เนื้อเพลง Ain’t That The Way คำอ่านไทย Bro’Sis

Ain’t that the way – ain’t that the way – ain’t
(เอน แดท เดอะ เวย์ เอน แดท เดอะ เวย์ เอน)
that the way it goes – believe me cause I know
(แดท เดอะ เวย์ อิท โกซ บีลี๊ฝ มี ค๊อส ไอ โนว์)

Ain’t that the way you try to run away – ain’t
(เอน แดท เดอะ เวย์ ยู ธราย ทู รัน อะเวย์ เอน)
that the foolish game you try to play – baby
(แดท เดอะ ฟูลอิฌ เกม ยู ธราย ทู เพลย์ เบ๊บี้)
that ain’t the way it goes believe me cause I
(แดท เอน เดอะ เวย์ อิท โกซ บีลี๊ฝ มี ค๊อส ไอ)
know – you gonna learn the hard way
(โนว์ ยู กอนนะ เลิร์น เดอะ ฮาร์ด เวย์)

I heard your message on the phone today –
(ไอ เฮิด ยุร เม๊สเสจ ออน เดอะ โฟน ทูเดย์)
and it hurt me all the things you were sayin’
(แอนด์ ดิท เฮิร์ท มี ออล เดอะ ทริง ยู เวอ เซย์อิน)
#NAME?
(#เนม)
what you feel in your mind – what would
(ว๊อท ยู ฟีล อิน ยุร ไมนด์ ว๊อท เวิด)
make you feel that you need the time – to be
(เม้ค ยู ฟีล แดท ยู นี๊ด เดอะ ไทม์ ทู บี)
away from me baby … [baby]
(อะเวย์ ฟรอม มี เบ๊บี้ [ เบ๊บี้ ])

Asked myself what have I been doing wrong
(อาสคฺ ไมเซลฟ ว๊อท แฮ็ฝ ไอ บีน ดูอิง รอง)
– so what the hell’s been going on – are you
(โซ ว๊อท เดอะ เฮ็ลล บีน โกอิ้ง ออน อาร์ ยู)
messin’ around on me baby [don’t mess
(เมซซิน อะราวนฺดฺ ออน มี เบ๊บี้ [ ด้อนท์ เมซ)
with me] – still believe that your heart
(วิธ มี ] สทิลล บีลี๊ฝ แดท ยุร ฮาร์ท)
belongs to mine – but if you leave boy i’m
(บีลอง ทู ไมน์ บั๊ท อิ๊ฟ ยู ลี๊ฝ บอย แอม)
gonna be fine . after all this time why you
(กอนนะ บี ไฟน แอ๊ฟเท่อร ออล ดิส ไทม์ วาย ยู)
wanna throw it away
(วอนนา โธรว์ อิท อะเวย์)

Anin’t that the way you try to run away – ain’t
(Anint แดท เดอะ เวย์ ยู ธราย ทู รัน อะเวย์ เอน)
that the foolish game you try to play – baby
(แดท เดอะ ฟูลอิฌ เกม ยู ธราย ทู เพลย์ เบ๊บี้)
that ain’t the way it goes believe me cause I
(แดท เอน เดอะ เวย์ อิท โกซ บีลี๊ฝ มี ค๊อส ไอ)
know – you gonna learn the hard way – ain’t
(โนว์ ยู กอนนะ เลิร์น เดอะ ฮาร์ด เวย์ เอน)
that the way you try to make me cry – by
(แดท เดอะ เวย์ ยู ธราย ทู เม้ค มี คราย บาย)
puttin’ me down and tryin’ to criticize – baby
(พันดิน มี เดาน แอนด์ ทายอิน ทู ครีทอิไซส เบ๊บี้)
that ain’t the way it goes believe me cause I
(แดท เอน เดอะ เวย์ อิท โกซ บีลี๊ฝ มี ค๊อส ไอ)
know – it’s time for me to say goodbuy
(โนว์ อิทซ ไทม์ ฟอร์ มี ทู เซย์ goodbuy)

It hurts me what I’m feelin’ inside – all those
(อิท เฮิร์ท มี ว๊อท แอม ฟีลิน อิ๊นไซด์ ออล โฑส)
years I’ve been by your side – I think it’s time to
(เยียร์ แอฝ บีน บาย ยุร ไซด์ ไอ ทริ๊งค อิทซ ไทม์ ทู)
put things right – I know you feel that you
(พุท ทริง ไร๊ท ไอ โนว์ ยู ฟีล แดท ยู)
need to make a change – but all you’re doin’
(นี๊ด ทู เม้ค เก เช้งจํ บั๊ท ดอร์ ยัวร์ โดย)
is causing me pain – I should have known it
(อีส คู๊ดซิง มี เพน นาย เชิด แฮ็ฝ โนน หนิด)
long ago – ain’t that the way
(ลอง อะโก เอน แดท เดอะ เวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t That The Way คำอ่านไทย Bro’Sis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น