เนื้อเพลง Perry Mason คำอ่านไทย Ozzy Osbourne

On His Way To Dinner
(ออน ฮิส เวย์ ทู ดินเน่อร์)
When It Took Him By Surprise
(เว็น หนิด ทุค ฮิม บาย เซอร์ไพร๊ส)
And With One Pull Of The Trigger
(แอนด์ วิธ วัน พูลล อ็อฝ เดอะ ทริ๊กเก้อร์)
He Would Vanish Overnight
(ฮี เวิด แฝ๊หนิช โอเฝ่อร์ไน๊ท)
Dancing By The Roadside
(แด็นซิง บาย เดอะ โร๊ดไซด์)
Holding On For Dear Life
(โฮลดิง ออน ฟอร์ เดียร์ ไล๊ฟ)
Then A Gun From Out Of Nowhere
(เด็น อะ กัน ฟรอม เอ๊าท อ็อฝ โนแวร์)
Made A Widow Of His Wife
(เมด อะ วิดโด้ว อ็อฝ ฮิส ไว๊ฟ)

I Don’t Mind
(ไอ ด้อนท์ ไมนด์)
Single File Down The Runway
(ซิ๊งเกิ้ล ไฟล์ เดาน เดอะ รันเวย์)
Feelin’ Fine
(ฟีลิน ไฟน)
And I’ll See You My Friend
(แอนด์ อิลล ซี ยู มาย เฟรน)
Over And Over Again
(โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร อะเกน)

Who Can We Get On The Case?
(ฮู แคน วี เก็ท ออน เดอะ เค๊ส)
We Need Perry Mason
(วี นี๊ด เพอรี่ เมสั่น)
Someone To Put You In Place
(ซัมวัน ทู พุท ยู อิน เพลส)
Calling Perry Mason Again, Again
(คอลลิง เพอรี่ เมสั่น อะเกน , อะเกน)

Riding Painted Horses
(ไรดอิง เพ้นท ฮอร์ส)
Oh The Kids They Love It So
(โอ เดอะ คิด เด ลัฝ อิท โซ)
You Can See It On Their Faces
(ยู แคน ซี อิท ออน แดร์ เฟซ)
How They Love The Wind To Blow
(ฮาว เด ลัฝ เดอะ วินด ทู โบลว์)
Minding My Own Business
(มายดิง มาย โอว์น บีสเน็ซ)
Like My Mama Always Said
(ไล๊ค มาย มามะ ออลเว เซ็ด)
But If I Don’t Try To Help ‘Em
(บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ ธราย ทู เฮ้ลพ เอ็ม)
They Could Wind Up On The Front Page
(เด เคิด วินด อั๊พ ออน เดอะ ฟร๊อนท เพจ)

I Don’t Mind
(ไอ ด้อนท์ ไมนด์)
Draw The Line, Then Draw Me An Arrow
(ดรอว์ เดอะ ไลน์ , เด็น ดรอว์ มี แอน แอ๊โร่)
Feelin’ Fine
(ฟีลิน ไฟน)
And I’ll See You My Friend
(แอนด์ อิลล ซี ยู มาย เฟรน)
Over And Over Again
(โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร อะเกน)

Who Can We Get On The Case?

(ฮู แคน วี เก็ท ออน เดอะ เค๊ส)
We Need Perry Mason
(วี นี๊ด เพอรี่ เมสั่น)
Someone To Put You In Place
(ซัมวัน ทู พุท ยู อิน เพลส)
Calling Perry Mason Again, Again
(คอลลิง เพอรี่ เมสั่น อะเกน , อะเกน)

Wake Me When It’s Over
(เว้ค มี เว็น อิทซ โอ๊เฝ่อร)
Tell Me It’s All Right
(เทลล มี อิทซ ซอร์ ไร๊ท)
Just Keep On Talking Baby
(จั๊สท คี๊พ ออน ทอคอิง เบ๊บี้)
I’ve Been Doing This All Night
(แอฝ บีน ดูอิง ดิส ซอร์ ไน๊ท)
How Much Did You Give Me
(ฮาว มัช ดิด ยู กี๊ฝ มี)
Tell Me It’ll Be All Right
(เทลล มี อิว บี ออล ไร๊ท)

Who Can We Get On The Case?
(ฮู แคน วี เก็ท ออน เดอะ เค๊ส)
We Need Perry Mason
(วี นี๊ด เพอรี่ เมสั่น)
Someone To Put You In Place
(ซัมวัน ทู พุท ยู อิน เพลส)
Calling Perry Mason Again
(คอลลิง เพอรี่ เมสั่น อะเกน)
Again Again Again Again
(อะเกน อะเกน อะเกน อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Perry Mason คำอ่านไทย Ozzy Osbourne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น