เนื้อเพลง Footsteps คำอ่านไทย Pearl Jam

Don’t even think about reaching me. I won’t be home.
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น ทริ๊งค อะเบ๊าท รีชชิง มี ไอ ว็อนท บี โฮม)
Don’t even think about stopping by. Don’t think of me at all.
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น ทริ๊งค อะเบ๊าท ซทอพพิง บาย ด้อนท์ ทริ๊งค อ็อฝ มี แอ็ท ดอร์)

I did a what I had to do. If there was a reason, it was you.
(ไอ ดิด อะ ว๊อท ไอ แฮ็ด ทู ดู อิ๊ฟ แดร์ วอส ซา รี๊ซั่น , อิท วอส ยู)

Aaah, don’t even think about getting inside. Voices in my head. Ooh, voices.
(Aaah , ด้อนท์ อี๊เฝ่น ทริ๊งค อะเบ๊าท เกดดดิ้ง อิ๊นไซด์ ว๊อยซ์ ซิน มาย เฮด อู้ , ว๊อยซ์)
I got scratches all over my arms. One for each day since I fell apart.
(ไอ ก็อท ซแคทเช็ด ซอร์ โอ๊เฝ่อร มาย อาร์ม วัน ฟอร์ อีช เดย์ ซิ๊นซ ไอ เฟ็ล อะพาร์ท)

I did, oh, what I had to do. If there was a reason it was you.
(ไอ ดิด , โอ , ว๊อท ไอ แฮ็ด ทู ดู อิ๊ฟ แดร์ วอส ซา รี๊ซั่น หนิด วอส ยู)

Footsteps in the hall… It was you, you.
(ฟุทเสต็ป ซิน เดอะ ฮอลล์ อิท วอส ยู , ยู)
Oh, pictures on my chest… It was you. It was you…
(โอ , พิ๊คเจ้อร์ ออน มาย เชสทํ ดิธ วอส ยู อิท วอส ยู)

I did a what I had to do. Oh, and if there was a reason… Oh, there wasn’t no reason. no.
(ไอ ดิด อะ ว๊อท ไอ แฮ็ด ทู ดู โอ , แอนด์ อิ๊ฟ แดร์ วอส ซา รี๊ซั่น โอ , แดร์ วอสซึ้น โน รี๊ซั่น โน)
And if there’s something you’d like to do. Oh, just let me continue to blame you.
(แอนด์ อิ๊ฟ แดร์ ซัมติง ยูต ไล๊ค ทู ดู โอ , จั๊สท เล็ท มี คอนทิ๊นิว ทู เบลม ยู)

A footsteps in the hall… It was you, you.
(อะ ฟุทเสต็ป ซิน เดอะ ฮอลล์ อิท วอส ยู , ยู)
Oh, pictures on my chest… It was you, you. Oh
(โอ , พิ๊คเจ้อร์ ออน มาย เชสทํ ดิธ วอส ยู , ยู โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Footsteps คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น