เนื้อเพลง I Surrender All คำอ่านไทย Ruben Studdard

All to Jesus I surrender
(ออล ทู จีสัซ ซาย เซอร์เร๊นเด้อร์)
All to Him I freely give;
(ออล ทู ฮิม ไอ ฟรีลิ กี๊ฝ 😉
I will ever love and trust Him,
(ไอ วิล เอ๊เฝ่อร์ ลัฝ แอนด์ ทรัสท ฮิม ,)
In his presence daily live.
(อิน ฮิส พเรสเอ็นซ เด๊ลี่ ไล้ฝ)

I surrender all, to you Jesus I surrender all, all;
(ไอ เซอร์เร๊นเด้อร์ ออล , ทู ยู จีสัซ ซาย เซอร์เร๊นเด้อร์ ออล , ออล 😉
All to thee, my blessed Savior,
(ออล ทู ฑี , มาย เบล๊ส เซฝเยอะ ,)
I surrender all.
(ไอ เซอร์เร๊นเด้อร์ ออล)

All I have I give to You [I’ll give it to You]
(ออล ไอ แฮ็ฝ ไอ กี๊ฝ ทู ยู [ อิลล กี๊ฝ อิท ทู ยู ])
I surrender all to You [everything I have]
(ไอ เซอร์เร๊นเด้อร์ ออล ทู ยู [ เอ๊วี่ติง ไอ แฮ็ฝ ])
I’ll do what you want me to [what you want me do]
(อิลล ดู ว๊อท ยู ว้อนท มี ทู [ ว๊อท ยู ว้อนท มี ดู ])
I’ll give You everything
(อิลล กี๊ฝ ยู เอ๊วี่ติง)
I surrender all to Jesus I surrender all
(ไอ เซอร์เร๊นเด้อร์ ออล ทู จีสัซ ซาย เซอร์เร๊นเด้อร์ ออล)
I give my self to thee
(ไอ กี๊ฝ มาย เซลฟ์ ทู ฑี)
Fill me with a love and power that your blessing follow me
(ฟิลล มี วิธ อะ ลัฝ แอนด์ พ๊าวเว่อร์ แดท ยุร บเลซซิง ฟ๊อลโล่ว มี)
I surrender all
(ไอ เซอร์เร๊นเด้อร์ ออล)
To you Jesus I [I surrender all]
(ทู ยู จีสัซ ซาย [ ไอ เซอร์เร๊นเด้อร์ ออล ])
All to thee, my blessed Savior
(ออล ทู ฑี , มาย เบล๊ส เซฝเยอะ)
I surrender all
(ไอ เซอร์เร๊นเด้อร์ ออล)

All I have I give to You
(ออล ไอ แฮ็ฝ ไอ กี๊ฝ ทู ยู)
I surrender all to You
(ไอ เซอร์เร๊นเด้อร์ ออล ทู ยู)
I’ll do what you want me to
(อิลล ดู ว๊อท ยู ว้อนท มี ทู)
I’ll give You everything
(อิลล กี๊ฝ ยู เอ๊วี่ติง)
I surrender all to Jesus
(ไอ เซอร์เร๊นเด้อร์ ออล ทู จีสัซ)

All I have I give to You [all to you Lord]
(ออล ไอ แฮ็ฝ ไอ กี๊ฝ ทู ยู [ ออล ทู ยู หลอร์ด ])
I surrender all to You [I surrender all I have to you]
(ไอ เซอร์เร๊นเด้อร์ ออล ทู ยู [ ไอ เซอร์เร๊นเด้อร์ ออล ไอ แฮ็ฝ ทู ยู ])
I’ll do what you want me to [whatever you want from me]
(อิลล ดู ว๊อท ยู ว้อนท มี ทู [ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว้อนท ฟรอม มี ])
I’ll give You everything
(อิลล กี๊ฝ ยู เอ๊วี่ติง)
I surrender all to You
(ไอ เซอร์เร๊นเด้อร์ ออล ทู ยู)
I surrender all to You
(ไอ เซอร์เร๊นเด้อร์ ออล ทู ยู)
I’ll do whatever you want me to
(อิลล ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว้อนท มี ทู)
Nothing else I’d rather do
(นัธอิง เอ๊ลส อาย ร๊าเธ่อร์ ดู)
With my life, Lord I’ll serve you every day
(วิธ มาย ไล๊ฟ , หลอร์ด อิลล เซิร์ฝ ยู เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
Even when things don’t go my way
(อี๊เฝ่น เว็น ทริง ด้อนท์ โก มาย เวย์)
Lord you can trust me to never straight, oh
(หลอร์ด ยู แคน ทรัสท มี ทู เน๊เฝ่อร์ สเทร๊ท , โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Surrender All คำอ่านไทย Ruben Studdard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น