เนื้อเพลง One More Night (Part Two Fo The Osla Suite Trilogy) คำอ่านไทย Sarah Connor

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
One touch that was all it took
(วัน ทั๊ช แดท วอส ซอร์ อิท ทุค)
And I was hypnotized
(แอนด์ ดาย วอส ฮีพโนะไทส)
One look that was just enough
(วัน ลุ๊ค แดท วอส จั๊สท อีน๊าฟ)
To loose myself inside of you
(ทู ลู้ส ไมเซลฟ อิ๊นไซด์ อ็อฝ ยู)

I wish I could stop the time
(ไอ วิ๊ช ไอ เคิด สท๊อพ เดอะ ไทม์)
To love you day and night
(ทู ลัฝ ยู เดย์ แอนด์ ไน๊ท)
That one night was just too short
(แดท วัน ไน๊ท วอส จั๊สท ทู ช๊อร์ท)
I wanna do it one more time
(ไอ วอนนา ดู อิท วัน โม ไทม์)

[Bridge]
([ บริดจ ])
I know you’re with someone else
(ไอ โนว์ ยัวร์ วิธ ซัมวัน เอ๊ลส)
I knew it was a one night stand
(ไอ นยู อิท วอส ซา วัน ไน๊ท สแทนด์)
But never the less
(บั๊ท เน๊เฝ่อร์ เดอะ เลซ)
Without the stress
(วิธเอ๊าท เดอะ สเทรสส)
Let’s do it once again
(เล็ท ดู อิท วั๊นซ อะเกน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I wish I could turn back the time
(ไอ วิ๊ช ไอ เคิด เทิร์น แบ็ค เดอะ ไทม์)
Lay your body next to mine
(เลย์ ยุร บ๊อดี้ เน๊กซท ทู ไมน์)
Love you for the second time
(ลัฝ ยู ฟอร์ เดอะ เซ๊คคั่น ไทม์)
One more night with you
(วัน โม ไน๊ท วิธ ยู)
I wish I could just stop the time
(ไอ วิ๊ช ไอ เคิด จั๊สท สท๊อพ เดอะ ไทม์)
Play the b*tton, press rewind
(เพลย์ เดอะ บี *tton , เพรส รีไวนด์)
Love you for the second time
(ลัฝ ยู ฟอร์ เดอะ เซ๊คคั่น ไทม์)
One more night
(วัน โม ไน๊ท)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
It’s just like we’ve met before
(อิทซ จั๊สท ไล๊ค หวีบ เม็ท บีฟอร์)
It feels like deja vu
(อิท ฟีล ไล๊ค เดชา vu)
I’m longing real bad for you
(แอม ลองอิง เรียล แบ้ด ฟอร์ ยู)
I’ll pay the price to be your fool
(อิลล เพย์ เดอะ ไพร๊ซ์ ทู บี ยุร ฟูล)

And sell my soul for what you like
(แอนด์ เซลล์ มาย โซล ฟอร์ ว๊อท ยู ไล๊ค)
And trade it in for one more night
(แอนด์ เทรด อิท อิน ฟอร์ วัน โม ไน๊ท)
Because one night is way too short
(บิคอส วัน ไน๊ท อีส เวย์ ทู ช๊อร์ท)
I want some more
(ไอ ว้อนท ซัม โม)
And that’s for sure
(แอนด์ แด้ท ฟอร์ ชัวร์)

[Bridge]
([ บริดจ ])
I know you’re with someone else
(ไอ โนว์ ยัวร์ วิธ ซัมวัน เอ๊ลส)
I know that it was a one night stand
(ไอ โนว์ แดท ดิธ วอส ซา วัน ไน๊ท สแทนด์)
But never the less
(บั๊ท เน๊เฝ่อร์ เดอะ เลซ)
Without the stress
(วิธเอ๊าท เดอะ สเทรสส)
Let’s do it once again
(เล็ท ดู อิท วั๊นซ อะเกน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I wish I could turn back the time
(ไอ วิ๊ช ไอ เคิด เทิร์น แบ็ค เดอะ ไทม์)
Lay your body next to mine
(เลย์ ยุร บ๊อดี้ เน๊กซท ทู ไมน์)
Love you for the second time
(ลัฝ ยู ฟอร์ เดอะ เซ๊คคั่น ไทม์)
One more night with you
(วัน โม ไน๊ท วิธ ยู)
I wish I could just stop the time
(ไอ วิ๊ช ไอ เคิด จั๊สท สท๊อพ เดอะ ไทม์)
Play the b*tton, press rewind
(เพลย์ เดอะ บี *tton , เพรส รีไวนด์)
Love you for the second time
(ลัฝ ยู ฟอร์ เดอะ เซ๊คคั่น ไทม์)
One more night
(วัน โม ไน๊ท)

[C-part]
([ ซี พาร์ท ])
One touch
(วัน ทั๊ช)
One night
(วัน ไน๊ท)
That special part of mine
(แดท สเพ๊เชี่ยล พาร์ท อ็อฝ ไมน์)
One love is alright
(วัน ลัฝ อีส ออลไร๊ท)
One more night
(วัน โม ไน๊ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I wish I could turn back the time
(ไอ วิ๊ช ไอ เคิด เทิร์น แบ็ค เดอะ ไทม์)
Lay your body next to mine
(เลย์ ยุร บ๊อดี้ เน๊กซท ทู ไมน์)
Love you for the second time
(ลัฝ ยู ฟอร์ เดอะ เซ๊คคั่น ไทม์)
One more night with you
(วัน โม ไน๊ท วิธ ยู)
I wish I could just stop the time
(ไอ วิ๊ช ไอ เคิด จั๊สท สท๊อพ เดอะ ไทม์)
Play the b*tton, press rewind
(เพลย์ เดอะ บี *tton , เพรส รีไวนด์)
Love you for the second time
(ลัฝ ยู ฟอร์ เดอะ เซ๊คคั่น ไทม์)
One more night
(วัน โม ไน๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One More Night (Part Two Fo The Osla Suite Trilogy) คำอ่านไทย Sarah Connor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น