เนื้อเพลง I Wanna Go Back คำอ่านไทย Kid Rock

I wanna go back
(ไอ วอนนา โก แบ็ค)
I wanna go back
(ไอ วอนนา โก แบ็ค)
Uh cause I remember way back when
(อา ค๊อส ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เวย์ แบ็ค เว็น)
Got kicked out the crib and had a place to stay
(ก็อท คิ๊ค เอ๊าท เดอะ คริบ แอนด์ แฮ็ด อะ เพลส ทู สเทย์)
In the Clem with some friends George and Jay
(อิน เดอะ Clem วิธ ซัม เฟรน จอจ แอนด์ เจ)
It was a funky fresh crew and I’d DJ
(อิท วอส ซา ฟังคิ เฟรช ครู แอนด์ อาย ดีเจ)
What a shock it was to be on the set
(ว๊อท ดา ช๊อค อิท วอส ทู บี ออน เดอะ เซ็ท)
Comin from a nice home now livin in the projects
(คัมอิน ฟรอม มา ไน๊ซ์ โฮม นาว ลีฝอิน อิน เดอะ โพร๊เจ็คท)
No regrets cause I learned alot
(โน รีเกร๊ท ค๊อส ไอ เลิร์น อล๊อต)
And I earned alot in the parking lot
(แอนด์ ดาย เอิร์น อล๊อต อิน เดอะ พาคกิ้ง ล็อท)
Doin dirt for the O.G’s slangin rock
(โดย เดิร์ท ฟอร์ ดิ โอ จีส สแลงงิน ร๊อค)
They used to call me that little white kid
(เด ยู๊ส ทู คอลลํ มี แดท ลิ๊ทเทิ่ล ไว๊ท คิด)
Who could rock on the two turntables
(ฮู เคิด ร๊อค ออน เดอะ ทู เทินเทเบิล)
And that ain’t no fable
(แอนด์ แดท เอน โน เฟบล)
Watchin Eddie Murphy instead of Clark Gable
(วันชิน เอดดี เมอร์ฟรี อินสเท๊ด อ็อฝ ครัก Gable)
My whole life style switched Hoss
(มาย โฮล ไล๊ฟ สไทล์ สวิทช์ โฮซ)
Puttin in hours at the 76 car wash
(พันดิน อิน เอาเอ้อร์ แอ็ท เดอะ 76 คารํ ว๊อช)
But I could never wait for them weekends to come
(บั๊ท ไอ เคิด เน๊เฝ่อร์ เว้ท ฟอร์ เด็ม วี๊คเกน ทู คัม)
Dum ditty dum ditty ditty dum dum
(ดัม ดีททิ ดัม ดีททิ ดีททิ ดัม ดัม)
Boom, boom, the bass went
(บูม , บูม , เดอะ แบ็ซ เว็นท)
On turntables f*ckin it up in Duke’s basement
(ออน เทินเทเบิล เอฟ *ckin หนิด อั๊พ อิน ดยูค เบซเม็นท)
Groove time productions, we kept the jam jumpin
(กรูฝ ไทม์ พโระดัคฌัน , วี เค็พท เดอะ แจม จัมปิน)
Open up your ears Im tryin to tell you somethin
(โอ๊เพ่น อั๊พ ยุร เอียร แอม ทายอิน ทู เทลล ยู ซัมติน)
And give some love back to those that loved me
(แอนด์ กี๊ฝ ซัม ลัฝ แบ็ค ทู โฑส แดท ลัฝ มี)
206 Court street and my second mom Tracy
(206 คอร์ท สทรีท แอนด์ มาย เซ๊คคั่น มัม เทซซี่)
Little Keesha and Cole
(ลิ๊ทเทิ่ล Keesha แอนด์ โคลโอ)
My mellow blow, and my homegirl Flo
(มาย เมลโล โบลว์ , แอนด์ มาย โฮมเกิล โฟล)
Rock round see, you could find me some
(ร๊อค ราวนด ซี , ยู เคิด ไฟนด์ มี ซัม)
But I kept my tables in the crib when I wasnt in the club
(บั๊ท ไอ เค็พท มาย เท๊เบิ้ล ซิน เดอะ คริบ เว็น นาย วอสซึ้น อิน เดอะ คลับ)
Tom Whit and Mike Shafer used to give me rides
(ท็อม ฮวิท แอนด์ ไมค Shafer ยู๊ส ทู กี๊ฝ มี ไรด์)
And buy me groceries when I didn’t have no paper
(แอนด์ บาย มี โกรเซอรีสฺ เว็น นาย ดิ๊นอิน แฮ็ฝ โน เพ๊เพ่อร์)
And I’m grateful for this
(แอนด์ แอม เกร๊ทฟุล ฟอร์ ดิส)
Sometimes I look back and it’s these times I miss
(ซัมไทม์ ซาย ลุ๊ค แบ็ค แอนด์ อิทซ ฑิส ไทม์ ซาย มิซ)
Making demos on my old four track
(เมคอิง เดโม ออน มาย โอลด์ โฟ แทร็ค)

Sometimes I cant help but think, I Wanna Go Back
(ซัมไทม์ ซาย แค็นท เฮ้ลพ บั๊ท ทริ๊งค , ไอ วอนนา โก แบ็ค)
I Wanna Go Back…back in the time
(ไอ วอนนา โก แบ็ค แบ็ค อิน เดอะ ไทม์)
I Wanna Go Back
(ไอ วอนนา โก แบ็ค)
I Wanna Go Back…go way back way back y’all
(ไอ วอนนา โก แบ็ค โก เวย์ แบ็ค เวย์ แบ็ค ยอล)
I Wanna Go Back…back in the time
(ไอ วอนนา โก แบ็ค แบ็ค อิน เดอะ ไทม์)

I got kicked out again for bein fly
(ไอ ก็อท คิ๊ค เอ๊าท อะเกน ฟอร์ บีนโพล ฟลาย)
Got invited to stay with Tony and Eli
(ก็อท อินไฝ๊ท ทู สเทย์ วิธ โทนี่ แอนด์ Eli)
And they treated me like brothers
(แอนด์ เด ทรี๊ท มี ไล๊ค บร๊าเท่อรํ)
R-I-P to their cool ass mother
(อาร์ ไอ พี ทู แดร์ คูล อาซ ม๊าเธ่อร์)
An my brother din dada
(แอน มาย บร๊าเท่อรํ ดิน ดาดา)
For the homies ain’t here I still gotta lot of love
(ฟอร์ เดอะ โฮมี เอน เฮียร ไอ สทิลล กอททะ ล็อท อ็อฝ ลัฝ)
I wanna go back, way back
(ไอ วอนนา โก แบ็ค , เวย์ แบ็ค)
And change things and bring y’all back
(แอนด์ เช้งจํ ทริง แซน บริง ยอล แบ็ค)
I’m pourin beer out for y’all
(แอม โพวริน เบีย เอ๊าท ฟอร์ ยอล)
I’m singin I saw the light from my cousin Paul
(แอม ซิงอิน นาย ซอว์ เดอะ ไล๊ท ฟรอม มาย เค๊าซิน พอล)
Life brings alot of tragedy
(ไล๊ฟ บริง อล๊อต อ็อฝ ทร๊าจิดี้)
I look around at times and its so sad to see
(ไอ ลุ๊ค อะราวนฺดฺ แอ็ท ไทม์ แซน อิทซ โซ แซ้ด ทู ซี)
A wasted life, or a broken home
(อะ ว็อซท ไล๊ฟ , ออ รา บโรเค็น โฮม)
But all I can do is take care of my own
(บั๊ท ดอร์ ไอ แคน ดู อีส เท้ค แคร์ อ็อฝ มาย โอว์น)
I feel so alone like a stranger
(ไอ ฟีล โซ อะโลน ไล๊ค เก ซทเรนเจอะ)
And sometimes I express my love through my anger
(แอนด์ ซัมไทม์ ซาย เอ็กซเพรส มาย ลัฝ ทรู มาย แอ๊งเก้อร)
And I lost alot of friends for this
(แอนด์ ดาย ล็อซท อล๊อต อ็อฝ เฟรน ฟอร์ ดิส)
Blackman, T-Bone, Ernest KDC, and Chris
(แบคแมน , ที โบน , Ernest KDC , แอนด์ คริส)
And the rest of the Beast crew
(แอนด์ เดอะ เรสท อ็อฝ เดอะ บี๊สท ครู)
I aint sayin that I’m wrong, but I still got love for you
(ไอ เอน เซย์อิน แดท แอม รอง , บั๊ท ไอ สทิลล ก็อท ลัฝ ฟอร์ ยู)
Cause I remember how it used to be
(ค๊อส ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ฮาว อิท ยู๊ส ทู บี)
Make way motherf*ckers beast crew’s in the party
(เม้ค เวย์ motherf*ckers บี๊สท ครู ซิน เดอะ พ๊าร์ที่)
To the right, to the left
(ทู เดอะ ไร๊ท , ทู เดอะ เล๊ฟท)
Many black men and Funk Daddy Def Stef
(เมนอิ แบล๊ค เม็น แอนด์ ฟังค แดดดิ เดฟ Stef)
And sometimes I feel blessed for sure
(แอนด์ ซัมไทม์ ซาย ฟีล เบล๊ส ฟอร์ ชัวร์)
To a been a part of one of raps last great tours
(ทู อะ บีน อะ พาร์ท อ็อฝ วัน อ็อฝ แร็พ ล๊าสท เกรท ทัวร์)
Ice Cube, Too Short, D-Nice, yo yo
(ไอ๊ซ์ คิ้วบํ , ทู ช๊อร์ท , ดี ไน๊ซ์ , โย โย)
Kid Rock and it dont stop
(คิด ร๊อค แอนด์ ดิท ด้อนท์ สท๊อพ)

I Wanna Go Back…back in the time
(ไอ วอนนา โก แบ็ค แบ็ค อิน เดอะ ไทม์)
I Wanna Go Back
(ไอ วอนนา โก แบ็ค)
I Wanna Go Back…go way back way back y’all
(ไอ วอนนา โก แบ็ค โก เวย์ แบ็ค เวย์ แบ็ค ยอล)
I Wanna Go Back…back in the time
(ไอ วอนนา โก แบ็ค แบ็ค อิน เดอะ ไทม์)

I remember litte Robert, cause I stayed with him
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ litte รอบเอิท , ค๊อส ไอ สเทย์ วิธ ฮิม)
I used ta go and see Campbell, when I need a trim
(ไอ ยู๊ส ทา โก แอนด์ ซี Campbell , เว็น นาย นี๊ด อะ ทริม)
And when times got grim and seen that I lost my way
(แอนด์ เว็น ไทม์ ก็อท กริม แอนด์ ซีน แดท ไอ ล็อซท มาย เวย์)
I used to get blown of with Reve
(ไอ ยู๊ส ทู เก็ท บโลน อ็อฝ วิธ ราฝวี)
Bumpin’ shoulders and slappin’ hands
(บั้มปิน โช๊ลเด้อร์ แซน สลาฟพิน แฮนด์)
Willie Knight had a disco, right in his basement man
(วิลลี ไนท แฮ็ด อะ ดิสโค , ไร๊ท อิน ฮิส เบซเม็นท แมน)
Them New Haven jams
(เด็ม นิว เฮเฝน แจม)
Me and Blackman running crazy scams
(มี แอนด์ แบคแมน รันนิง คเรสิ scams)
Not a black or white thing, a wrong or right thing
(น็อท ดา แบล๊ค ออ ไว๊ท ทริง , อะ รอง ออ ไร๊ท ทริง)
Just makin’ that money, and pullin them honies
(จั๊สท เมกิน แดท มั๊นนี่ , แอนด์ พลูลิน เด็ม ฮันนีสฺ)
Spandex shorts and the halter tops
(Spandex ช๊อร์ท แซน เดอะ ฮอลเทอะ ท๊อพ)
Slanging them rocks and runnin from the cops
(Slangings เด็ม ร๊อค แซน รูนนิน ฟรอม เดอะ ค็อพ)
The only white kid walkin round on the block
(ดิ โอ๊นลี่ ไว๊ท คิด วอคกิน ราวนด ออน เดอะ บล๊อค)
Cruisin in Amp’s low ridin ragtop
(ครูซิน อิน Amps โลว ริดอิน แรงทอพ)
Go see Howard for what ya need
(โก ซี Howard ฟอร์ ว๊อท ยา นี๊ด)
Underage buyin forties and bags of weed
(อันเดอะเรจ บายเอน forties แซน แบ๊ก อ็อฝ วี)
Late night liquor from Bubba Coles
(เหลท ไน๊ท ลิ๊เคว่อร ฟรอม Bubba โคลโอ)
People used to say, Rock you got soul
(พี๊เพิ่ล ยู๊ส ทู เซย์ , ร๊อค ยู ก็อท โซล)
Vince looked out and so did Lou
(Vince ลุ๊ค เอ๊าท แอนด์ โซ ดิด ลู)
Had a studio budget from the c*caine loot
(แฮ็ด อะ ซทยูดิโอ บั๊ดเจ๊ท ฟรอม เดอะ ซี *เคน ลูท)
Chuck D and Murph were the original three
(ชัค ดี แอนด์ เมอร์ซฺ เวอ ดิ ออริจินัล ทรี)
And now Richard D and Kracker are down with me
(แอนด์ นาว ริชราท ดี แอนด์ แคกเกอ อาร์ เดาน วิธ มี)
I got a studio record and a taste of fame
(ไอ ก็อท ดา ซทยูดิโอ เร๊คขอร์ด แอนด์ อะ เท๊ซท อ็อฝ เฟม)
But when I roll throught the Clem it’s all the same
(บั๊ท เว็น นาย โรลล ธรูดทฺ เดอะ Clem อิทซ ซอร์ เดอะ เซม)
Even though things change, you know I ain’t forgot
(อี๊เฝ่น โธ ทริง เช้งจํ , ยู โนว์ ไอ เอน เฟาะกอท)
Cause the love from the past gave birth to Kid Rock
(ค๊อส เดอะ ลัฝ ฟรอม เดอะ พาสท์ เกฝ เบริ๊ท ทู คิด ร๊อค)
But it’s hard to go back to the things I knew
(บั๊ท อิทซ ฮาร์ด ทู โก แบ็ค ทู เดอะ ทริง ซาย นยู)
Cause tha me life a have now lives for two
(ค๊อส ท่า มี ไล๊ฟ อะ แฮ็ฝ นาว ไล้ฝ ฟอร์ ทู)

Yeah, and that’s where I’m at
(เย่ , แอนด์ แด้ท แวร์ แอม แอ็ท)
I Wanna Go Back…back in the time
(ไอ วอนนา โก แบ็ค แบ็ค อิน เดอะ ไทม์)
And that’s where I’m at
(แอนด์ แด้ท แวร์ แอม แอ็ท)
I Wanna Go Back…go way back way back y’all
(ไอ วอนนา โก แบ็ค โก เวย์ แบ็ค เวย์ แบ็ค ยอล)
I Wanna Go Back…back in the time
(ไอ วอนนา โก แบ็ค แบ็ค อิน เดอะ ไทม์)
Bring it down
(บริง อิท เดาน)
Wayyyyy
(Wayyyyy)
Heyyyyyy
(Heyyyyyy)
Let it ride, let it ride
(เล็ท ดิธ ไรด์ , เล็ท ดิธ ไรด์)
Heyyyy…Heyyyy
(Heyyyy Heyyyy)
Way back, way back y’all
(เวย์ แบ็ค , เวย์ แบ็ค ยอล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Wanna Go Back คำอ่านไทย Kid Rock

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น