เนื้อเพลง Click Click Click คำอ่านไทย New Kids on The Block

[Spoken: Ugh, Yeah, Come on Baby]
([ ซโพเค็น : อะ , เย่ , คัมมอน เบ๊บี้ ])
[Ohhhhhhhhhhhhhhhhhh Ohhhh]
([ Ohhhhhhhhhhhhhhhhhh โอ้ ])

I am patiently awaiting on you to get dressed [dressed girl][Yeah]
(ไอ แอ็ม เพเฌ็นทลิ อะเวย์ดิ้ง ออน ยู ทู เก็ท เดรส [ เดรส เกิร์ล ] [ เย่ ])
I’m gonna sit here, [sit here] while you put your face on,
(แอม กอนนะ ซิท เฮียร , [ ซิท เฮียร ] ไวล์ ยู พุท ยุร เฟซ ออน ,)
Playing with your makeup [Oh][Oh oh]
(พเลนิ่ง วิธ ยุร เมคกั๊พ [ โอ ] [ โอ โอ ])
Damn you Look so good it hurt’s me, [hurt’s me]
(แดมนํ ยู ลุ๊ค โซ กู๊ด ดิท เฮิร์ท มี , [ เฮิร์ท มี ])
The design of your body is perfect [Ooooh] [Ooooh] Yeah
(เดอะ ดีไซนํ อ็อฝ ยุร บ๊อดี้ อีส เพ๊อร์เฟ็คท [ อู้ ] [ อู้ ] เย่)
I don’t deserve you girl
(ไอ ด้อนท์ ดิเสิฝ ยู เกิร์ล)

And I’m like stop [stop]
(แอนด์ แอม ไล๊ค สท๊อพ [ สท๊อพ ])
Let me take a mental shot of this moment [moment]Yeah
(เล็ท มี เท้ค เก เม๊นท่อล ฌ็อท อ็อฝ ดิส โม๊เม้นท [ โม๊เม้นท ] เย่)
Oooh baby drop[drop] everything ya doing right now and just hold it
(อู้ เบ๊บี้ ดรอพ [ ดรอพ ] เอ๊วี่ติง ยา ดูอิง ไร๊ท นาว แอนด์ จั๊สท โฮลด์ ดิท)
[Hold it]
([ โฮลด์ ดิท ])

Click Click Click
(คลิ๊ก คลิ๊ก คลิ๊ก)

Pose for Me, Pose for Me, come on and Pose for me, Pose for me
(โพส ฟอร์ มี , โพส ฟอร์ มี , คัมมอน แอนด์ โพส ฟอร์ มี , โพส ฟอร์ มี)
My camera loves you
(มาย แค๊เมร่า ลัฝ ยู)

You are fashion
(ยู อาร์ แฟ๊ชั่น)
The latest style on the scene girl I meant it [ mean it] Yeah
(เดอะ เลทเอ็ซท สไทล์ ออน เดอะ ซีน เกิร์ล ไอ เม็นท ดิธ [ มีน หนิด ] เย่)
I am the actor[ the actor]
(ไอ แอ็ม ดิ แอคเทอะ [ ดิ แอคเทอะ ])
Loosing the cool in my knees
(ลูสซิง เดอะ คูล อิน มาย นี)
And I’m feening [feening for you]
(แอนด์ แอม feenings [ feenings ฟอร์ ยู ])
And girl every time I click I go crazy[crazy]
(แอนด์ เกิร์ล เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ คลิ๊ก ไอ โก คเรสิ [ คเรสิ ])
You kept the lens in my camera safe
(ยู เค็พท เดอะ เล็นส ซิน มาย แค๊เมร่า เซฟ)
[Give me your love]
([ กี๊ฝ มี ยุร ลัฝ ])
Oh Oh Oh oh [Oh Oh Oh Oh] Yeah I don’t deserve you girl
(โอ โอ โอ โอ [ โอ โอ โอ โอ ] เย่ ไอ ด้อนท์ ดิเสิฝ ยู เกิร์ล)

And I’m like stop [stop]
(แอนด์ แอม ไล๊ค สท๊อพ [ สท๊อพ ])
Let me take a mental shot of this moment [moment][Yeah]
(เล็ท มี เท้ค เก เม๊นท่อล ฌ็อท อ็อฝ ดิส โม๊เม้นท [ โม๊เม้นท ] [ เย่ ])
[Take a mental shot]
([ เท้ค เก เม๊นท่อล ฌ็อท ])
Oooh baby drop[drop] everything ya doing right now and just hold it
(อู้ เบ๊บี้ ดรอพ [ ดรอพ ] เอ๊วี่ติง ยา ดูอิง ไร๊ท นาว แอนด์ จั๊สท โฮลด์ ดิท)
[Hold it]
([ โฮลด์ ดิท ])
[Hold it for me]
([ โฮลด์ ดิท ฟอร์ มี ])

Click Click Click
(คลิ๊ก คลิ๊ก คลิ๊ก)

Pose for Me, Pose for Me, come on and Pose for me, Pose for me
(โพส ฟอร์ มี , โพส ฟอร์ มี , คัมมอน แอนด์ โพส ฟอร์ มี , โพส ฟอร์ มี)
My camera loves you girl
(มาย แค๊เมร่า ลัฝ ยู เกิร์ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Click Click Click คำอ่านไทย New Kids on The Block

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น