เนื้อเพลง Hope คำอ่านไทย R.E.M.

You want to go out friday
(ยู ว้อนท ทู โก เอ๊าท ฟไรดิ)
And you want to go forever.
(แอนด์ ยู ว้อนท ทู โก ฟอเร๊เฝ่อร)
You know that it sounds childish
(ยู โนว์ แดท ดิธ ซาวน์ด ไชลดิฌ)
That you’ve dreamt of alligators.
(แดท ยู๊ฟ ดเร็มท อ็อฝ แอลลิเกเทอะ)
You hope that we are with you
(ยู โฮพ แดท วี อาร์ วิธ ยู)
And you hope you’re recognized
(แอนด์ ยู โฮพ ยัวร์ เร๊คคอกไน๊ซ์)
You want to go forever
(ยู ว้อนท ทู โก ฟอเร๊เฝ่อร)
You see it in my eyes.
(ยู ซี อิท อิน มาย อาย)
I’m lost in the confusion
(แอม ล็อซท อิน เดอะ ค็อนฟยูฉัน)
And it doesn’t seem to matter
(แอนด์ ดิท ดัสอินท ซีม ทู แม๊ทเท่อร์)
You really can’t believe it
(ยู ริแอ็ลลิ แค็นท บีลี๊ฝ อิท)
And you hope it’s getting better.
(แอนด์ ยู โฮพ อิทซ เกดดดิ้ง เบ๊ทเท่อร์)

You want to trust the doctors
(ยู ว้อนท ทู ทรัสท เดอะ ด๊อคเท่อร์)
Their procedure is the best
(แดร์ โพซิ๊เดอร์ อีส เดอะ เบ๊สท์)
But the last try was a failure
(บั๊ท เดอะ ล๊าสท ธราย วอส ซา เฟลเยอะ)
And the intern was a mess.
(แอนด์ ดิ อีนเทิน วอส ซา เมซ)
And they did the same to Matthew
(แอนด์ เด ดิด เดอะ เซม ทู มิตทิว)
And he bled ’til Sunday night
(แอนด์ ฮี บเล็ด ทิล ซันดิ ไน๊ท)
They’re saying don’t be frightened
(เดรว เซอิง ด้อนท์ บี ไฟท์อึน)
But you’re weakened by the sight of it
(บั๊ท ยัวร์ วีคเอ็น บาย เดอะ ไซ๊ท อ็อฝ อิท)
You lock into a pattern
(ยู ล๊อค อิ๊นทู อะ แพ๊ทเทอร์น)
And you know that it’s the last ditch
(แอนด์ ยู โนว์ แดท อิทซ เดอะ ล๊าสท ดิช)
You’re trying to see through it
(ยัวร์ ทไรอิง ทู ซี ทรู อิท)
And it doesn’t make sense
(แอนด์ ดิท ดัสอินท เม้ค เซ้นส)
But they’re saying don’t be frightened
(บั๊ท เดรว เซอิง ด้อนท์ บี ไฟท์อึน)
And they’re killing alligators
(แอนด์ เดรว คีลลิง แอลลิเกเทอะ)
And they’re hog tied
(แอนด์ เดรว ฮ็อก ไท)
And accepting of the struggle
(แอนด์ เอ๊กเชปติ้ง อ็อฝ เดอะ สทรั๊กเกิ้ล)

You want to trust religion
(ยู ว้อนท ทู ทรัสท รีลิ๊เจี้ยน)
And you know it’s allegory
(แอนด์ ยู โนว์ อิทซ แอลลิโกริ)
But the people who are followers
(บั๊ท เดอะ พี๊เพิ่ล ฮู อาร์ ฟอลโละเออะ)
Have written their own stroy
(แฮ็ฝ วึ้น แดร์ โอว์น stroy)
So you look up to the heavens
(โซ ยู ลุ๊ค อั๊พ ทู เดอะ เฮ๊ฝเฝ่น)
And youhope that it’s a spaceship
(แอนด์ youhope แดท อิทซ ซา สเปรสชิพ)
And it’s something from your childhood
(แอนด์ อิทซ ซัมติง ฟรอม ยุร ไชลดฮุด)
You’re thining don’t be frightened
(ยัวร์ thinings ด้อนท์ บี ไฟท์อึน)

You want to climb the ladder
(ยู ว้อนท ทู ไคลบ์ เดอะ แล๊ดเด้อร์)
You want to see forever
(ยู ว้อนท ทู ซี ฟอเร๊เฝ่อร)
You want to go out friday
(ยู ว้อนท ทู โก เอ๊าท ฟไรดิ)
And you want to go forever.
(แอนด์ ยู ว้อนท ทู โก ฟอเร๊เฝ่อร)
And you want to cross your dna
(แอนด์ ยู ว้อนท ทู ครอสสํ ยุร dna)
To cross your dna with something reptile.
(ทู ครอสสํ ยุร dna วิธ ซัมติง เร็พไทล์)
And you’re questioning the sceinces
(แอนด์ ยัวร์ เควสชันนิง เดอะ sceinces)
And questioning religion
(แอนด์ เควสชันนิง รีลิ๊เจี้ยน)
You’re looking like an idiot
(ยัวร์ ลุคอิง ไล๊ค แอน อี๊เดียท)
And you no longer care.
(แอนด์ ยู โน ลองเงอ แคร์)
And you want to bridge the schism,
(แอนด์ ยู ว้อนท ทู บริดจ เดอะ schism ,)
A built-in mechanism to protect you.
(อะ บิลท อิน เมคอะนิสม ทู โพรเท๊คท ยู)
And you’re looking for salvation
(แอนด์ ยัวร์ ลุคอิง ฟอร์ แซ็ลเฝฌัน)
And you’re looking for deliverance
(แอนด์ ยัวร์ ลุคอิง ฟอร์ ดิลีฝเออะแร็นซ)
You’re looking like an idiot
(ยัวร์ ลุคอิง ไล๊ค แอน อี๊เดียท)
And you no longer care.
(แอนด์ ยู โน ลองเงอ แคร์)
You want to climb the ladder
(ยู ว้อนท ทู ไคลบ์ เดอะ แล๊ดเด้อร์)
You want to see forever.
(ยู ว้อนท ทู ซี ฟอเร๊เฝ่อร)
You want to go out friday
(ยู ว้อนท ทู โก เอ๊าท ฟไรดิ)
You want to go forever.
(ยู ว้อนท ทู โก ฟอเร๊เฝ่อร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hope คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น