เนื้อเพลง Out is Through คำอ่านไทย Alanis Morissette

Every time you raise your voice
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู เร้ส ยุร ว๊อยซ์)
I see the greener grass
(ไอ ซี เดอะ กรีนเออะ กราซ)
Every time you run for cover
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู รัน ฟอร์ โค๊ฝเฝ่อร์)
I see this pasture
(ไอ ซี ดิส พาซเชอะ)
Every time we’re in a funk
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ เวีย อิน อะ ฟังค)
I picture a different choice
(ไอ พิ๊คเจ้อร์ อะ ดีฟเฟอะเร็นท ช๊อยซํ)
Every time we’re in a rut
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ เวีย อิน อะ รัท)
This distant grandeur
(ดิส ดีซแท็นท กแรนเจอะ)

My tendency to want to do away feels natural
(มาย เทนเด็นซิ ทู ว้อนท ทู ดู อะเวย์ ฟีล แนชแร็ล)
My urgency to dream of softer places feels understandable
(มาย เออเจ็นซิ ทู ดรีม อ็อฝ ซอฟเตอร์ เพลส ฟีล understandable)

The only way out is through
(ดิ โอ๊นลี่ เวย์ เอ๊าท อีส ทรู)
The faster we’re in the better
(เดอะ ฟาสเทอะ เวีย อิน เดอะ เบ๊ทเท่อร์)
The only way out is through ultimately
(ดิ โอ๊นลี่ เวย์ เอ๊าท อีส ทรู อัลทิมิทลิ)
The only way out is through
(ดิ โอ๊นลี่ เวย์ เอ๊าท อีส ทรู)
The only way we’ll feel better
(ดิ โอ๊นลี่ เวย์ เวลล ฟีล เบ๊ทเท่อร์)
The only way out is through ultimately
(ดิ โอ๊นลี่ เวย์ เอ๊าท อีส ทรู อัลทิมิทลิ)

Every time I’m confused
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แอม คอนฟิ้วส)
I think there must be easier ways
(ไอ ทริ๊งค แดร์ มัสท์ บี อีสไซน์ เวย์)
Every time our horns are locked on toweling throwing
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ เอ๊า ฮอร์น แซร์ ล๊อค ออน towelings โตววิง)
Every time we’re at a loss, we’ve bolted from difficulty
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ เวีย แอ็ท ดา โรซ , หวีบ โบ๊ลทฺ ฟรอม ดีฟฟิคัลทิ)
Anytime we’re still made of final bowing
(เอนี่ไทม์ เวีย สทิลล เมด อ็อฝ ไฟ๊น่อล โบวลิง)

My tendency to want to hide away feels easier and
(มาย เทนเด็นซิ ทู ว้อนท ทู ไฮด์ อะเวย์ ฟีล อีสไซน์ แอนด์)
The tendency is picturing another place comforting to go
(เดอะ เทนเด็นซิ อีส พิกเจอริง อะน๊าเทร่อร์ เพลส คัมฟรอทดิง ทู โก)

The only way out is through
(ดิ โอ๊นลี่ เวย์ เอ๊าท อีส ทรู)
The faster we’re in the better
(เดอะ ฟาสเทอะ เวีย อิน เดอะ เบ๊ทเท่อร์)
The only way out is through ultimately
(ดิ โอ๊นลี่ เวย์ เอ๊าท อีส ทรู อัลทิมิทลิ)
The only way out is through
(ดิ โอ๊นลี่ เวย์ เอ๊าท อีส ทรู)
The only way we’ll feel better
(ดิ โอ๊นลี่ เวย์ เวลล ฟีล เบ๊ทเท่อร์)
The only way out is through ultimately
(ดิ โอ๊นลี่ เวย์ เอ๊าท อีส ทรู อัลทิมิทลิ)

We could just walk away and hide our hands in the sand
(วี เคิด จั๊สท ว๊อล์ค อะเวย์ แอนด์ ไฮด์ เอ๊า แฮนด์ ซิน เดอะ แซนด์)
We could just call it quits, only to start over again
(วี เคิด จั๊สท คอลลํ อิท ควิท , โอ๊นลี่ ทู สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร อะเกน)
With somebody else
(วิธ ซัมบอดี้ เอ๊ลส)

Every time we’re stuck in struggle, I’m down for the count that down
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ เวีย ซทัค อิน สทรั๊กเกิ้ล , แอม เดาน ฟอร์ เดอะ เค้าทํ แดท เดาน)
Every time I dream of quick fix I’m swaged
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ดรีม อ็อฝ ควิค ฟิกซ์ แอม ซแว็ก)
Now I know it’s hard when it’s through
(นาว ไอ โนว์ อิทซ ฮาร์ด เว็น อิทซ ทรู)
And I’m damned if I don’t know quick fix way
(แอนด์ แอม แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ โนว์ ควิค ฟิกซ์ เวย์)
But formerly mistreat me silence now outdated
(บั๊ท ฟอเมอะลิ mistreat มี ไซเล็นซ นาว outdated)

My tendency to want to run feels unnatural now
(มาย เทนเด็นซิ ทู ว้อนท ทู รัน ฟีล อะแนชเออะแร็ล นาว)
The urgency to want to give to you what I want most feels good
(ดิ เออเจ็นซิ ทู ว้อนท ทู กี๊ฝ ทู ยู ว๊อท ไอ ว้อนท โมซท ฟีล กู๊ด)

The only way out is through
(ดิ โอ๊นลี่ เวย์ เอ๊าท อีส ทรู)
The faster we’re in the better
(เดอะ ฟาสเทอะ เวีย อิน เดอะ เบ๊ทเท่อร์)
The only way out is through ultimately
(ดิ โอ๊นลี่ เวย์ เอ๊าท อีส ทรู อัลทิมิทลิ)
The only way out is through
(ดิ โอ๊นลี่ เวย์ เอ๊าท อีส ทรู)
The only way we’ll feel better
(ดิ โอ๊นลี่ เวย์ เวลล ฟีล เบ๊ทเท่อร์)
The only way out is through ultimately
(ดิ โอ๊นลี่ เวย์ เอ๊าท อีส ทรู อัลทิมิทลิ)

The only way out is through
(ดิ โอ๊นลี่ เวย์ เอ๊าท อีส ทรู)
The faster we’re in the better
(เดอะ ฟาสเทอะ เวีย อิน เดอะ เบ๊ทเท่อร์)
The only way out is through ultimately
(ดิ โอ๊นลี่ เวย์ เอ๊าท อีส ทรู อัลทิมิทลิ)
The only way out is through
(ดิ โอ๊นลี่ เวย์ เอ๊าท อีส ทรู)
The only way we’ll feel better
(ดิ โอ๊นลี่ เวย์ เวลล ฟีล เบ๊ทเท่อร์)
The only way out is through ultimately
(ดิ โอ๊นลี่ เวย์ เอ๊าท อีส ทรู อัลทิมิทลิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Out is Through คำอ่านไทย Alanis Morissette

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น