เนื้อเพลง Time Goes By คำอ่านไทย Spice Girls

I’ve never had a feeling so right
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ ฟีลอิง โซ ไร๊ท)
Like I have with you, can’t explain the things you do
(ไล๊ค ไก แฮ็ฝ วิธ ยู , แค็นท เอ็กซเพลน เดอะ ทริง ยู ดู)
But boy when you tell me softly you love me too
(บั๊ท บอย เว็น ยู เทลล มี ซอฟทลิ ยู ลัฝ มี ทู)

It’s like I know we were meant to be
(อิทซ ไล๊ค ไก โนว์ วี เวอ เม็นท ทู บี)
So for eternity, you will have a part of me
(โซ ฟอร์ อิเทอนิทิ , ยู วิล แฮ็ฝ อะ พาร์ท อ็อฝ มี)
And all I need is for you to stay right here with me, yeah
(แอนด์ ออล ไอ นี๊ด อีส ฟอร์ ยู ทู สเทย์ ไร๊ท เฮียร วิธ มี , เย่)

Time goes by but we stand still [know it does, I know does]
(ไทม์ โกซ บาย บั๊ท วี สแทนด์ สทิลล [ โนว์ อิท โด , ไอ โนว์ โด ])
Love you for eternity I will [I will]
(ลัฝ ยู ฟอร์ อิเทอนิทิ ไอ วิล [ ไอ วิล ])
I know that we were meant to be [we were meant to be, my love]
(ไอ โนว์ แดท วี เวอ เม็นท ทู บี [ วี เวอ เม็นท ทู บี , มาย ลัฝ ])
That’s how I feel when you’re with me
(แด้ท ฮาว ไอ ฟีล เว็น ยัวร์ วิธ มี)

You are the reason that my heart beats
(ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น แดท มาย ฮาร์ท บีท)
And no I never thought, I would ever fall so deep
(แอนด์ โน ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท , ไอ เวิด เอ๊เฝ่อร์ ฟอลล์ โซ ดี๊พ)
But now I see that the love that we share is oh so sweet
(บั๊ท นาว ไอ ซี แดท เดอะ ลัฝ แดท วี แชร์ อีส โอ โซ สวี้ท)

What if I told you that I believe [believe]
(ว๊อท อิ๊ฟ ฟาย โทลด ยู แดท ไอ บีลี๊ฝ [ บีลี๊ฝ ])
That you are my soul, my destiny [my destiny, yeah]
(แดท ยู อาร์ มาย โซล , มาย เดซทินิ [ มาย เดซทินิ , เย่ ])
What if I was to say in every way
(ว๊อท อิ๊ฟ ฟาย วอส ทู เซย์ อิน เอ๊เฝอร์รี่ เวย์)
Deep in my heart is where you’ll be [time]
(ดี๊พ อิน มาย ฮาร์ท อีส แวร์ โยว บี [ ไทม์ ])

Time goes by but we stand still [I’m still right here]
(ไทม์ โกซ บาย บั๊ท วี สแทนด์ สทิลล [ แอม สทิลล ไร๊ท เฮียร ])
Love you for eternity I will [I’ll never go]
(ลัฝ ยู ฟอร์ อิเทอนิทิ ไอ วิล [ อิลล เน๊เฝ่อร์ โก ])
I know that we were meant to be [we were meant to be]
(ไอ โนว์ แดท วี เวอ เม็นท ทู บี [ วี เวอ เม็นท ทู บี ])
That’s how I feel when you’re with me [how I feel, when you’re with me]
(แด้ท ฮาว ไอ ฟีล เว็น ยัวร์ วิธ มี [ ฮาว ไอ ฟีล , เว็น ยัวร์ วิธ มี ])

Time goes by but we stand still [oh time, oh time]
(ไทม์ โกซ บาย บั๊ท วี สแทนด์ สทิลล [ โอ ไทม์ , โอ ไทม์ ])
Love you for eternity I will [eternity I will]
(ลัฝ ยู ฟอร์ อิเทอนิทิ ไอ วิล [ อิเทอนิทิ ไอ วิล ])
I know that we were meant to be [we were meant, baby love]
(ไอ โนว์ แดท วี เวอ เม็นท ทู บี [ วี เวอ เม็นท , เบ๊บี้ ลัฝ ])
That’s how I feel when you’re with me
(แด้ท ฮาว ไอ ฟีล เว็น ยัวร์ วิธ มี)

As you hold me close so tenderly
(แอส ยู โฮลด์ มี โคลส โซ เทนเดอะลิ)
And watch you fall to sleep
(แอนด์ ว๊อทช ยู ฟอลล์ ทู สลี๊พ)
I see in you the one who now completes [you the one]
(ไอ ซี อิน ยู ดิ วัน ฮู นาว คอมพลีท [ ยู ดิ วัน ])
The half of me I used to be [I used to be], yeah
(เดอะ ฮาล์ฟ อ็อฝ มี ไอ ยู๊ส ทู บี [ ไอ ยู๊ส ทู บี ] , เย่)

Time goes by but we stand still
(ไทม์ โกซ บาย บั๊ท วี สแทนด์ สทิลล)
Love you for eternity I will [eternity I will]
(ลัฝ ยู ฟอร์ อิเทอนิทิ ไอ วิล [ อิเทอนิทิ ไอ วิล ])
I know that we were meant to be [were meant to be]
(ไอ โนว์ แดท วี เวอ เม็นท ทู บี [ เวอ เม็นท ทู บี ])
That’s how I feel when you’re with me [feel when you’re with me baby]
(แด้ท ฮาว ไอ ฟีล เว็น ยัวร์ วิธ มี [ ฟีล เว็น ยัวร์ วิธ มี เบ๊บี้ ])

Time goes by but we stand still [but we always stand still, babe]
(ไทม์ โกซ บาย บั๊ท วี สแทนด์ สทิลล [ บั๊ท วี ออลเว สแทนด์ สทิลล , เบ้บ ])
Love you for eternity I will [stand still babe, and I know]
(ลัฝ ยู ฟอร์ อิเทอนิทิ ไอ วิล [ สแทนด์ สทิลล เบ้บ , แอนด์ ดาย โนว์ ])
I know that we were meant to be [yes, we were]
(ไอ โนว์ แดท วี เวอ เม็นท ทู บี [ เย็ซ , วี เวอ ])
That’s how I feel when you’re with me
(แด้ท ฮาว ไอ ฟีล เว็น ยัวร์ วิธ มี)

Time goes by but we stand still
(ไทม์ โกซ บาย บั๊ท วี สแทนด์ สทิลล)
Love you forever, yes I will
(ลัฝ ยู ฟอเร๊เฝ่อร , เย็ซ ซาย วิล)
I know we’re meant to be
(ไอ โนว์ เวีย เม็นท ทู บี)
That’s how I feel baby
(แด้ท ฮาว ไอ ฟีล เบ๊บี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Time Goes By คำอ่านไทย Spice Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น