เนื้อเพลง Falling In Bed (Again) คำอ่านไทย Robbie Williams

I met her at an aftershow party
(ไอ เม็ท เฮอ แรท แอน aftershow พ๊าร์ที่)
I said have we met before?
(ไอ เซ็ด แฮ็ฝ วี เม็ท บีฟอร์)
She said hardly
(ชี เซ็ด ฮาดลิ)
She had a curry stain
(ชี แฮ็ด อะ เค๊อรํรี่ สเทน)
That was down her cardie
(แดท วอส เดาน เฮอ cardie)
But her teeth were clean
(บั๊ท เฮอ ทีท เวอ คลีน)
So I said smartly
(โซ ไอ เซ็ด ซมาทลิ)

I’m falling in love again
(แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ อะเกน)
I’m so in lust with you
(แอม โซ อิน ลัซท วิธ ยู)
Pillow over head again
(พิ๊ลโล่ว โอ๊เฝ่อร เฮด อะเกน)
I’ll suffocate with you
(อิลล ซัฟโฟะเคท วิธ ยู)
If you ask me to
(อิ๊ฟ ยู อาสคฺ มี ทู)

She was educated at this school called RADA
(ชี วอส เอดยุเคท แอ็ท ดิส สคูล คอลลํ RADA)
She was made to go by her mother
(ชี วอส เมด ทู โก บาย เฮอ ม๊าเธ่อร์)
And financed by her father
(แอนด์ ไฟแน๊นซ บาย เฮอ ฟ๊าเท่อร)
She said Room 211 and I said [laugh] rather
(ชี เซ็ด รูม 211 แอนด์ ดาย เซ็ด [ ล๊าฟ ] ร๊าเธ่อร์)
I got her name wrong once or twice
(ไอ ก็อท เฮอ เนม รอง วั๊นซ ออ ทไวซ)
I said I’ll call ya Carol, yeah?
(ไอ เซ็ด อิลล คอลลํ ยา แครัล , เย่)
She said that would be nice
(ชี เซ็ด แดท เวิด บี ไน๊ซ์)

I’m falling in love again
(แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ อะเกน)
I’m so in lust with you
(แอม โซ อิน ลัซท วิธ ยู)
My Pillow over head again
(มาย พิ๊ลโล่ว โอ๊เฝ่อร เฮด อะเกน)
I’ll suffocate with you
(อิลล ซัฟโฟะเคท วิธ ยู)
If you ask me to
(อิ๊ฟ ยู อาสคฺ มี ทู)

So I strolls of to the reception
(โซ ไอ ซทโรล อ็อฝ ทู เดอะ ริเซพฌัน)
And I ask for me room key
(แอนด์ ดาย อาสคฺ ฟอร์ มี รูม คีย์)
The Maitre’D – Hello
(เดอะ MaitreD เฮ็ลโล)
He seemed pleased to meet me
(ฮี ซีม พลีซ ทู มี๊ท มี)
I went to the lift and pressed b*tton two
(ไอ เว็นท ทู เดอะ ลิฟท แอนด์ เพรส บี *tton ทู)
But very discreetly
(บั๊ท เฝ๊รี่ ดิซครีทลิ)
The doors close and she went for my briefs
(เดอะ ดอร์ โคลส แอนด์ ชี เว็นท ฟอร์ มาย บริ๊ฟ)

See me
(ซี มี)
Falling in bed again
(ฟ๊อลิง อิน เบ๊ด อะเกน)
I’m so in lust with you
(แอม โซ อิน ลัซท วิธ ยู)
Pillow over head again
(พิ๊ลโล่ว โอ๊เฝ่อร เฮด อะเกน)
I’ll suffocate in you
(อิลล ซัฟโฟะเคท อิน ยู)
If you ask me to
(อิ๊ฟ ยู อาสคฺ มี ทู)
Ohhhhh to
(โอ้ ทู)

But in the throws of passion
(บั๊ท อิน เดอะ โธรว์ อ็อฝ แพ๊ชชั่น)
It hit me right between the head
(อิท ฮิท มี ไร๊ท บีทะวีน เดอะ เฮด)
I looked down at her
(ไอ ลุ๊ค เดาน แอ็ท เฮอ)
She had a bit of cabbage stuck between her teeth
(ชี แฮ็ด อะ บิท อ็อฝ แคบบิจ ซทัค บีทะวีน เฮอ ทีท)
And I said
(แอนด์ ดาย เซ็ด)
I think I’m in love with ya
(ไอ ทริ๊งค แอม อิน ลัฝ วิธ ยา)
I want ya kids an’ getting married to ya
(ไอ ว้อนท ยา คิด แอน เกดดดิ้ง แมริด ทู ยา)
And she said
(แอนด์ ชี เซ็ด)
Chill out
(ชิล เอ๊าท)
Rome wasn’t built in a day
(โรม วอสซึ้น บิลท อิน อะ เดย์)
And I said I wasn’t on that job
(แอนด์ ดาย เซ็ด ดาย วอสซึ้น ออน แดท จ๊อบ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Falling In Bed (Again) คำอ่านไทย Robbie Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น