จั๊สท ออลเว ลิค ดิส ซ็อง โซ ไอ ฟิ๊กเก้อร)
I may as well go in
(ไอ เมย์ แอส เวลล โก อิน)
Here we go
(เฮียร วี โก)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I’m still fly [Yea] I’m sky high
(แอม สทิลล ฟลาย [ เย ] แอม สกาย ไฮฮ)
And I dare anybody to try and cut my wings [Uh]
(แอนด์ ดาย แดร์ เอนอิบอดิ ทู ธราย แอนด์ คัท มาย วิง [ อา ])
I’m still pullin out the phantom
(แอม สทิลล พลูลิน เอ๊าท เดอะ แฟนทัม)
And these haters can’t stand him [That’s me singin by the way… in case you didint know]
(แอนด์ ฑิส เฮเดอ แค็นท สแทนด์ ฮิม [ แด้ท มี ซิงอิน บาย เดอะ เวย์ อิน เค๊ส ยู didint โนว์ ])
N*gga I’m still doin my thing
(เอ็น *gga แอม สทิลล โดย มาย ทริง)
I’m still fly I’m sky high [Yea some new sh*t… new sh*t I’m on]
(แอม สทิลล ฟลาย แอม สกาย ไฮฮ [ เย ซัม นิว ฌะ *ที นิว ฌะ *ที แอม ออน ])
And I dare anybody to try and cut my wings [I promise I got em]
(แอนด์ ดาย แดร์ เอนอิบอดิ ทู ธราย แอนด์ คัท มาย วิง [ ไอ พรอมอิซ ไอ ก็อท เอ็ม ])
I’m still shuttin coities down [Look] everytime I come around
(แอม สทิลล ชัทดิน coities เดาน [ ลุ๊ค ] เอ๊รี่ไทม์ ไอ คัม อะราวนฺดฺ)
N*gga I’m still doin my thing [Here I go] I’m still…
(เอ็น *gga แอม สทิลล โดย มาย ทริง [ เฮียร ไอ โก ] แอม สทิลล)

Responsible for everything you’re listenin to
(รีสฺพอนสิเบิล ฟอร์ เอ๊วี่ติง ยัวร์ ลิเซินนิน ทู)
I mediocre talent proceed to try and conditon you
(ไอ เม๊ดดิโอเค่อร์ แท๊เล้นท โพรซี๊ด ทู ธราย แอนด์ conditon ยู)
Took over my city and I never asked permission to
(ทุค โอ๊เฝ่อร มาย ซิ๊ที่ แอนด์ ดาย เน๊เฝ่อร์ อาสคฺ เพอมีฌอัน ทู)
Started poppin bottles cause it’s ATL tradition to
(สท๊าร์ท พอพปิน บ๊อทเทิ่ล ค๊อส อิทซ ATL เทร๊ดิชั่น ทู)
Celebrate it by how [?] Soho
(เซ๊เลเบรท อิท บาย ฮาว [ ] Soho)
If there ain’t a elevator in it it’s a no go
(อิ๊ฟ แดร์ เอน ดา เอลอิเฝเทอะ อิน หนิด อิทซ ซา โน โก)
Coldest thing droppin and these b*tches wanna snow blow
(โคลเดส ทริง ดรอพปิน แอนด์ ฑิส บี *tches วอนนา สโนว์ โบลว์)
They just give me head while the haters give me promo
(เด จั๊สท กี๊ฝ มี เฮด ไวล์ เดอะ เฮเดอ กี๊ฝ มี promo)
And man my DJ shoulda won that
(แอนด์ แมน มาย ดีเจ โช๊วดา ว็อน แดท)
Listen and respect man the city owe us one back
(ลิ๊สซึ่น แอนด์ เรสเพ๊คท แมน เดอะ ซิ๊ที่ โอว์ อัซ วัน แบ็ค)
All these old hens keep they minds on one track
(ออล ฑิส โอลด์ เฮ็น คี๊พ เด ไมนด์ ออน วัน แทร็ค)
And me I run Toronto holla at me when you done laps
(แอนด์ มี ไอ รัน Toronto ฮอลละ แอ็ท มี เว็น ยู ดัน แหล๊พ)
Roll around with Neego party with Azuka
(โรลล อะราวนฺดฺ วิธ Neego พ๊าร์ที่ วิธ Azuka)
Shout goes out to Wonder shout goes out Future
(เช๊าท โกซ เอ๊าท ทู วั๊นเด้อร เช๊าท โกซ เอ๊าท ฟิ๊วเช่อร์)
Shout goes out to Teddy motherf*cker I am ready
(เช๊าท โกซ เอ๊าท ทู เท๊ดดี้ motherf*cker ไอ แอ็ม เร๊ดี้)
And whoever got the torch jus can’t seem to hold it steady
(แอนด์ ฮูเอฝเออะ ก็อท เดอะ ท๊อร์ช ยูส แค็นท ซีม ทู โฮลด์ ดิท สเท๊ดี้)
Cause I see the flame flickerin ex girls bickerin
(ค๊อส ไอ ซี เดอะ เฟลม flickerin เอ็คซ เกิร์ล bickerin)
Got these women jockin me from Heart Lake road to [? ]
(ก็อท ฑิส วีมเอิน จอคกิน มี ฟรอม ฮาร์ท เล้ค โร้ด ทู [ ])
I tried to send my n*gga short some syrup out in Michigan
(ไอ ทไร ทู เซ็นด มาย เอ็น *gga ช๊อร์ท ซัม ซีรัพ เอ๊าท อิน Michigan)
But my connect said it’ll take a minute if you’re listenin
(บั๊ท มาย คอนเน็คท เซ็ด อิว เท้ค เก มิ๊หนิท อิ๊ฟ ยัวร์ ลิเซินนิน)
Please start doin you I been doin me
(พลีซ สท๊าร์ท โดย ยู ไอ บีน โดย มี)
And I’m a staple In my city you can never ruin me
(แอนด์ แอม มา staple อิน มาย ซิ๊ที่ ยู แคน เน๊เฝ่อร์ รูอิน มี)
Rappers are emotinal critics be reviewin me
(แรพเพอ แซร์ emotinal คริ๊ทิค บี reviewin มี)
But I got love for everybody even if you’re suin me
(บั๊ท ไอ ก็อท ลัฝ ฟอร์ เอวี่บอดี้ อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ยัวร์ suin มี)
My brother P Ray knows we f*ck with the same hoes
(มาย บร๊าเท่อรํ พี เรย์ โนว์ วี เอฟ *ck วิธ เดอะ เซม โฮ)
Plus he taught me how to spot a officer in plain clothes
(พลัส ฮี ทอท มี ฮาว ทู สพอท ดา อ็อฟฟิสเซอะ อิน เพลน คโลฑ)
Starin at you p*ssy n*ggas all I see is rainbows
(สตาร์ริน แอ็ท ยู พี *ssy เอ็น *ggas ซอร์ ไอ ซี อีส เรนโบว์)
Hoppin on a jet to every single little wayne show
(โฮ๊พปิน ออน อะ เจ๊ต ทู เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล ลิ๊ทเทิ่ล เวยอิน โชว์)
Me and little jazzy please do not harass me jus holla if you got me
(มี แอนด์ ลิ๊ทเทิ่ล แจสสิ พลีซ ดู น็อท ฮาราสส มี ยูส ฮอลละ อิ๊ฟ ยู ก็อท มี)
And f*ck you if you had me Shout goes out to Brian E
(แอนด์ เอฟ *ck ยู อิ๊ฟ ยู แฮ็ด มี เช๊าท โกซ เอ๊าท ทู ไบรเอน อี)
Shout out to photo Will shout out to Oliver and 40 man you know the deal
(เช๊าท เอ๊าท ทู โฟโท วิล เช๊าท เอ๊าท ทู Oliver แอนด์ 40 แมน ยู โนว์ เดอะ ดีล)
Shout out to Mayhem shout out to P plus The names I mention are crucial
(เช๊าท เอ๊าท ทู เมเฮ็ม เช๊าท เอ๊าท ทู พี พลัส เดอะ เนม ซาย เม๊นชั่น อาร์ ครู๊เชี่ยล)
You’re gonna need us And life is good everything is just fine
(ยัวร์ กอนนะ นี๊ด อัซ แซน ไล๊ฟ อีส กู๊ด เอ๊วี่ติง อีส จั๊สท ไฟน)
I am so sure of my rhymes I could sacrifice a line like
(ไอ แอ็ม โซ ชัวร์ อ็อฝ มาย ไรม ซาย เคิด แซ๊คริไฟซ์ อะ ไลน์ ไล๊ค)
[mumbles]
([ มันเบอ ])
Yea Haha I swear I really f*ckin does it I have these n*ggas trippin no luggage I’m still
(เย ฮาฮา ไอ สแวร์ ไอ ริแอ็ลลิ เอฟ *ckin โด ซิท ไอ แฮ็ฝ ฑิส เอ็น *ggas ทริพพิน โน ลั๊กเกจ แอม สทิลล)

I’m still fly I’m sky high
(แอม สทิลล ฟลาย แอม สกาย ไฮฮ)
And I dare anybody to try and cut my wings
(แอนด์ ดาย แดร์ เอนอิบอดิ ทู ธราย แอนด์ คัท มาย วิง)
I’m still pullin out the phantom
(แอม สทิลล พลูลิน เอ๊าท เดอะ แฟนทัม)
And these haters can’t stand him
(แอนด์ ฑิส เฮเดอ แค็นท สแทนด์ ฮิม)
N*gga I’m still doin my thing
(เอ็น *gga แอม สทิลล โดย มาย ทริง)
I’m still fly I’m sky high [Yea]
(แอม สทิลล ฟลาย แอม สกาย ไฮฮ [ เย ])
And I dare anybody to try and cut my wings
(แอนด์ ดาย แดร์ เอนอิบอดิ ทู ธราย แอนด์ คัท มาย วิง)
I’m still shuttin cities down everytime I come around
(แอม สทิลล ชัทดิน ซิดีสฺ เดาน เอ๊รี่ไทม์ ไอ คัม อะราวนฺดฺ)
N*gga I’m still doin my thing I’m still…
(เอ็น *gga แอม สทิลล โดย มาย ทริง แอม สทิลล)

I’m still…
(แอม สทิลล)
Drizzys home baby
(Drizzys โฮม เบ๊บี้)
Neego jus came to scoop me from the airport like 3 hours ago
(Neego ยูส เคม ทู ซคูพ มี ฟรอม ดิ แอร์พอร์ท ไล๊ค 3 เอาเอ้อร์ อะโก)
I still got my hotel slippers on and sh*t
(ไอ สทิลล ก็อท มาย โฮเท็ล ซลีพเพอะ ออน แอนด์ ฌะ *ที)
So you know I’m ready though
(โซ ยู โนว์ แอม เร๊ดี้ โธ)

You know octobers very own we got the real-life entorauge
(ยู โนว์ อ็อคโทเบอะ เฝ๊รี่ โอว์น วี ก็อท เดอะ เรียล ไล๊ฟ entorauge)
It’s like Me, Freeko Suave, Oliviated Perisian Gangsta, 40-40, John B
(อิทซ ไล๊ค มี , Freeko ซวอฝ , Oliviated Perisian แก๊งซดา , 40 40 , จอน บี)
You know what it is man Lebanon Dons in this b*tch
(ยู โนว์ ว๊อท ดิธ อีส แมน เลบานอน ด็อน ซิน ดิส บี *tch)
You already Yeah You can tell I’m at the point where I’m on a ride
(ยู ออลเร๊ดี้ เย่ ยู แคน เทลล แอม แอ็ท เดอะ พ๊อยท์ แวร์ แอม ออน อะ ไรด์)
I really don’t give a f*ck rite now I’ll tell you that much baby
(ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ไรท นาว อิลล เทลล ยู แดท มัช เบ๊บี้)
Huh? Here I go baby! Here I go!
(ฮู เฮียร ไอ โก เบ๊บี้ ! เฮียร ไอ โก !)
It’s not that I’m an asshole I just live behind a tint I don’t see you
(อิทซ น็อท แดท แอม แอน แอสโฮล ไอ จั๊สท ไล้ฝ บีฮายน์ อะ ทินท ไอ ด้อนท์ ซี ยู)
The tints provided by Mosely Tribe by the way shout out to Mosely Tribe
(เดอะ ทินท โพรไฝด บาย Mosely ไทร๊บ์ บาย เดอะ เวย์ เช๊าท เอ๊าท ทู Mosely ไทร๊บ์)
Shout out to Ransom M Jeezy I see you boy
(เช๊าท เอ๊าท ทู แร๊นซั่ม เอ็ม จีซี่ ไอ ซี ยู บอย)
Yeah Should I stop? Here I go!
(เย่ เชิด ดาย สท๊อพ เฮียร ไอ โก !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Still Fly คำอ่านไทย Drake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น