เนื้อเพลง Deceptacon คำอ่านไทย Le Tigre

Every day and night
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ แอนด์ ไน๊ท)
Every day and night
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ แอนด์ ไน๊ท)
I can see yr disco disco dik is s*cking my heart out of my mind
(ไอ แคน ซี yr ดิสโค ดิสโค dik อีส เอส *คิง มาย ฮาร์ท เอ๊าท อ็อฝ มาย ไมนด์)
I’m outta time, I’m outta f*ckin time
(แอม เอ๊าตา ไทม์ , แอม เอ๊าตา เอฟ *ckin ไทม์)
I’m a gasoline gut with a vaseline mind but
(แอม มา แกซโอะลีน กัท วิธ อะ vaseline ไมนด์ บั๊ท)
Wanna disco? Wanna see me disco?
(วอนนา ดิสโค วอนนา ซี มี ดิสโค)
Let me hear you depoliticize my rhyme
(เล็ท มี เฮียร ยู depoliticize มาย ไรม)
One, two, three, four
(วัน , ทู , ทรี , โฟ)
You got what you been asking for
(ยู ก็อท ว๊อท ยู บีน อาคกิ้ง ฟอร์)
Yr so policy free and yr fantasy wheels and everything you think
(Yr โซ โพ๊ลิซี ฟรี แอนด์ yr แฟนทะซิ วีล แซน เอ๊วี่ติง ยู ทริ๊งค)
And everything you feel is alright,
(แอนด์ เอ๊วี่ติง ยู ฟีล อีส ออลไร๊ท ,)
It’s alright, it’s alright, it’s alright, it’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท)

I take you home now watch me get you hot
(ไอ เท้ค ยู โฮม นาว ว๊อทช มี เก็ท ยู ฮอท)
Yr just a parrot when yr screaming
(Yr จั๊สท ดา แพรัท เว็น yr ซครีมอิง)
And yr shouting ” More crackers please, more crackers please ”
(แอนด์ yr ชาวดิง ” โม คแรคเคอะ พลีซ , โม คแรคเคอะ พลีซ “)
You want what you want but you don’t wanna be on yr knees
(ยู ว้อนท ว๊อท ยู ว้อนท บั๊ท ยู ด้อนท์ วอนนา บี ออน yr นี)
Who does your/ who does your hair?
(ฮู โด ยุร / ฮู โด ยุร แฮร์)

Who took the Bomp from the Bompalompalomp?
(ฮู ทุค เดอะ บ็อมพ ฟรอม เดอะ Bompalompalomp)
Who took the Ram from the Ramalamading dong?
(ฮู ทุค เดอะ แร็ม ฟรอม เดอะ Ramalamadings ดัง)
Who took the Bomp from the Bompalompalomp?
(ฮู ทุค เดอะ บ็อมพ ฟรอม เดอะ Bompalompalomp)
Who took the Ram from the Ramalamading dong?
(ฮู ทุค เดอะ แร็ม ฟรอม เดอะ Ramalamadings ดัง)

You bought a new van the first year of yr band
(ยู บอท ดา นิว แฝน เดอะ เฟิร์สท เยียร์ อ็อฝ yr แบนด์)
Yr cool and I hardly wanna say ” not ”
(Yr คูล แอนด์ ดาย ฮาดลิ วอนนา เซย์ ” น็อท “)
Because I’m so bored that I’d be entertained
(บิคอส แอม โซ บอรฺ แดท อาย บี เอ๊นเทอร์เทน)
Even by a stupid f*ckin linoleum floor, linoleum floor
(อี๊เฝ่น บาย อะ สทิ๊วผิด เอฟ *ckin ลิโนเลียม ฟลอร์ , ลิโนเลียม ฟลอร์)
Yr lyrics are dumb like a linoleum floor
(Yr ลีริค แซร์ ดัมบ ไล๊ค เก ลิโนเลียม ฟลอร์)
I’ll walk on it
(อิลล ว๊อล์ค ออน หนิด)
I’ll walk all over you
(อิลล ว๊อล์ค ออล โอ๊เฝ่อร ยู)
Walk on it, walk on it, walking one, two
(ว๊อล์ค ออน หนิด , ว๊อล์ค ออน หนิด , วอคกิง วัน , ทู)
Who? Who? Who? Who?
(ฮู ฮู ฮู ฮู)

Who took the Bomp from the Bompalompalomp?
(ฮู ทุค เดอะ บ็อมพ ฟรอม เดอะ Bompalompalomp)
Who took the Ram from the Ramalamading dong?
(ฮู ทุค เดอะ แร็ม ฟรอม เดอะ Ramalamadings ดัง)
Who took the Bomp from the Bompalompalomp?
(ฮู ทุค เดอะ บ็อมพ ฟรอม เดอะ Bompalompalomp)
Who took the Ram from the Ramalamading dong?
(ฮู ทุค เดอะ แร็ม ฟรอม เดอะ Ramalamadings ดัง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Deceptacon คำอ่านไทย Le Tigre

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น