เนื้อเพลง Blind คำอ่านไทย Deep Purple

()
” Jon plays harpsichord on this track, which is a love song, sort
(” จอนนี่ เพลย์ ฮาพซิคอด ออน ดิส แทร็ค , วิช อีส ซา ลัฝ ซ็อง , ซ๊อร์ท)
of squeezed into the format of a twelve bar blues. The middle
(อ็อฝ สควี๊ซ อิ๊นทู เดอะ ฟอแม็ท อ็อฝ อะ ทเว้ลฝ บาร์ บลู เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
section is a descending chromatic sequence which is intended to
(เซ๊คชั่น อีส ซา descendings คโระแมทอิค ซีเคว้นซ วิช อีส อินเท็นด ทู)
give a sort of ” slowing down ” effect. ”
(กี๊ฝ อะ ซ๊อร์ท อ็อฝ ” สโลวิง เดาน ” เอฟเฟ็ค “)

I see reflections in the water
(ไอ ซี ริฟเคลฌัน ซิน เดอะ ว๊อเท่อร)
Autumn colours, summer’s daughter
(อ๊อทั่มน คัลเออะ , ซั๊มเม่อร์ ด๊อเท่อร์)
And as as the year is growing older
(แอนด์ แอส แอส เดอะ เยียร์ อีส กโรอิง โอลเดอะ)
I see winter on my shoulder
(ไอ ซี วิ๊นเท่อร์ ออน มาย โช๊ลเด้อร์)
I stand in the haze
(ไอ สแทนด์ อิน เดอะ เฮส)
Watching stormy ripples grow on my own
(วัทชิง ซทอมิ ลีบเปิล โกรว์ ออน มาย โอว์น)
Never knew your needing
(เน๊เฝ่อร์ นยู ยุร นี๊ดดิง)
Till I found myself standing here alone
(ทิลล์ ไอ เฟานด ไมเซลฟ ซแทนดิง เฮียร อะโลน)

And in the water, such a sad face
(แอนด์ อิน เดอะ ว๊อเท่อร , ซัช อะ แซ้ด เฟซ)
Slowly drowning, such a sad face
(ซโลลิ ดเรานอิง , ซัช อะ แซ้ด เฟซ)
If only I could change the seasons
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด เช้งจํ เดอะ ซี๊ซั่น)
Like a poet, I’ve my reasons
(ไล๊ค เก โพ๊เอ๊ท , แอฝ มาย รี๊ซั่น)
It started to snow in the middle of July
(อิท สท๊าร์ท ทู สโนว์ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ จูไล)
Wonder why
(วั๊นเด้อร วาย)
Never did understand you
(เน๊เฝ่อร์ ดิด อั๊นเด้อรสแทนด ยู)
My sorrow is hanging in the grey sky
(มาย ซ๊อโร่ว อีส แฮงอิง อิน เดอะ เกรย์ สกาย)

In the summer days we flew to the sun
(อิน เดอะ ซั๊มเม่อร์ เดย์ วี ฟลู ทู เดอะ ซัน)
On melting wings
(ออน เมลทิง วิง)
But the seasons changed to fast
(บั๊ท เดอะ ซี๊ซั่น เช้งจํ ทู ฟาสท)
Leave us all behind
(ลี๊ฝ อัซ ซอร์ บีฮายน์)

But then the stone fell on the water
(บั๊ท เด็น เดอะ สโทน เฟ็ล ออน เดอะ ว๊อเท่อร)
Putting end to summer’s daughter
(พูทดิง เอ็นด ทู ซั๊มเม่อร์ ด๊อเท่อร์)
And me, I turn away remembering
(แอนด์ มี , ไอ เทิร์น อะเวย์ รัเมมเบอร์ริง)
All the seasons, such a sad thing
(ออล เดอะ ซี๊ซั่น , ซัช อะ แซ้ด ทริง)
It started to rain in the middle of the sun
(อิท สท๊าร์ท ทู เรน อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ซัน)
Winter’s begun
(วิ๊นเท่อร์ บิกัน)

Never did understand you
(เน๊เฝ่อร์ ดิด อั๊นเด้อรสแทนด ยู)
My sorrow is hanging in the grey sky
(มาย ซ๊อโร่ว อีส แฮงอิง อิน เดอะ เกรย์ สกาย)

In the summer days we flew to the sun
(อิน เดอะ ซั๊มเม่อร์ เดย์ วี ฟลู ทู เดอะ ซัน)
On melting wings
(ออน เมลทิง วิง)
But the seasons changed to fast
(บั๊ท เดอะ ซี๊ซั่น เช้งจํ ทู ฟาสท)
Leave us all behind
(ลี๊ฝ อัซ ซอร์ บีฮายน์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blind คำอ่านไทย Deep Purple

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น