เนื้อเพลง Yuko & Hiro คำอ่านไทย Blur

This is my workplace
(ดิส ซิส มาย workplace)
And these are the people
(แอนด์ ฑิส อาร์ เดอะ พี๊เพิ่ล)
I work with Yuko and Hiro
(ไอ เวิ๊ร์ค วิธ ยูโค แอนด์ Hiro)
We work together
(วี เวิ๊ร์ค ทูเก๊ทเธ่อร์)

We work for the company
(วี เวิ๊ร์ค ฟอร์ เดอะ คัมพะนิ)
That looks to the future
(แดท ลุ๊ค ทู เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
We work hard to please them
(วี เวิ๊ร์ค ฮาร์ด ทู พลีซ เด็ม)
They will protect us
(เด วิล โพรเท๊คท อัซ)

I never see you
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ซี ยู)
We’re never together
(เวีย เน๊เฝ่อร์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
I’ll love you forever
(อิลล ลัฝ ยู ฟอเร๊เฝ่อร)

I drink in the evenings
(ไอ ดริ๊งค อิน ดิ อี๊ฝนิ่ง)
It helps with relaxing
(อิท เฮ้ลพ วิธ relaxings)
I can’t sleep without drinking
(ไอ แค็นท สลี๊พ วิธเอ๊าท ดริงคิง)
We drink together
(วี ดริ๊งค ทูเก๊ทเธ่อร์)

From Monday to Saturday
(ฟรอม มันดิ ทู แซทเออะดิ)
I go to my workplace
(ไอ โก ทู มาย workplace)
But on Sunday we’re together
(บั๊ท ออน ซันดิ เวีย ทูเก๊ทเธ่อร์)
Yuko and Hiro
(ยูโค แอนด์ Hiro)

I never see you [I never see you]
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ซี ยู [ ไอ เน๊เฝ่อร์ ซี ยู ])
We’re never together [We’re never together]
(เวีย เน๊เฝ่อร์ ทูเก๊ทเธ่อร์ [ เวอ เน๊เฝ่อร์ ทูเก๊ทเธ่อร์ ])
I’ll love you forever [forever… forever… forever]
(อิลล ลัฝ ยู ฟอเร๊เฝ่อร [ ฟอเร๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร ])

[Some girl singing and speaking in [I assume] Japanese]
([ ซัม เกิร์ล ซิงกิง แอนด์ ซพีคอิง อิน [ ไอ แอสซูม ] แจพะนิส ])

I never see you [I never see you]
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ซี ยู [ ไอ เน๊เฝ่อร์ ซี ยู ])
We’re never together [We’re never together]
(เวีย เน๊เฝ่อร์ ทูเก๊ทเธ่อร์ [ เวอ เน๊เฝ่อร์ ทูเก๊ทเธ่อร์ ])
I never see you [I never see you]
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ซี ยู [ ไอ เน๊เฝ่อร์ ซี ยู ])
We’re never together [We’re never together]
(เวีย เน๊เฝ่อร์ ทูเก๊ทเธ่อร์ [ เวอ เน๊เฝ่อร์ ทูเก๊ทเธ่อร์ ])
I’ll love you forever [forever… forever… forever]
(อิลล ลัฝ ยู ฟอเร๊เฝ่อร [ ฟอเร๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร ])

[More Japanese singing]
([ โม แจพะนิส ซิงกิง ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Yuko & Hiro คำอ่านไทย Blur

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น