เนื้อเพลง I Dream a Highway คำอ่านไทย Gillian Welch

Oh I dream a highway back to you love
(โอ ไอ ดรีม มา ไฮฮเวย์ แบ็ค ทู ยู ลัฝ)
A winding ribbon with a band of gold
(อะ ไวนดิง รีบบัน วิธ อะ แบนด์ อ็อฝ โกลด์)
A silver vision come and rest my soul
(อะ ซิ๊ลเฝ่อร ฝิ๊ชั่น คัม แอนด์ เรสท มาย โซล)
I dream a highway back to you
(ไอ ดรีม มา ไฮฮเวย์ แบ็ค ทู ยู)

John he’s kicking out the footlights
(จอน อีส คิคกิ้ง เอ๊าท เดอะ footlights)
The Grand Ole Opry’s got a brand new band
(เดอะ แกรนด์ โอเล Oprys ก็อท ดา แบรนดฺ นิว แบนด์)
Lord, let me die with a hammer in my hand
(หลอร์ด , เล็ท มี ดาย วิธ อะ แฮ๊มเมอร์ อิน มาย แฮนด์)
I dream a highway back to you.
(ไอ ดรีม มา ไฮฮเวย์ แบ็ค ทู ยู)

I think I’ll move down into Memphis
(ไอ ทริ๊งค อิลล มู๊ฝ เดาน อิ๊นทู เมมฟริซ)
And thank the hatchet man who forked my tongue
(แอนด์ แธ๊งค์ เดอะ แฮชอิท แมน ฮู ฟ๊อร์ค มาย ทั๊ง)
I lie and wait until the wagons come
(ไอ ไล แอนด์ เว้ท อันทิล เดอะ แว๊ก๊อน คัม)
And dream a highway back to you.
(แอนด์ ดรีม มา ไฮฮเวย์ แบ็ค ทู ยู)

The getaway kicking up cinders
(เดอะ เกทอเวย์ คิคกิ้ง อั๊พ ซีนเดอะ)
An empty wagon full of rattling bones
(แอน เอ๊มพที่ แว๊ก๊อน ฟูล อ็อฝ แรททลิง โบน)
Moon in the mirror on a three-hour jones,
(มูน อิน เดอะ มิเร่อร์ ออน อะ ทรี เอาเอ้อร์ โจเนส ,)
I dream a highway back to you.
(ไอ ดรีม มา ไฮฮเวย์ แบ็ค ทู ยู)

Oh I dream a highway back to you love
(โอ ไอ ดรีม มา ไฮฮเวย์ แบ็ค ทู ยู ลัฝ)
A winding ribbon with a band of gold
(อะ ไวนดิง รีบบัน วิธ อะ แบนด์ อ็อฝ โกลด์)
A silver vison come arrest my soul
(อะ ซิ๊ลเฝ่อร vison คัม อะเร๊สท มาย โซล)
I dream a highway back to you.
(ไอ ดรีม มา ไฮฮเวย์ แบ็ค ทู ยู)

Which lover are you, Jack of Diamonds?
(วิช ลัฝเออะ อาร์ ยู , แจ็ค อ็อฝ ได๊ม่อนดํ)
Now you be Emmylou and I’ll be Gram
(นาว ยู บี Emmylou แอนด์ อิลล บี กแร็ม)
I send a letter, don’t know who I am
(ไอ เซ็นด อะ เล็ทเท่อร์ , ด้อนท์ โนว์ ฮู ไอ แอ็ม)
I dream a highway back to you.
(ไอ ดรีม มา ไฮฮเวย์ แบ็ค ทู ยู)

I’m an indisguisable shade of twilight
(แอม แอน indisguisable เฉด อ็อฝ ทไวไล้ท)
Any second now I’m gonna turn myself on
(เอ๊นี่ เซ๊คคั่น นาว แอม กอนนะ เทิร์น ไมเซลฟ ออน)
In the blue display of the cool cathode ray
(อิน เดอะ บลู ดิสเพลย์ อ็อฝ เดอะ คูล แคธโอด เรย์)
I dream a highway back to you.
(ไอ ดรีม มา ไฮฮเวย์ แบ็ค ทู ยู)

I wish you knew me, Jack of Diamonds
(ไอ วิ๊ช ยู นยู มี , แจ็ค อ็อฝ ได๊ม่อนดํ)
Fire-riding, wheeling when I lead em up
(ไฟเออะร ไรดอิง , wheelings เว็น นาย ลี๊ด เอ็ม อั๊พ)
Drank whisky with my water, sugar in my tea
(ดแร็งค ฮวีซคิ วิธ มาย ว๊อเท่อร , ชู๊ก้าร อิน มาย ที)
My sails in rags with the staggers and the jags
(มาย เซล ซิน แร๊ก วิธ เดอะ ซแทกเกอะ แซน เดอะ แจ็ก)
I dream a highway back to you.
(ไอ ดรีม มา ไฮฮเวย์ แบ็ค ทู ยู)

Oh I dream a highway back to you love
(โอ ไอ ดรีม มา ไฮฮเวย์ แบ็ค ทู ยู ลัฝ)
A winding ribbon with a band of gold
(อะ ไวนดิง รีบบัน วิธ อะ แบนด์ อ็อฝ โกลด์)
A silver vision come molest my soul
(อะ ซิ๊ลเฝ่อร ฝิ๊ชั่น คัม โมะเลซท มาย โซล)
I dream a highway back to you.
(ไอ ดรีม มา ไฮฮเวย์ แบ็ค ทู ยู)

Now give me some of what you’re having
(นาว กี๊ฝ มี ซัม อ็อฝ ว๊อท ยัวร์ แฮฝวิ่ง)
I’ll take you as a viper into my head
(อิลล เท้ค ยู แอส ซา ไฝเพอะ อิ๊นทู มาย เฮด)
A knife into my bed, arsenic when I’m fed
(อะ ไน๊ฟ อิ๊นทู มาย เบ๊ด , อาซนิค เว็น แอม เฟ็ด)
I dream a highway back to you.
(ไอ ดรีม มา ไฮฮเวย์ แบ็ค ทู ยู)

Hang overhead from all directions
(แฮง โอ๊เฝ่อร์เฮ้ด ฟรอม ออล ดิเรคฌัน)
Radiation from the porcelain light
(เรดิเอฌัน ฟรอม เดอะ โพซลิน ไล๊ท)
Blind and blistered by the morning white
(ไบลนฺดฺ แอนด์ บลีซเทอะ บาย เดอะ ม๊อร์นิ่ง ไว๊ท)
I dream a highway back to you.
(ไอ ดรีม มา ไฮฮเวย์ แบ็ค ทู ยู)

Sunday morning at the diner
(ซันดิ ม๊อร์นิ่ง แอ็ท เดอะ ไดนเออะ)
Hollywood trembles on the verge of tears
(ฮอลิวูด เทมเบิล ออน เดอะ เฝ๊อร์จ อ็อฝ เทียร์)
I watched the waitress for a thousand years
(ไอ ว๊อทช เดอะ เวทเร็ซ ฟอร์ รา เธ๊าซั่นด เยียร์)
Saw a wheel within a wheel, heard a call within a call
(ซอว์ อะ วีล วิธอิน อะ วีล , เฮิด อะ คอลลํ วิธอิน อะ คอลลํ)
I dreamed a highway back to you.
(ไอ ดรีม อะ ไฮฮเวย์ แบ็ค ทู ยู)

Oh I dream a highway back to you love
(โอ ไอ ดรีม มา ไฮฮเวย์ แบ็ค ทู ยู ลัฝ)
A winding ribbon with a band of gold
(อะ ไวนดิง รีบบัน วิธ อะ แบนด์ อ็อฝ โกลด์)
A silver vision come molest my soul
(อะ ซิ๊ลเฝ่อร ฝิ๊ชั่น คัม โมะเลซท มาย โซล)
I dream a highway back to you.
(ไอ ดรีม มา ไฮฮเวย์ แบ็ค ทู ยู)

Step into the light, poor Lazarus
(สเท็พ อิ๊นทู เดอะ ไล๊ท , พัวร์ แลสอะรัซ)
Don’t lie alone behind the window shade
(ด้อนท์ ไล อะโลน บีฮายน์ เดอะ วิ๊นโด้ว เฉด)
Let me see the mark death made
(เล็ท มี ซี เดอะ ม๊าร์ค เด้ท เมด)
I dream a highway back to you.
(ไอ ดรีม มา ไฮฮเวย์ แบ็ค ทู ยู)
I dream a highway back to you.
(ไอ ดรีม มา ไฮฮเวย์ แบ็ค ทู ยู)

What will sustain us through the winter?
(ว๊อท วิล ซัสเทน อัซ ทรู เดอะ วิ๊นเท่อร์)
Where did last years lessons go?
(แวร์ ดิด ล๊าสท เยียร์ เล๊ซซั่น โก)
Walk me out into the rain and snow
(ว๊อล์ค มี เอ๊าท อิ๊นทู เดอะ เรน แอนด์ สโนว์)
I dream a highway back to you.
(ไอ ดรีม มา ไฮฮเวย์ แบ็ค ทู ยู)

Oh I dream a highway back to you love
(โอ ไอ ดรีม มา ไฮฮเวย์ แบ็ค ทู ยู ลัฝ)
A winding ribbon with a band of gold
(อะ ไวนดิง รีบบัน วิธ อะ แบนด์ อ็อฝ โกลด์)
A silver vision come and bless my soul
(อะ ซิ๊ลเฝ่อร ฝิ๊ชั่น คัม แอนด์ เบล๊ส มาย โซล)
I dream a highway back to you
(ไอ ดรีม มา ไฮฮเวย์ แบ็ค ทู ยู)

I dream a highway back to you
(ไอ ดรีม มา ไฮฮเวย์ แบ็ค ทู ยู)
Oh I dream a highway back to you love
(โอ ไอ ดรีม มา ไฮฮเวย์ แบ็ค ทู ยู ลัฝ)
A winding ribbon with a band of gold
(อะ ไวนดิง รีบบัน วิธ อะ แบนด์ อ็อฝ โกลด์)
A silver vision come and bless my sould
(อะ ซิ๊ลเฝ่อร ฝิ๊ชั่น คัม แอนด์ เบล๊ส มาย โซด)
I dream a highway back to you.
(ไอ ดรีม มา ไฮฮเวย์ แบ็ค ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Dream a Highway คำอ่านไทย Gillian Welch

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น