เนื้อเพลง Another Hit And Run คำอ่านไทย Def Leppard

[Savage/Elliott]
([ แซเหวจ /เอลลีเอด ])

Union Jack is back with a hole in his head
(ยู๊เนี่ยน แจ็ค อีส แบ็ค วิธ อะ โฮล อิน ฮิส เฮด)
He’s gettin’ badly burned every time
(อีส เกดดิน แบดลิ เบิร์น เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์)
He’s laughin’ at me and dancin’ on my sneakers
(อีส เลอกิน แอ็ท มี แอนด์ แดนซิน ออน มาย สนิกเกิด)
And his sixties songs are blowin’ up my speakers
(แอนด์ ฮิส sixties ซ็อง แซร์ โบลวิน อั๊พ มาย ซพีคเออะ)
I say you got no respect
(ไอ เซย์ ยู ก็อท โน เรสเพ๊คท)
Respect for authority
(เรสเพ๊คท ฟอร์ ออร์โท๊ริที่)
You’re just plan your dirty tricks
(ยัวร์ จั๊สท แพลน ยุร เดอทิ ทริ๊ค)
And then come cryin’ to me
(แอนด์ เด็น คัม คายอิน ทู มี)
Hit and run, hit and run
(ฮิท แอนด์ รัน , ฮิท แอนด์ รัน)
It’s just a hit and run
(อิทซ จั๊สท ดา ฮิท แอนด์ รัน)
Another hit and run
(อะน๊าเทร่อร์ ฮิท แอนด์ รัน)
Oh bring it down
(โอ บริง อิท เดาน)
Oh you bring it down
(โอ ยู บริง อิท เดาน)
I say you got no respect
(ไอ เซย์ ยู ก็อท โน เรสเพ๊คท)
Respect for authority
(เรสเพ๊คท ฟอร์ ออร์โท๊ริที่)
You’re just playin’ your dirty tricks
(ยัวร์ จั๊สท เพลย์ยิน ยุร เดอทิ ทริ๊ค)
And then come cryin’ to me
(แอนด์ เด็น คัม คายอิน ทู มี)
Hit and run, hit and run
(ฮิท แอนด์ รัน , ฮิท แอนด์ รัน)
It’s just a hit and run
(อิทซ จั๊สท ดา ฮิท แอนด์ รัน)
Another hit and run
(อะน๊าเทร่อร์ ฮิท แอนด์ รัน)
Hit it, oh
(ฮิท ดิธ , โอ)
Ooh bring it down, ooh way down
(อู้ บริง อิท เดาน , อู้ เวย์ เดาน)
I said you ain’t got no respect
(ไอ เซ็ด ยู เอน ก็อท โน เรสเพ๊คท)
I said you ain’t got no respect
(ไอ เซ็ด ยู เอน ก็อท โน เรสเพ๊คท)
No you ain’t got no respect
(โน ยู เอน ก็อท โน เรสเพ๊คท)
And you hit me when I’m down
(แอนด์ ยู ฮิท มี เว็น แอม เดาน)
Hit and run, hit and run
(ฮิท แอนด์ รัน , ฮิท แอนด์ รัน)
It’s just another hit and run
(อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ฮิท แอนด์ รัน)
I said it’s just another hit and run
(ไอ เซ็ด อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ฮิท แอนด์ รัน)
Oh yeah, hit and run
(โอ เย่ , ฮิท แอนด์ รัน)
Oh yeah, hit and run
(โอ เย่ , ฮิท แอนด์ รัน)
Oh yeah, hit and run
(โอ เย่ , ฮิท แอนด์ รัน)
Oh yeah, hit and run
(โอ เย่ , ฮิท แอนด์ รัน)
Oh yeah, hit and run
(โอ เย่ , ฮิท แอนด์ รัน)
Oh yeah, hit and run
(โอ เย่ , ฮิท แอนด์ รัน)
It’s just another hit and run
(อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ฮิท แอนด์ รัน)
Hit and run
(ฮิท แอนด์ รัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Another Hit And Run คำอ่านไทย Def Leppard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น