เนื้อเพลง Streets of Fire คำอ่านไทย The New Pornographers

Come on, come out of the rain. You’re not oppressed you’re just too learned. I took the book, I looked the page – your sabbatical was burning.
(คัมมอน , คัม เอ๊าท อ็อฝ เดอะ เรน ยัวร์ น็อท อ็อพเรซ ยัวร์ จั๊สท ทู เลิร์น ดาย ทุค เดอะ บุ๊ค , ไอ ลุ๊ค เดอะ เพจ ยุร sabbatical วอส เบรินนิง)

Sweet sweet sweet sweet fire in the street, let’s sully every stage. Lick my lips, twist my hips, but Contessa….I already did.
(สวี้ท สวี้ท สวี้ท สวี้ท ไฟเออะร อิน เดอะ สทรีท , เล็ท ซัลลิ เอ๊เฝอร์รี่ สเท๊จ ลิค มาย ลิพ , ทวิสท มาย ฮิพ , บั๊ท Contessa ไอ ออลเร๊ดี้ ดิด)

Some things work but me I choose to lose my skin in the dirt. This whiskey priest he burned the church to keep his girls alive.
(ซัม ทริง เวิ๊ร์ค บั๊ท มี ไอ ชู๊ส ทู ลู้ส มาย สกิน อิน เดอะ เดิร์ท ดิส ฮวีซคิ พรีซท ฮี เบิร์น เดอะ เชิร์ช ทู คี๊พ ฮิส เกิร์ล อะไล๊ฝ)

Sweet sweet sweet sweet fire in the street, let’s sully every stage we meet. Lick my lips, twist my hips, but Contessa…..I already did.
(สวี้ท สวี้ท สวี้ท สวี้ท ไฟเออะร อิน เดอะ สทรีท , เล็ท ซัลลิ เอ๊เฝอร์รี่ สเท๊จ วี มี๊ท ลิค มาย ลิพ , ทวิสท มาย ฮิพ , บั๊ท Contessa ไอ ออลเร๊ดี้ ดิด)

Sweet sweet sweet sweet fire in the street
(สวี้ท สวี้ท สวี้ท สวี้ท ไฟเออะร อิน เดอะ สทรีท)
Sweet sweet sweet sweet fire in the street
(สวี้ท สวี้ท สวี้ท สวี้ท ไฟเออะร อิน เดอะ สทรีท)
Sweet sweet sweet sweet fire in the street
(สวี้ท สวี้ท สวี้ท สวี้ท ไฟเออะร อิน เดอะ สทรีท)
Sweet sweet sweet sweet fire in the street
(สวี้ท สวี้ท สวี้ท สวี้ท ไฟเออะร อิน เดอะ สทรีท)
[Refrain til it fades out]
([ ริฟเรน ทิล อิท เฟด เอ๊าท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Streets of Fire คำอ่านไทย The New Pornographers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น