เนื้อเพลง Back Home คำอ่านไทย Pepper

Memories and old cd’s of living easy,
(เมรโมรี แซน โอลด์ cds อ็อฝ ลีฝอิง อีสอิ ,)
Three o’clock bus stop; regards my elementary,
(ทรี โอคล็อก บัส สท๊อพ ; รีการ์ด มาย เอลิเมนทะริ ,)
I recall my sandy feet inside my car,
(ไอ รีคอลล มาย แซนดิ ฟีท อิ๊นไซด์ มาย คารํ ,)
Low tide, old airport had blessed me with my
(โลว ไทด์ , โอลด์ แอร์พอร์ท แฮ็ด เบล๊ส มี วิธ มาย)
Favorite scar.
(เฟเฝอะริท ซคา)

Why does every simple thing seem to complicate me?
(วาย โด เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊มเพิ่ล ทริง ซีม ทู ค๊อมพลิเขท มี)
Running back and forth so I can be….
(รันนิง แบ็ค แอนด์ โฟธ โซ ไอ แคน บี)

Back home, Back home, Back home, Back home
(แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม)

Bob and Pac with billie stuffed inside my luggage,
(บ็อบ แอนด์ แพค วิธ บิลลี่ สทั๊ฟฟ อิ๊นไซด์ มาย ลั๊กเกจ ,)
I’m a foreign man who doesn’t speak the language.
(แอม มา ฟอร์เรน แมน ฮู ดัสอินท สพี๊ค เดอะ แล๊งเควจ)
Words and sketches, notes on napkins underlined;
(เวิร์ด แซน sketches , โน๊ท ออน แนพคิน อันเด้อรไลน์ 😉
In the lab still underneath L.A. and I’m asking why….
(อิน เดอะ แหล๊บ สทิลล อันเดอะนีธ แอล อะ แอนด์ แอม อาคกิ้ง วาย)

Why does every simple thing seem to complicate me?
(วาย โด เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊มเพิ่ล ทริง ซีม ทู ค๊อมพลิเขท มี)
Running back and forth so I can be….
(รันนิง แบ็ค แอนด์ โฟธ โซ ไอ แคน บี)

Back home, Back home, Back home, Back home
(แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม)

Grab my notebook, spill it on to ” 2 ” tape,
(แกร๊บ มาย notebook , สพิลล อิท ออน ทู ” 2 ” เท๊พ ,)
And hit the 101, ‘cuz we’ve just begun;
(แอนด์ ฮิท เดอะ 101 , คัซ หวีบ จั๊สท บิกัน 😉
To make your system shake, and
(ทู เม้ค ยุร ซิ๊สเท่ม เช้ค , แอนด์)
Perfect paragraphs in this letter,
(เพ๊อร์เฟ็คท พ๊ารากราฟ ซิน ดิส เล็ทเท่อร์ ,)
Explaining what I remember;
(เอคซฺเปนนิง ว๊อท ไอ รีเม๊มเบ่อร์ 😉
House parties, green bottles and my friends
(เฮ้าส พาร์ที , กรีน บ๊อทเทิ่ล แซน มาย เฟรน)

Why does every simple thing seem to complicate me?
(วาย โด เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊มเพิ่ล ทริง ซีม ทู ค๊อมพลิเขท มี)
Running back and forth so I can be….
(รันนิง แบ็ค แอนด์ โฟธ โซ ไอ แคน บี)

Back home, Back home, Back home, Back home
(แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม)

Back home, Back home, Back home, Back home!
(แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Back Home คำอ่านไทย Pepper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น