เนื้อเพลง Money To Burn คำอ่านไทย Richard Ashcroft

Oh I got money to burn
(โอ ไอ ก็อท มั๊นนี่ ทู เบิร์น)
I want to burn it on you
(ไอ ว้อนท ทู เบิร์น หนิด ออน ยู)
Come on yeah yeah
(คัมมอน เย่ เย่)
I’ve got one short life
(แอฝ ก็อท วัน ช๊อร์ท ไล๊ฟ)
I want to spend it on you
(ไอ ว้อนท ทู สเพ็นด ดิท ออน ยู)

You light my fire
(ยู ไล๊ท มาย ไฟเออะร)
I want to burn all night
(ไอ ว้อนท ทู เบิร์น ออล ไน๊ท)
I want to burn on through
(ไอ ว้อนท ทู เบิร์น ออน ทรู)
Aww yeah yeah I got one short life
(อาวว เย่ เย่ ไอ ก็อท วัน ช๊อร์ท ไล๊ฟ)
I want to spend it on you
(ไอ ว้อนท ทู สเพ็นด ดิท ออน ยู)

Baby, You’re my sweet saviour
(เบ๊บี้ , ยัวร์ มาย สวี้ท เซฝเยอะ)
You’re my one adventure
(ยัวร์ มาย วัน แอดเฝ๊นเจ้อร์)
You’re my one and only gift
(ยัวร์ มาย วัน แอนด์ โอ๊นลี่ กิฟท)
I’ve got From above
(แอฝ ก็อท ฟรอม อะโบ๊ฝ)
From above
(ฟรอม อะโบ๊ฝ)

Oh we got one last dance
(โอ วี ก็อท วัน ล๊าสท แด๊นซ์)
I want to dance with you
(ไอ ว้อนท ทู แด๊นซ์ วิธ ยู)
Come on now now
(คัมมอน นาว นาว)
We got one last supper gonna eat with you
(วี ก็อท วัน ล๊าสท ซัพเพอะ กอนนะ อี๊ท วิธ ยู)
Aww yeah yeah
(อาวว เย่ เย่)
We got one last I want to get high too
(วี ก็อท วัน ล๊าสท ไอ ว้อนท ทู เก็ท ไฮฮ ทู)
Come on now now I got one short life
(คัมมอน นาว นาว ไอ ก็อท วัน ช๊อร์ท ไล๊ฟ)
I want to spend it with you
(ไอ ว้อนท ทู สเพ็นด ดิท วิธ ยู)

Oh I got money to burn
(โอ ไอ ก็อท มั๊นนี่ ทู เบิร์น)
I want to burn it on you
(ไอ ว้อนท ทู เบิร์น หนิด ออน ยู)
You light my fire
(ยู ไล๊ท มาย ไฟเออะร)
I want to burn all night
(ไอ ว้อนท ทู เบิร์น ออล ไน๊ท)
I want to burn on through
(ไอ ว้อนท ทู เบิร์น ออน ทรู)

Come on now train
(คัมมอน นาว เทรน)
Your gonna take me away from my rotten shame
(ยุร กอนนะ เท้ค มี อะเวย์ ฟรอม มาย รอตอึน เชม)
Learn how to love
(เลิร์น ฮาว ทู ลัฝ)
I gotta learn how to live
(ไอ กอททะ เลิร์น ฮาว ทู ไล้ฝ)
I’ve gotta learn how to give come on
(แอฝ กอททะ เลิร์น ฮาว ทู กี๊ฝ คัมมอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Money To Burn คำอ่านไทย Richard Ashcroft

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น