เนื้อเพลง California Vacation คำอ่านไทย Snoop Dogg

The Game
(เดอะ เกม)

Get a blunt, roll the weed, light it up
(เก็ท ดา บลันท , โรลล เดอะ วี , ไล๊ท ดิธ อั๊พ)
N*gga sippin on gin n juice, fill up ya cups n*gga
(เอ็น *gga ซิบปิ่น ออน จิน เอ็น จู้ยซ , ฟิลล อั๊พ ยา คัพ เอ็น *gga)
The west-coast is back crackin like its 94′
(เดอะ เว๊สท โค้สท อีส แบ็ค แครกคิน ไล๊ค อิทซ 94)
So b*tch get on ur knees and gimme head like its 94′
(โซ บี *tch เก็ท ออน ur นี แซน กีมมิ เฮด ไล๊ค อิทซ 94)
And dont come up for air till the beat drop
(แอนด์ ด้อนท์ คัม อั๊พ ฟอร์ แอร์ ทิลล์ เดอะ บีท ดรอพ)
Im the doctors advocate call it a sneak peak at the mutha f*ckin detox
(แอม เดอะ ด๊อคเท่อร์ แอ๊ดโฝเขท คอลลํ อิท ดา ซนีค พี๊ค แกท เดอะ มาตดา เอฟ *ckin ดีทอกซ)
Take note grab a pen and let the world know that the west is ridin again
(เท้ค โน๊ท แกร๊บ อะ เพ็น แอนด์ เล็ท เดอะ เวิลด โนว์ แดท เดอะ เว๊สท อีส ริดอิน อะเกน)
I graduated from dre school top of my class
(ไอ กแรจอิวเอ็ท ฟรอม ดรี สคูล ท๊อพ อ็อฝ มาย คลาสสํ)
Treat my switches like my b*tchs got them droppin that ass
(ทรี๊ท มาย สวิทเชท ไล๊ค มาย บี *tchs ก็อท เด็ม ดรอพปิน แดท อาซ)
Still bangin the chronic like doggystyle came wid it
(สทิลล แบงงิน เดอะ คร๊อนิค ไล๊ค doggystyle เคม หวีด ดิท)
And i roll up sticky on my b*tch back while I hit it
(แอนด์ ดาย โรลล อั๊พ ซทีคคิ ออน มาย บี *tch แบ็ค ไวล์ ไอ ฮิท ดิธ)
I done been there done that had beefs and won that
(ไอ ดัน บีน แดร์ ดัน แดท แฮ็ด บี๊ฟ แซน ว็อน แดท)
5 million records on one plaque I hung that
(5 มิ๊ลเลี่ยน เร๊คขอร์ด ออน วัน พแล็ค ไอ ฮัง แดท)
Still got Dr.Dre lowridin in the 64′
(สทิลล ก็อท เดทเออะ ดรี lowridin อิน เดอะ 64)
When you see us throw it up for the f*ckin west-coast
(เว็น ยู ซี อัซ โธรว์ อิท อั๊พ ฟอร์ เดอะ เอฟ *ckin เว๊สท โค้สท)

Snoop & [Xzibit]
(ซนูพ & [ Xzibit ])

My Heart Beats For The [West-Coast]
(มาย ฮาร์ท บีท ฟอร์ เดอะ [ เว๊สท โค้สท ])
We Grow The Best Weed On The [West-Coast]
(วี โกรว์ เดอะ เบ๊สท์ วี ออน เดอะ [ เว๊สท โค้สท ])
We Lowridin on the [West-Coast]
(วี Lowridin ออน เดอะ [ เว๊สท โค้สท ])
So One more time throwin up the [West-Coast]
(โซ วัน โม ไทม์ โตวอิน อั๊พ เดอะ [ เว๊สท โค้สท ])
My Heart Beats For The [West-Coast]
(มาย ฮาร์ท บีท ฟอร์ เดอะ [ เว๊สท โค้สท ])
We Grow The Best Weed On The [West-Coast]
(วี โกรว์ เดอะ เบ๊สท์ วี ออน เดอะ [ เว๊สท โค้สท ])
Still lowridin in the [West-Coast]
(สทิลล lowridin อิน เดอะ [ เว๊สท โค้สท ])
You should take a trip and visit the [West-Coast]
(ยู เชิด เท้ค เก ทริ๊พ แอนด์ ฝิ๊สิท เดอะ [ เว๊สท โค้สท ])

Snoop
(ซนูพ)

Check game ima show you how to bang
(เช็ค เกม แอมอา โชว์ ยู ฮาว ทู แบง)
Uncle Snoopy is it true you from that 20 GANG
(อั๊งเคิ่ล Snoopy อีส ซิท ทรู ยู ฟรอม แดท 20 แก๊ง)
All the time nef, I gotta let my nuts hang
(ออล เดอะ ไทม์ nef , ไอ กอททะ เล็ท มาย นัท แฮง)
A chess full-a-chains left hang wita pinky rang
(อะ เชสส ฟูล อะ เชน เล๊ฟท แฮง wita พีงคอิ แร็ง)
Im in a stiller-cap swisher sweet pillow back
(แอม อิน อะ stiller แค๊พ สวิซเชอ สวี้ท พิ๊ลโล่ว แบ็ค)
My little hood rat baby got that mini mac
(มาย ลิ๊ทเทิ่ล ฮุด แร๊ท เบ๊บี้ ก็อท แดท มีนิ แมค)
Baby got that 20 sac Baby got plenty that
(เบ๊บี้ ก็อท แดท 20 แซ็ค เบ๊บี้ ก็อท เพล๊นที่ แดท)
What ever you send us my nukka we gone send it back
(ว๊อท เอ๊เฝ่อร์ ยู เซ็นด อัซ มาย nukka วี กอน เซ็นด ดิท แบ็ค)
Im in the club with the snub gettin love
(แอม อิน เดอะ คลับ วิธ เดอะ ซนับ เกดดิน ลัฝ)
with 20 thousand crips and 20 thousand bloods
(วิธ 20 เธ๊าซั่นด คริป แซน 20 เธ๊าซั่นด บลัด)
And we dont give a f*ck about none of yall
(แอนด์ วี ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท นัน อ็อฝ ยอล)
And when you hit the city, you betta holla at the big dog
(แอนด์ เว็น ยู ฮิท เดอะ ซิ๊ที่ , ยู แบทดา ฮอลละ แอ็ท เดอะ บิ๊ก ด้อกก)
I done seen n*ggas hit L.A. and get they chain snatched
(ไอ ดัน ซีน เอ็น *ggas ฮิท แอล อะ แอนด์ เก็ท เด เชน ซแน็ช)
Then they call me up beggin me to get they chain back
(เด็น เด คอลลํ มี อั๊พ เบคกิน มี ทู เก็ท เด เชน แบ็ค)
What I look like the mutha f*ckin police
(ว๊อท ไอ ลุ๊ค ไล๊ค เดอะ มาตดา เอฟ *ckin โพลิ๊ซ)
Is certain rules you gotta follow when you in these streets
(อีส เซ๊อร์เท่น รูล ยู กอททะ ฟ๊อลโล่ว เว็น ยู อิน ฑิส สทรีท)
Especially when it comes to this cali sh*t
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ เว็น หนิด คัม ทู ดิส กาลี ฌะ *ที)
And I aint talking about hangin out in the valley b*tch
(แอนด์ ดาย เอน ทอคอิง อะเบ๊าท แฮนจิ้น เอ๊าท อิน เดอะ แฝ๊เล่ย์ บี *tch)
Gang Bang n*ggas all up in the alley crip
(แก๊ง แบง เอ็น *ggas ซอร์ อั๊พ อิน ดิ แอลลิ คริป)
On some real talk n*gga we the real [West-Coast]
(ออน ซัม เรียล ท๊อล์ค เอ็น *gga วี เดอะ เรียล [ เว๊สท โค้สท ])

Snoop & [Xzibit]
(ซนูพ & [ Xzibit ])

My Heart Beats For The [West-Coast]
(มาย ฮาร์ท บีท ฟอร์ เดอะ [ เว๊สท โค้สท ])
We Grow The Best Weed On The [West-Coast]
(วี โกรว์ เดอะ เบ๊สท์ วี ออน เดอะ [ เว๊สท โค้สท ])
We Lowridin on the [West-Coast]
(วี Lowridin ออน เดอะ [ เว๊สท โค้สท ])
So One more time throwin up the [West-Coast]
(โซ วัน โม ไทม์ โตวอิน อั๊พ เดอะ [ เว๊สท โค้สท ])
My Heart Beats For The [West-Coast]
(มาย ฮาร์ท บีท ฟอร์ เดอะ [ เว๊สท โค้สท ])
We Grow The Best Weed On The [West-Coast]
(วี โกรว์ เดอะ เบ๊สท์ วี ออน เดอะ [ เว๊สท โค้สท ])
Still lowridin in the [West-Coast]
(สทิลล lowridin อิน เดอะ [ เว๊สท โค้สท ])
You should take a trip and visit the [West-Coast]
(ยู เชิด เท้ค เก ทริ๊พ แอนด์ ฝิ๊สิท เดอะ [ เว๊สท โค้สท ])

Xzibit
(Xzibit)

I heard those blue rag n*ggas aint f*ckin with the red rag n*ggas
(ไอ เฮิด โฑส บลู แร๊ก เอ็น *ggas เอน เอฟ *ckin วิธ เดอะ เร้ด แร๊ก เอ็น *ggas)
On the west-coast F*CK YOU MEEN?
(ออน เดอะ เว๊สท โค้สท เอฟ *CK ยู MEEN)
Sh*t, from what ive seen red and blue can make green
(ฌะ *ที , ฟรอม ว๊อท แอฝ ซีน เร้ด แอนด์ บลู แคน เม้ค กรีน)
Black Wall Street and nex-o-leen
(แบล๊ค วอลล์ สทรีท แอนด์ nex โอ leen)
Since jelousy breeds hatred, hatred breeds violence
(ซิ๊นซ เจลโลซี่ บรีด เฮทเร็ด , เฮทเร็ด บรีด ไฝโอะเล็นซ)
Violence breeds enemies, more permanent silence
(ไฝโอะเล็นซ บรีด อียีมีสฺ , โม เพ๊อร์มาเน้นท ไซเล็นซ)
California alliance its more important then ever
(แคลิฟอร์เนีย แอ็ลไลแอ็นซ อิทซ โม อิมพอแท็นท เด็น เอ๊เฝ่อร์)
So throw it up we lowridin together
(โซ โธรว์ อิท อั๊พ วี lowridin ทูเก๊ทเธ่อร์)
Make the west-coast rise forever
(เม้ค เดอะ เว๊สท โค้สท ไร๊ส ฟอเร๊เฝ่อร)
Essays, B’s n C’s, represent yo letta
(เอสเซ่ยํ , Bs เอ็น Cs , รีเพรสเซ่นท โย letta)
Got Game the go getta, Xzibit the rhyme splitta
(ก็อท เกม เดอะ โก แกดดา , Xzibit เดอะ ไรม splitta)
Snoop dogg the boss we gangsta at all costs
(ซนูพ ด๊อก เดอะ บอส วี แก๊งซดา แอ็ท ดอร์ คอสทํ)
Yall n*ggas is so soft n p*ssy so f*ck off
(ยอล เอ็น *ggas ซิส โซ ซ๊อฟท เอ็น พี *ssy โซ เอฟ *ck ออฟฟ)
For one of my n*ggas draw that hammer n dump off is
(ฟอร์ วัน อ็อฝ มาย เอ็น *ggas ดรอว์ แดท แฮ๊มเมอร์ เอ็น ดั๊มพ ออฟฟ อีส)
Kush you gone cough,*Cough-Cough* Yea inhale the smoke
(ครูช ยู กอน คอฟ , *คอฟ คอฟ * เย อินเฮล เดอะ สโม๊ค)
Bandana hang Bang the Coast my n*ggas… [WEST-COAST]
(แบนดานา แฮง แบง เดอะ โค้สท มาย เอ็น *ggas [ เว๊สท โค้สท ])

Snoop & [Xzibit]
(ซนูพ & [ Xzibit ])

My Heart Beats For The [West-Coast]
(มาย ฮาร์ท บีท ฟอร์ เดอะ [ เว๊สท โค้สท ])
We Grow The Best Weed On The [West-Coast]
(วี โกรว์ เดอะ เบ๊สท์ วี ออน เดอะ [ เว๊สท โค้สท ])
We Lowridin on the [West-Coast]
(วี Lowridin ออน เดอะ [ เว๊สท โค้สท ])
So One more time throwin up the [West-Coast]
(โซ วัน โม ไทม์ โตวอิน อั๊พ เดอะ [ เว๊สท โค้สท ])
My Heart Beats For The [West-Coast]
(มาย ฮาร์ท บีท ฟอร์ เดอะ [ เว๊สท โค้สท ])
We Grow The Best Weed On The [West-Coast]
(วี โกรว์ เดอะ เบ๊สท์ วี ออน เดอะ [ เว๊สท โค้สท ])
Still lowridin in the [West-Coast]
(สทิลล lowridin อิน เดอะ [ เว๊สท โค้สท ])
You should take a trip and visit the [West-Coast]
(ยู เชิด เท้ค เก ทริ๊พ แอนด์ ฝิ๊สิท เดอะ [ เว๊สท โค้สท ])

[West-Coast]
([ เว๊สท โค้สท ])

[West-Coast]
([ เว๊สท โค้สท ])

[West-Coast]
([ เว๊สท โค้สท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง California Vacation คำอ่านไทย Snoop Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น