เนื้อเพลง Can’t Stop Rock ‘n’ Roll คำอ่านไทย AC/DC

Don’t you give me no line
(ด้อนท์ ยู กี๊ฝ มี โน ไลน์)
Better run if you can
(เบ๊ทเท่อร์ รัน อิ๊ฟ ยู แคน)
Just like a thorn in the side
(จั๊สท ไล๊ค เก ธอน อิน เดอะ ไซด์)
So don’t give me no
(โซ ด้อนท์ กี๊ฝ มี โน)

Don’t you give me no
(ด้อนท์ ยู กี๊ฝ มี โน)
Don’t you give me no
(ด้อนท์ ยู กี๊ฝ มี โน)
Don’t you give me no lies
(ด้อนท์ ยู กี๊ฝ มี โน ไล)

You can’t stop rock ‘n’ roll
(ยู แค็นท สท๊อพ ร๊อค เอ็น โรลล)
You can’t stop rock ‘n’ roll
(ยู แค็นท สท๊อพ ร๊อค เอ็น โรลล)

Don’t you play me no jive
(ด้อนท์ ยู เพลย์ มี โน ไจฝ)
A bit of fun on the side
(อะ บิท อ็อฝ ฟัน ออน เดอะ ไซด์)
Too much crap make you blind
(ทู มัช แครพ เม้ค ยู ไบลนฺดฺ)
So don’t give me no
(โซ ด้อนท์ กี๊ฝ มี โน)

Don’t you give me no
(ด้อนท์ ยู กี๊ฝ มี โน)
Don’t you give me no
(ด้อนท์ ยู กี๊ฝ มี โน)
Don’t you give me no whine
(ด้อนท์ ยู กี๊ฝ มี โน ฮไวน)

You can’t stop rock ‘n’ roll
(ยู แค็นท สท๊อพ ร๊อค เอ็น โรลล)
You can’t stop rock ‘n’ roll
(ยู แค็นท สท๊อพ ร๊อค เอ็น โรลล)
You can’t stop rock ‘n’ roll
(ยู แค็นท สท๊อพ ร๊อค เอ็น โรลล)
You can’t stop rock ‘n’ roll
(ยู แค็นท สท๊อพ ร๊อค เอ็น โรลล)
I said, ah ah ah
(ไอ เซ็ด , อา อา อา)
Ah ah ah
(อา อา อา)
Ah ah ah
(อา อา อา)

You can’t stop rock ‘n’ roll
(ยู แค็นท สท๊อพ ร๊อค เอ็น โรลล)
You can’t stop rock ‘n’ roll
(ยู แค็นท สท๊อพ ร๊อค เอ็น โรลล)
You can’t stop rock ‘n’ roll
(ยู แค็นท สท๊อพ ร๊อค เอ็น โรลล)
You can’t stop rock ‘n’ roll
(ยู แค็นท สท๊อพ ร๊อค เอ็น โรลล)
Listen up….
(ลิ๊สซึ่น อั๊พ)
Ah ah ah
(อา อา อา)
Ah ah ah
(อา อา อา)
You can’t stop rock ‘n’ roll
(ยู แค็นท สท๊อพ ร๊อค เอ็น โรลล)
You can’t stop rock ‘n’ roll
(ยู แค็นท สท๊อพ ร๊อค เอ็น โรลล)
I said you can’t stop rock ‘n’ roll
(ไอ เซ็ด ยู แค็นท สท๊อพ ร๊อค เอ็น โรลล)
You can’t stop rock ‘n’ Roll
(ยู แค็นท สท๊อพ ร๊อค เอ็น โรลล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Stop Rock ‘n’ Roll คำอ่านไทย AC/DC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น