เนื้อเพลง Crazy Beautiful คำอ่านไทย Hanson

[I. Hanson, T. Hanson, Z. Hanson]
([ ไอ แฮนเซิน , ที แฮนเซิน , ซี แฮนเซิน ])

Liquid, melancholy dreams
(ลิ๊ควิด , เมลแอ็นคอลิ ดรีม)
Tell me what it means
(เทลล มี ว๊อท ดิธ มีน)
‘Cause you drive me crazy
(ค๊อส ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ)
Driftwood, won’t you float me down your stream
(Driftwood , ว็อนท ยู โฟล้ท มี เดาน ยุร สทรีม)
Tell me what it means
(เทลล มี ว๊อท ดิธ มีน)

‘Cause you drive me crazy
(ค๊อส ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ)
‘Cause you’re crazy beautiful
(ค๊อส ยัวร์ คเรสิ บยูทิฟุล)
‘Cause you’re crazy beautiful
(ค๊อส ยัวร์ คเรสิ บยูทิฟุล)
‘Cause you’re crazy beautiful
(ค๊อส ยัวร์ คเรสิ บยูทิฟุล)

Don’t go looking in my eyes tonight
(ด้อนท์ โก ลุคอิง อิน มาย อาย ทูไน๊ท)
Don’t go telling me lies tonight
(ด้อนท์ โก เทลลิง มี ไล ทูไน๊ท)
Don’t go promising the skies tonight
(ด้อนท์ โก พรอมอิซิง เดอะ สกาย ทูไน๊ท)
When you’re crazy
(เว็น ยัวร์ คเรสิ)
‘Cause you’re crazy beautiful
(ค๊อส ยัวร์ คเรสิ บยูทิฟุล)
‘Cause you’re crazy beautiful
(ค๊อส ยัวร์ คเรสิ บยูทิฟุล)

Listen, all I need is you
(ลิ๊สซึ่น , ออล ไอ นี๊ด อีส ยู)
Won’t you tell me what to do
(ว็อนท ยู เทลล มี ว๊อท ทู ดู)
‘Cause you drive me crazy
(ค๊อส ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ)
Baby, is it pulling on you heart
(เบ๊บี้ , อีส ซิท พลูลิง ออน ยู ฮาร์ท)
Is it tearing you apart
(อีส ซิท แทริง ยู อะพาร์ท)

‘Cause you drive me crazy
(ค๊อส ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ)
‘Cause you’re crazy beautiful
(ค๊อส ยัวร์ คเรสิ บยูทิฟุล)
‘Cause you’re crazy beautiful
(ค๊อส ยัวร์ คเรสิ บยูทิฟุล)

Don’t go looking in my eyes tonight
(ด้อนท์ โก ลุคอิง อิน มาย อาย ทูไน๊ท)
Don’t go telling me lies tonight
(ด้อนท์ โก เทลลิง มี ไล ทูไน๊ท)
Don’t go promising the skies tonight
(ด้อนท์ โก พรอมอิซิง เดอะ สกาย ทูไน๊ท)
When you’re crazy
(เว็น ยัวร์ คเรสิ)
‘Cause you’re crazy beautiful
(ค๊อส ยัวร์ คเรสิ บยูทิฟุล)
‘Cause you’re crazy beautiful
(ค๊อส ยัวร์ คเรสิ บยูทิฟุล)
‘Cause you’re crazy beautiful
(ค๊อส ยัวร์ คเรสิ บยูทิฟุล)

If you don’t need me I think I’ll go
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ นี๊ด มี ไอ ทริ๊งค อิลล โก)
If you don’t want me tell me no
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ว้อนท มี เทลล มี โน)
If you don’t need me I think I’ll go
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ นี๊ด มี ไอ ทริ๊งค อิลล โก)
Oooh, Oooh, Ooooooh
(อู้ , อู้ , อู้)

Don’t go looking in my eyes tonight
(ด้อนท์ โก ลุคอิง อิน มาย อาย ทูไน๊ท)
Don’t go telling me lies tonight
(ด้อนท์ โก เทลลิง มี ไล ทูไน๊ท)
Don’t go promising the skies tonight
(ด้อนท์ โก พรอมอิซิง เดอะ สกาย ทูไน๊ท)
When you’re crazy
(เว็น ยัวร์ คเรสิ)
‘Cause you’re crazy beautiful
(ค๊อส ยัวร์ คเรสิ บยูทิฟุล)
‘Cause you’re crazy beautiful
(ค๊อส ยัวร์ คเรสิ บยูทิฟุล)
‘Cause you’re crazy beautiful
(ค๊อส ยัวร์ คเรสิ บยูทิฟุล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crazy Beautiful คำอ่านไทย Hanson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น