เนื้อเพลง You Got Me คำอ่านไทย Erykah Badu

{Erykah}
({Erykah})
1 – If you were worried ’bout where
(1 อิ๊ฟ ยู เวอ ว๊อร์รี่ เบาท แวร์)
I been or who I saw or
(ไอ บีน ออ ฮู ไอ ซอว์ ออ)
What club I went to with my homies
(ว๊อท คลับ ไอ เว็นท ทู วิธ มาย โฮมี)
Baby don’t worry, you know that you got me
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ , ยู โนว์ แดท ยู ก็อท มี)

If you were worried ’bout where
(อิ๊ฟ ยู เวอ ว๊อร์รี่ เบาท แวร์)
I been or who I saw or
(ไอ บีน ออ ฮู ไอ ซอว์ ออ)
What club I went to with my homies
(ว๊อท คลับ ไอ เว็นท ทู วิธ มาย โฮมี)
Baby, don’t worry you know that you got me
(เบ๊บี้ , ด้อนท์ ว๊อร์รี่ ยู โนว์ แดท ยู ก็อท มี)

{Roots}
({รู๊ท })
Somebody told me that this planet was small
(ซัมบอดี้ โทลด มี แดท ดิส แพล๊เหน็ท วอส สมอลล์)
We used to live in the same building on the same floor
(วี ยู๊ส ทู ไล้ฝ อิน เดอะ เซม บีลดิง ออน เดอะ เซม ฟลอร์)
And never met before until I’m overseas on tour
(แอนด์ เน๊เฝ่อร์ เม็ท บีฟอร์ อันทิล แอม โอ๊เฝ่อร์ซี ออน ทัวร์)
And peep this Ethiopian Queen from Philly
(แอนด์ พีพ ดิส อีธิโอเพียน ควีน ฟรอม ฟิวลี่)
Taking classes abroad
(เทคอิง คลาสเซซ อะบร๊อด)
She studying film in photo flash focus record
(ชี ซทัดอิ ฟิล์ม อิน โฟโท แฟลช โฟ๊คัส เร๊คขอร์ด)
Said she working on a flick and could my clique do the score
(เซ็ด ชี เวิคกิง ออน อะ ฟลิค แอนด์ เคิด มาย คลีค ดู เดอะ สคอร์)
She said she love my show in Paris at Elysae Montmartre
(ชี เซ็ด ชี ลัฝ มาย โชว์ อิน แพริซ แอ็ท Elysae Montmartre)
And that I stepped off the stage and took a piece of her heart
(แอนด์ แดท ไอ สตอปชฺ ออฟฟ เดอะ สเท๊จ แอนด์ ทุค กา พี๊ซ อ็อฝ เฮอ ฮาร์ท)
We knew from the start that things fall apart
(วี นยู ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท แดท ทริง ฟอลล์ อะพาร์ท)
Intense and shatter, she like, that sh*t don’t matter
(อินเทนซ แอนด์ แฌทเทอะ , ชี ไล๊ค , แดท ฌะ *ที ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์)
When I get home, get at her, pull out her phone
(เว็น นาย เก็ท โฮม , เก็ท แอ็ท เฮอ , พูลล เอ๊าท เฮอ โฟน)
Whatever, let’s lay, let’s get together
(ฮว็อทเอฝเออะ , เล็ท เลย์ , เล็ท เก็ท ทูเก๊ทเธ่อร์)
Sh*t, you think that not?
(ฌะ *ที , ยู ทริ๊งค แดท น็อท)
Think that dog went home and forgot?
(ทริ๊งค แดท ด้อกก เว็นท โฮม แอนด์ เฟาะกอท)

Time passed, now we back in Philly, she up in my spot
(ไทม์ พาสส , นาว วี แบ็ค อิน ฟิวลี่ , ชี อั๊พ อิน มาย สพอท)
Telling me the things I’m telling her is makin’ her hot
(เทลลิง มี เดอะ ทริง แอม เทลลิง เฮอ อีส เมกิน เฮอ ฮอท)
Started building with her constantly ’round the clock
(สท๊าร์ท บีลดิง วิธ เฮอ คอนสแท็นทลิ ราวนด เดอะ คล๊อค)
Now she in my world like hip – hop, and keep telling me…
(นาว ชี อิน มาย เวิลด ไล๊ค ฮิพ ฮ็อพ , แอนด์ คี๊พ เทลลิง มี)

Repeat 1
(รีพี๊ท 1)

{Roots}
({รู๊ท })
Yo, I’m the type that’s always catchin’ a flight
(โย , แอม เดอะ ไท๊พ แด้ท ออลเว แคซชิน อะ ฟไลท)
And sometimes I got to be out at the height of the night
(แอนด์ ซัมไทม์ ซาย ก็อท ทู บี เอ๊าท แอ็ท เดอะ ไฮท อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
And that’s when she flip and get on some…
(แอนด์ แด้ท เว็น ชี ฟลิพ แอนด์ เก็ท ออน ซัม)

{Erykah}
({Erykah})
Another loney night?
(อะน๊าเทร่อร์ โลนี่ ไน๊ท)
Seems like I’m on the side, you only lovin’ your mic
(ซีม ไล๊ค แอม ออน เดอะ ไซด์ , ยู โอ๊นลี่ ลัฝวิน ยุร ไมคะ)
I know you gotta get that paper daddy, keep that sh*t tight
(ไอ โนว์ ยู กอททะ เก็ท แดท เพ๊เพ่อร์ แดดดิ , คี๊พ แดท ฌะ *ที ไท๊ท)
But yo, I need some sort of love in my life, you dig me?
(บั๊ท โย , ไอ นี๊ด ซัม ซ๊อร์ท อ็อฝ ลัฝ อิน มาย ไล๊ฟ , ยู ดีกกํ มี)
While politickin’ with my sister from New York City
(ไวล์ politickin วิธ มาย ซิ๊สเท่อร์ ฟรอม นิว ยอค ซิ๊ที่)
She said she know this ball player, and he think I’m pretty
(ชี เซ็ด ชี โนว์ ดิส บอล เพย์เยอร์ , แอนด์ ฮี ทริ๊งค แอม พริ๊ทที่)
Psych, I’m playin’ fool, you know it’s just wit you I’m stayin’ fool
(ซายคฺ , แอม เพลย์ยิน ฟูล , ยู โนว์ อิทซ จั๊สท วิท ยู แอม สเตยิน ฟูล)
And when cats be poppin’ game I don’t hear what they sayin’, fool
(แอนด์ เว็น แค๊ท บี พอพปิน เกม ไอ ด้อนท์ เฮียร ว๊อท เด เซย์อิน , ฟูล)
When you out there in the world, I’m still your girl
(เว็น ยู เอ๊าท แดร์ อิน เดอะ เวิลด , แอม สทิลล ยุร เกิร์ล)
With all my classes I don’t have the time for life’s thrills
(วิธ ออล มาย คลาสเซซ ซาย ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ ไทม์ ฟอร์ ไล๊ฟ ธริล)
So when you sweatin’ on stage, think of me when you rhyme
(โซ เว็น ยู สเวเดน ออน สเท๊จ , ทริ๊งค อ็อฝ มี เว็น ยู ไรม)
And don’t be listenin’ to your homies, they be leadin’ you blind
(แอนด์ ด้อนท์ บี ลิเซินนิน ทู ยุร โฮมี , เด บี leadin ยู ไบลนฺดฺ)

{Roots}
({รู๊ท })
Yeah, so what you sayin’ is I can trust you
(เย่ , โซ ว๊อท ยู เซย์อิน อีส ซาย แคน ทรัสท ยู)

{Erykah}
({Erykah})
Is you crazy? You my king, for real
(อีส ยู คเรสิ ยู มาย คิง , ฟอร์ เรียล)

{Both}
({โบทรฺ })
But sometimes, relationships get ill
(บั๊ท ซัมไทม์ , ริเลฌันฌิพ เก็ท อิลล)

{Erykah}
({Erykah})
No doubt
(โน เดาท)

Repeat 1
(รีพี๊ท 1)

{Roots}
({รู๊ท })
That snake could be that chick or that rat
(แดท สเน๊ค เคิด บี แดท ชิค ออ แดท แร๊ท)
Could be that cool cat that’s whisperin’
(เคิด บี แดท คูล แค๊ท แด้ท วิชปีนิริน)
She’s trying to play you for the fool, black
(ชี ทไรอิง ทู เพลย์ ยู ฟอร์ เดอะ ฟูล , แบล๊ค)
If something’s on your chest then let it be known
(อิ๊ฟ ซัมติง ออน ยุร เชสทํ เด็น เล็ท ดิธ บี โนน)
See I’m not your every – five – minutes all on the phone
(ซี แอม น็อท ยุร เอ๊เฝอร์รี่ ไฟฝ มิ๊หนิท ซอร์ ออน เดอะ โฟน)
And on the topic of trust, it’s just a matter of fact
(แอนด์ ออน เดอะ ท๊อพผิค อ็อฝ ทรัสท , อิทซ จั๊สท ดา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท)
That people bite back, fracture what’s in tact
(แดท พี๊เพิ่ล ไบ้ท์ แบ็ค , ฟแรคเชอะ ว๊อท ซิน แท็คท)
And they’ll forever be
(แอนด์ เด๊ว ฟอเร๊เฝ่อร บี)
I ain’t on some Oh, I’m a celebrity
(ไอ เอน ออน ซัม โอ , แอม มา ซิเลบริทิ)
I deal wit the real, so if it’s artificial, let it be
(ไอ ดีล วิท เดอะ เรียล , โซ อิ๊ฟ อิทซ อาร์ทิฟิ๊เชี่ยล , เล็ท ดิธ บี)
I seen people caught in love like whirlwinds
(ไอ ซีน พี๊เพิ่ล คอท อิน ลัฝ ไล๊ค เวอวิน)
Listening to they squalls and listenin’ to they girlfriends
(ลิเซินนิง ทู เด ซคว็อล แซน ลิเซินนิน ทู เด เกลิลเฟรน)
That’s exactly the point where they whole world ends
(แด้ท เอ็กแสคทลิ เดอะ พ๊อยท์ แวร์ เด โฮล เวิลด เอ็นด)
Lies come in, that’s where the drama begins
(ไล คัม อิน , แด้ท แวร์ เดอะ ดร๊าม่า บีกิน)
And she like… yo
(แอนด์ ชี ไล๊ค โย)

Repeat 1
(รีพี๊ท 1)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Got Me คำอ่านไทย Erykah Badu

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น