เนื้อเพลง Freedom Exists คำอ่านไทย The Doors

Do you know the warm progress
(ดู ยู โนว์ เดอะ วอร์ม โพร๊เกรสส)
Under the stars?
(อั๊นเด้อร เดอะ สทาร์)

Do you know we exist?
(ดู ยู โนว์ วี เอ็กซิ๊สท)

Have you forgotten the keys
(แฮ็ฝ ยู ฟอร์กอทเดน เดอะ คีย์)
To the kingdom
(ทู เดอะ คีงดัม)

Have you been borne yet
(แฮ็ฝ ยู บีน โบน เย๊ท)
& are you alive?
(& อาร์ ยู อะไล๊ฝ)

Lets reinvent the gods,
(เล็ท reinvent เดอะ ก๊อด ,)
All the myths of the ages
(ออล เดอะ มิธ อ็อฝ ดิ เอจ)

Celebrate symbols from deep elder forests
(เซ๊เลเบรท ซิ๊มโบล ฟรอม ดี๊พ เอลเดอะ ฟ๊อเรสท)

[have you forgotten the lessons
([ แฮ็ฝ ยู ฟอร์กอทเดน เดอะ เล๊ซซั่น)
Of the ancient war]
(อ็อฝ ดิ แอ๊นเซี่ยนท วอร์ ])

We need great golden copulations
(วี นี๊ด เกรท โกลเด็น คอพิวเลฌัน)

The fathers are cackling in trees
(เดอะ ฟ๊าเท่อร แซร์ cacklings อิน ทรี)
Of the forest
(อ็อฝ เดอะ ฟ๊อเรสท)

Our mother is dead in the sea
(เอ๊า ม๊าเธ่อร์ อีส เด้ด อิน เดอะ ซี)

Do you know we are being led to
(ดู ยู โนว์ วี อาร์ บีอิง เล็ด ทู)
Slaughters by placid admirals
(ซลอเทอะ บาย พแลซอิด แอดมิแร็ล)

& that fat slow generals are getting
(& แดท แฟท สโลว์ เจ๊นเนอรัล แซร์ เกดดดิ้ง)
Obscene on young blood
(อ๊อบซีน ออน ยัง บลัด)

Do you know we are ruled by t.v.
(ดู ยู โนว์ วี อาร์ รูล บาย ที วี)

The moon is dry blood beast
(เดอะ มูน อีส ดราย บลัด บี๊สท)

Guerrilla bands are rolling numbers
(เกอรริ๊ลล่า แบนด์ แซร์ โรลลิง นั๊มเบ้อร์)
In the next block of green vine
(อิน เดอะ เน๊กซท บล๊อค อ็อฝ กรีน ไฝน์)

Amassing for warfare on innocent
(Amassings ฟอร์ วอแฟ ออน อิ๊นโนเซ้นท)
Herdsman who are just dying
(Herdsman ฮู อาร์ จั๊สท ไดอิง)

O great creator of being
(โอ เกรท คริเอเทอะ อ็อฝ บีอิง)

Grant us one more hour to
(แกร๊นท อัซ วัน โม เอาเอ้อร์ ทู)
Perform our art
(เพอร์ฟอร์ม เอ๊า อาร์ท)
& perfect our lives
(& เพ๊อร์เฟ็คท เอ๊า ไล้ฝ)

The moths & atheists are doubly divine
(เดอะ ม็อธ & เอธิอิซท แซร์ ดับลิ ดิไฝน)
& dying
(& ไดอิง)

We live, we die
(วี ไล้ฝ , วี ดาย)
& death not ends it
(& เด้ท น็อท เอ็นด ซิท)

Journey we more into
(เจอนิ วี โม อิ๊นทู)
The nightmare
(เดอะ ไนท์แมร์)
Cling to life
(คลิ๊ง ทู ไล๊ฟ)
Our passiond flower
(เอ๊า passiond ฟล๊าวเว่อร์)

Cling to cunts & cocks
(คลิ๊ง ทู คันท & ค๊อค)
Of despair
(อ็อฝ ดิซแพ)

We got our final vision
(วี ก็อท เอ๊า ไฟ๊น่อล ฝิ๊ชั่น)
By clap
(บาย คแล็พ)

Columbus groin got
(Columbus กรอยน ก็อท)
Filled with green death
(ฟิลล วิธ กรีน เด้ท)

[I touched her thigh & death smiled]
([ ไอ ทั๊ช เฮอ ไธ & เด้ท สไมล์ ])

We have assembled inside this ancient
(วี แฮ็ฝ แอสเซ๊มเบิ้ล อิ๊นไซด์ ดิส แอ๊นเซี่ยนท)
& insane theatre
(& อินเซน ธีอะเทอะ)

To propagate our lust for life
(ทู พรอพอะเกท เอ๊า ลัซท ฟอร์ ไล๊ฟ)
Flee the swarming wisdom
(ฟลี เดอะ swarmings วีสดัม)
Of the streets
(อ็อฝ เดอะ สทรีท)

The barns are stormed
(เดอะ บาน แซร์ สทอร์ม)

The windows kept
(เดอะ วิ๊นโด้ว เค็พท)

& only one of all the rest
(& โอ๊นลี่ วัน อ็อฝ ออล เดอะ เรสท)

To dance & save us
(ทู แด๊นซ์ & เซฝ อัซ)

With the divine mockery
(วิธ เดอะ ดิไฝน มอคเคอะริ)
Of words
(อ็อฝ เวิร์ด)

Music inflames temperament
(มิ๊วสิค อินฟเลม เทมเพอะระเม็นท)

[when the true kings murderers
([ เว็น เดอะ ทรู คิง เมอเดอะเรอะ)
Are allowed to roam free
(อาร์ อะลาว ทู โรม ฟรี)
A 1000 magicians arise in the land]
(อะ 1000 มะจีฌแอ็น อะไร๊ส อิน เดอะ แลนด์ ])

Where are the feasts
(แวร์ อาร์ เดอะ ฟีซท)

We are promised
(วี อาร์ พรอมอิซ)

Where is the wine
(แวร์ อีส เดอะ ไวน์)
The new wine
(เดอะ นิว ไวน์)
[dying on the vine]
([ ไดอิง ออน เดอะ ไฝน์ ])
Resident mockery
(เรสอิเด็นท มอคเคอะริ)
Give us an hour for magic
(กี๊ฝ อัซ แอน เอาเอ้อร์ ฟอร์ แม๊จิค)
We of the purple glove
(วี อ็อฝ เดอะ เพ๊อร์เพิ่ล กลัฝ)
We of the starling flight
(วี อ็อฝ เดอะ ซทาลิง ฟไลท)
& velvet hour
(& เฝลเฝ็ท เอาเอ้อร์)
We of arabic pleasuress breed
(วี อ็อฝ แอระบิค pleasuress บรีด)
We of sundome & the night
(วี อ็อฝ sundome & เดอะ ไน๊ท)

Give us a creed
(กี๊ฝ อัซ ซา ครีด)

To believe
(ทู บีลี๊ฝ)

A night of lust
(อะ ไน๊ท อ็อฝ ลัซท)

Give us trust in
(กี๊ฝ อัซ ทรัสท อิน)

The night
(เดอะ ไน๊ท)

Give of color
(กี๊ฝ อ็อฝ คัลเออะ)

Hundred hues
(ฮั๊นเดร็ด ฮิว)

A rich mandala
(อะ ริ๊ช mandala)

For me & for you
(ฟอร์ มี & ฟอร์ ยู)

& for your silky
(& ฟอร์ ยุร ซิลคิ)

Pillowed house
(พิ๊ลโล่ว เฮ้าส)

A head, wisdom
(อะ เฮด , วีสดัม)

& a bed
(& อะ เบ๊ด)

Troubled decree
(ทรั๊บเบิ้ล ดิครี)

Resident mockery
(เรสอิเด็นท มอคเคอะริ)

Has claimed thee
(แฮ็ส เคลม ฑี)

We used to believe
(วี ยู๊ส ทู บีลี๊ฝ)

In the good old days
(อิน เดอะ กู๊ด โอลด์ เดย์)

We still receive
(วี สทิลล รีซี๊ฝ)

In little ways
(อิน ลิ๊ทเทิ่ล เวย์)

The things of kindness
(เดอะ ทริง อ็อฝ ไคนดเน็ซ)

& unsporting brow
(& unsportings บเรา)

Forget & allow
(ฟอร์เก๊ท & อะลาว)

Did you know freedom exists
(ดิด ยู โนว์ ฟรีดัม เอ็กซิ๊สท)
In school books
(อิน สคูล บุ๊ค)

Did you know madmen are
(ดิด ยู โนว์ แม๊ดเมน อาร์)
Running our prisons
(รันนิง เอ๊า พริ๊ซั่น)
Within a jail, within a gaol
(วิธอิน อะ เจล , วิธอิน อะ เจล)
Within a white free protestant
(วิธอิน อะ ไว๊ท ฟรี protestant)
Maelstrom
(เมลซทร็อม)

Were perched headlong
(เวอ เพิช headlong)
On the edge of boredom
(ออน ดิ เอจ อ็อฝ โบดัม)

Were reaching for death
(เวอ รีชชิง ฟอร์ เด้ท)
On the end of a candle
(ออน ดิ เอ็นด อ็อฝ อะ แค๊นเดิ้ล)

Were trying for something
(เวอ ทไรอิง ฟอร์ ซัมติง)
Thats already found us
(แด้ท ออลเร๊ดี้ เฟานด อัซ)

Wow, Im sick of doubt
(เวา , แอม ซิ๊ค อ็อฝ เดาท)
Live in the light of certain
(ไล้ฝ อิน เดอะ ไล๊ท อ็อฝ เซ๊อร์เท่น)
South
(เซ๊าธ)

Cruel bindings
(ครู๊เอ้ล ไบนดิง)

The sevants have the power
(เดอะ sevants แฮ็ฝ เดอะ พ๊าวเว่อร์)

Dog-men & their mean women
(ด้อกก เม็น & แดร์ มีน วีมเอิน)
Pulling poor blankets over
(พลูลิง พัวร์ แบล๊งเค๊ท โอ๊เฝ่อร)
Our sailors
(เอ๊า เซลเออะ)

Im sick of dour faces
(แอม ซิ๊ค อ็อฝ ดูร เฟซ)
Starong at me from the t.v.
(Starong แอ็ท มี ฟรอม เดอะ ที วี)

Tower, I want roses in
(เท๊าเว่อร์ , ไอ ว้อนท โรส ซิน)
My garden bower; dig?
(มาย ก๊าร์เด้น เบาเออะ ; ดีกกํ)

Royal babies, rubies
(ร๊อยัล เบบีสฺ , rubies)
Must now replace aborted
(มัสท์ นาว รีเพลส อะบอท)

Strangers in the mud
(ซทเรนเจอะ ซิน เดอะ มัด)

These mutants, blood-meal
(ฑิส mutants , บลัด มีล)
For the plant thats plowed
(ฟอร์ เดอะ แพล๊นท แด้ท พเลา)
They are waiting to take us into
(เด อาร์ เวททิง ทู เท้ค อัซ อิ๊นทู)
The severed garden
(เดอะ เซฝเออะ ก๊าร์เด้น)

Do you know how pale & wanton thrillful
(ดู ยู โนว์ ฮาว เพล & วอนทัน thrillful)
Comes death on a stranger hour
(คัม เด้ท ออน อะ ซทเรนเจอะ เอาเอ้อร์)
Unannounced, unplanned for
(อะแน็นเนาซท , อันแพนทฺ ฟอร์)

Like a scaring over-friendly guest youve
(ไล๊ค เก scarings โอ๊เฝ่อร ฟเรนดลิ เกสท ยู๊ฟ)
Brought to bed
(บรอท ทู เบ๊ด)

Death makes angels of us all
(เด้ท เม้ค แอ๊งเจล อ็อฝ อัซ ซอร์)
& gives us wings
(& กี๊ฝ อัซ วิง)
Where we had shoulders
(แวร์ วี แฮ็ด โช๊ลเด้อร์)
Smooth as ravens claws
(สมู๊ธ แอส เรเฝ็น คลอ)

No more money, no more fancy dress
(โน โม มั๊นนี่ , โน โม แฟ๊นซี เดรส)
This other kingdom seems by far the best
(ดิส อ๊อเธ่อร์ คีงดัม ซีม บาย ฟาร์ เดอะ เบ๊สท์)
Until its other jaw reveals incest
(อันทิล อิทซ อ๊อเธ่อร์ จอ รีฝีล อีนเซ็ซท)
& loose obedience to a vegetable law
(& ลู้ส โอะบีเดียนซ ทู อะ เฝ๊จทะเบิ้ล ลอว์)

I will not go
(ไอ วิล น็อท โก)
Prefer a feast of friends
(พรีเฟอร์ รา ฟีซท อ็อฝ เฟรน)
To the giant family
(ทู เดอะ ไจ๊แอ้นท แฟ๊มิลี่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Freedom Exists คำอ่านไทย The Doors

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น